Gündem Haberleri

  Elektronik haberleşme kanunu kabul edildi

  A.A.
  09.10.2008 - 18:18 | Son Güncelleme:

  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, bir kez daha görüşülmek üzere Meclise iade ettiği Elektronik Haberleşme Kanunu, iade gerekçeleri doğrultusunda, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda değiştirilerek kabul edildi.

  Gül'ün iade ettiği kanunun 59, 60, 66 ve 67. maddelerini tekrar görüşen komisyon, verilen önergeler doğrultusunda bu maddeleri değiştirerek kabul etti.

  Kabul edilen önerge doğrultusunda, kanunun 59. maddesinde yer alan, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda denetçi olarak görev yapanlarla, kurum düzenlemeleri çerçevesinde denetçi sayılanlara” ibaresi, “Kurumun denetim faaliyetlerinde görevlendirilen personeli ile bu faaliyetlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlayan görevlilerine” olarak değiştirildi. Bu kişilere, kurumca görevleri sona erdiğinde, elektronik haberleşme sektöründe bağımsız denetçilik yapabileceğine ilişkin bir belge düzenlenecek.

  Kabul edilen başka bir önerge doğrultusunda ise kanunun 60. maddesindeki, “Kurum; mevzuata, kullanım hakkı ve diğer yetkilendirme şartlarına uyulmasını izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde işletmecilere ilgili hizmetin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 5'ine kadar idari para cezası uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanması amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya, belirlediği süre içerisinde yetkilendirme ücretinin ödenmemesi ya da ağır kusur halinde verdiği yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkili olacak” cümlesindeki, “yüzde 5'ine” ibaresi, “yüzde 3'üne” olarak değiştirildi.

  Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin, kurum davalarını takip eden avukatlara, Devlet Memurları Kanunundaki yıllık limit olan 4 bin 942 YTL'nin 2 katına kadar dağıtılmasına imkan veren düzenleme, verilen bir önergeyle kanundan çıkarıldı.

  Kabul edilen başka bir önergeyle, kurumda kariyer uzmanlığına atanabilmek için; uzman yardımcılığında en az 3 yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve hazırlanacak tezin kabul edilmesi şartlarına, “Yeterlik sınavında başarılı olmak” şartı da eklendi.

  ÜYELERE SADECE 1 YIL ÖDEME YAPILACAK

  Kanunun, “Telekomünikasyon Kurumu üyelerine ömür boyu maaş bağlanmasını öngördüğü” gerekçesiyle eleştirilen maddesi de verilen bir önergeyle değiştirildi.

  Buna göre, kamu görevlisi iken kurul üyeliğine atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılmaları halinde, 30 gün içinde önceki kurumlarına başvurmaları durumunda, atamaya yetkili makam tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadrolara atanacak. Üyeliğin sone erdiği tarihten atama yapılıncaya kadar, bu kişilerin aldıkları aylık ücretle, sosyal hak ve yardımların kurum tarafından ödenmesine devam olunacak. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarihten sonra, artık kurum ödeme yapmayacak.

  Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan kurul başkan ve üyeliğine atanıp görevi sona erenlere, herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücretle, sosyal hak ve yardımların kurum tarafından ödenmesine devam olunacak. Bu kişilere kurum tarafından yapılacak ödemeler 1 yılı geçemeyecek; bu süre içerisinde aylık ücretle, sosyal hak ve yardımlarda meydana gelebilecek artışlar yansıtılmayacak.

  1 Mayıs tarihi itibariyle kurumda yönetici kadrolarında çalışanların görevlerinden alınmaları halinde başkanlık müşaviri olarak atanmış sayılacaklarına ilişkin düzenleme de kanundan çıkarıldı.

  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında görev yapan kariyer personeli için, kurumda olduğu gibi, “Yeterlik sınavında başarılı olmak” şartı getirildi.

  Kurumda, idari ve teknik uzmanlığa atanabilmek için gerekli olan şartlar arasına, “Tezli yüksek veya doktora yapmak” şartı da eklendi.

  “KONUYA AÇIKLIK GETİRDİK”

  Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, komisyonda yaptığı konuşmada, 59, 60 ve 66. maddelerin, kanunun özünü, ruhunu değiştiren içerikte olmadığını ifade ederek, “İleride herhangi bir yanlış yoruma meydan vermemek için, bu değişiklik tezkeresinde ifade edilen değişikliklerin yapılmasını komisyonun takdirine sunuyoruz” dedi.

  Yıldırım, kanunun kabul edilmesinin ardından, “Telekomünikasyon Kurumu üyelerine ömür boyu maaş bağlanacağı yönünde haberler yapıldığını” anımsattı.Bunun doğru olmadığını, bu tartışmaların kanunun yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını belirten Yıldırım, “Ancak biz yine de veto gerekçeleri doğrultusunda konuya açıklık getirdik” dedi.

  Bakan Yıldırım, kamu kurumunda çalışmayanlardan kurul başkan ve üyeliği sona erenlere, herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, kurum tarafından 1 yıl ödeme yapılacağı hükmünün, bu kişilerin mağdur olmamaları için 2 yıl olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağını da söyledi.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı