Gündem Haberleri

  Dubai prensinin arsaları Meclis'te

  Hürriyet Haber
  11.10.2005 - 17:11 | Son Güncelleme:

  CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, Meclis Başkanlığına soru önergesi vererek, "Dubai Prensi El Maktum’un şirketine hangi arazilerin verildiğini sordu.

  CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği önergede şu soruları yöneltti.

   

  “09 ve 10 Ekim 2005 tarihli gazetelerde “Dubai Prensi’ne “ihalesiz arsa” formülü” başlığı ile yayınlanan haberlere göre, belediye ve hazine arazilerinin, 5 milyar dolarlık yatırım karşılığında, DUBAİ Prensi El Maktum’un şirketi olan Dubai International Properties (DIP)’e devri ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir anlaşma imzalanmıştır.

   

  1-    Bu anlaşma, hangi arazileri kapsamaktadır? Bu arazilerin imar durumları, mülkiyet durumları, pafta, ada, parsel numaraları ve yüzölçümleri nedir?

   

  2-    10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 12. maddesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin çalışma esas ve usullerine ilişkin konularda Belediye Kanunu’nun uygulanacağı belirtilmiştir. 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesinde, “… imar planlarını görüşmek ve onaylamak…” yetkisinin; 18/e maddesinde, “…taşınmaz mal satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine…karar vermek…” yetkisinin Belediye Meclislerine ait olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin (u) fıkrasında da, tüm işlerin, belediye imar programına alınması ve belediye meclisinde görüşülerek kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.05.1999 tarihli ve E.1999/1-282, K.1999/302 sayılı kararında da, taşınmazların belediye meclislerince satışına ilişkin kararda, “…satılacak taşınmazların ada ve parsel numaraları, mevkii ve yüzölçümleri raice uygun tahmini bedelleri yazılmalıdır…” denilmektedir. Bu durumda, Dubai Şeyhine devri öngörülen taşınmazlar hakkında, Belediye Kanunu’nun 18/(c) ve(e) fıkraları gereği, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış bir karar var mıdır? Eğer yoksa, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendini Büyükşehir Belediye Meclisinin yerine koyarak bir karar verebilir mi? Verirse bu suç oluşturur mu? Yetki gaspı bir suç ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma açılması düşünülmekte midir?

   

  3-    Dubai Şeyhine devri planlanan yerlerin hangileri, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunların kapsamına girmektedir. Bu özel kanunların kapsamına giren taşınmazların, özel yasa kuralları dışlanarak satılması mümkün mü dür?

   

  4-    Belediye ve Hazine taşınmazları, kamu malı niteliğindedirler ve satışlarında, kullanım şekillerinde, tahsislerinde açıklık ve rekabet ilkeleri yanı sıra, İhale Kanunu hükümlerinin de uygulanması gereken yerlerdir. Kamu mallarının devri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu dışlanarak, ihalesiz yapılamayacağına göre, önceden kimlere verileceği şeklindeki anlaşmalar da “ihaleye fesat karıştırma” suçunu oluşturmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kamu mallarını, kendi iradesi ile gelişigüzel tasarruf etme hakkı var mıdır? Eğer böyle bir tasarrufa konu edilirlerse, bu işlem suç oluşturur mu? Dubai Şeyhi ile yapılan anlaşma ile İhale Kanunu’na aykırılık oluşmuş mudur? Oluşmuş ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Hakkında bir soruşturma açılması düşünülmekte midir?”

   

   

   

   

   

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı