Gündem Haberleri

  EGM personel alımı başvurusu için son 24 saate girildi

  Hürriyet Haber
  11.01.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:

  Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alımı başvurusu için son şanslarını kullanacak olan vatandaşların geri sayımı başladı. Emniyet sınıfları dışında görevlendirilecek olan EGM personel alımı başvurusu, KPSS puan türlerine göre gerçekleştirilecek. Peki, EGM personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, merak edilen konu hakkında detaylı bilgiler

  EGM personel alımı başvurusu ile kadrosuna 27 kişi daha dahil etmeye hazırlanıyor.  Bayburt, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Van'da gerçekleşecek olan alımlarda lise mezunu olma şartının yanında KPSS 2016 P94'den puanına sahip olma kriterleri aranacak. Peki, EGM personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

  BAŞVURUNUN GENEL HUSUSLARI NELERDİR?

  a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Hizmetli) alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

  b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

  c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

  ç) İşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafından Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

  d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016 yılında yapılan KPSS-P94 puanı esas alınacaktır.

  e) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

  f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”ne göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

  ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

  Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

  c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

  d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

  e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

  BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

  Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

  a) Kimlik belgesi,

  b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

  c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

  d) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır. Başvurular 08/01/2018 – 12/01/2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

  SÖZLÜ SINAV NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

  2016 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
  Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

  Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

  Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

  a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
  c) Genel yetenek ve genel kültürü,
  ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
  gerçekleştirilecektir.

  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı