Gündem Haberleri

  Diyanet Kur'an Kursu öğreticisi alımı başvurusu nereden yapılır?

  Hürriyet Haber
  10.01.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

  Diyanet Kur'an Kursu öğreticisi personel alımı başvurusu için son bir haftaya girildi. Toplam 9 bin 500 personel alımı gerçekleştirecek ola Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursu öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin alımı için ilan detaylarını yayımladı. Peki, Diyanet personel alımı başvurusu nereden yapılır? İşte, Kur'an Kursu öğreticisi başvurusu ve detaylı bilgiler

  Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alımı başvurusu ile müracaatları almaya devam ediyor. 2016 KPSS puanı ve gerçekleştirilecek olan sınavlar ile 9 bin 500 personel alımını gerçekleştirecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu personelleri Kur'an Kursu öğreticisi, Müezzin ve İmam Hatip olarak gerçekleştirecek. Peki, Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

  Diyanet İşleri Başkanlığı başvuru duyurusunu şu şekilde gerçekleştirdi;

  "Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarına; 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alınacaktır."

  BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

  3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

  4. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

  5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

  6. Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak,

  7. Hafız olmak. (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

  8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

  Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
  Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

  BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

  1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31/12/2017–16/01/2018 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ,İ-H,M-K) Alımı (SÖZPER-2017-II) sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

  2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.

  Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

  3. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

  4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

  5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

  6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

  7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

  BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

  1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

  2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

  Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

  3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için), 

  4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

  Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

  5. Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

  6. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

  SINAV NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

  1. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

  2. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların tamamlanmasından sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

  3. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

  4. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki
  aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

  5. Sınav Konuları;

  Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

  a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
  b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
  c) Hitabet. (10 puan)
  Müezzin-Kayyım için;
  a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
  b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
  c) Ezan ve ikamet. (10 puan)

  6. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/PersonelYeterlikleri.aspx) yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

  7. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
  8. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

  9. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı