Gündem Haberleri

  Devlet aleyhine suça özel tutuklama

  Hürriyet Haber
  17.02.2005 - 13:42 | Son Güncelleme:

  TBMM Adalet Komisyonu, CMK’nın, tutukluluk halinin 2 yılı geçemeyeceği şeklindeki hükmünün, "devletin güvenliğine", "anayasal düzene", "milli savunmaya" ve "devlet sırlarına" karşı suçlarla casusluk dolayısıyla soruşturulan veya yargılananlar için 1 Nisan 2008’e kadar uygulanmamasını kararlaştırdı.

  TBMM Adalet Komisyonu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hakkında Yasa Tasarısını kabul etti. Tasarıda, hükümetten gelen talep üzerine yapılan değişiklikle, CMK’nın, tutukluluk halinin 2 yılı geçemeyeceği şeklindeki hükmünün, "devletin güvenliğine", "anayasal düzene", "milli savunmaya" ve "devlet sırlarına" karşı suçlarla casusluk dolayısıyla soruşturulan veya yargılananlar için 1 Nisan 2008’e kadar uygulanmamasını kararlaştırdı.

  DEVLET ALEYHİNE SUÇA ÖZEL TUTUKLAMA SÜRESİ

  Tasarıya eklenen "Tutuklukta geçen süre" başlıklı 12’nci maddeyle, yeni TCK ile ağır cezalık suçlarda, tutuklukta geçecek süre için getirilen iki yıllık süre sınırlaması bazı suçlar için 1 Nisan 2008’e kadar uygulanmayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün girişimlerinin etkisiyle hazırlandıgğı belirtilen önergenin altkomisyonda kabul edilmesiyle metne giren düzenlemeyle; "Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez" hükmü 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç olmak üzere, TCK’nın "Millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler" başlıklı Dördüncü Kısmının; Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalar için uygulanmayacak. Bu ise "devletin güvenliğine", "anayasal düzene", "milli savunmaya" ve "devlet sırlarına" karşı suçlarla casusluk dolayısıyla soruşturulan veya yargılananlar için tutukluluk süresinin iki yıl ile sınırlanmayacağı ve 1 Nisan 2008’e kadar tutukluluk süresinin uzatılacağı anlamına geliyor.

  ZAMAN AŞIMI KESİLİYOR

  öte yandan tasarının 15’inci maddesiyle de "zaman aşımı" hükümleri düzenlendi. Böylece, "birdenf azla mahkumiyeti olan kişi bu mahkumiyetlerinden birine ilişkin cezayı infaz kurumlarında çektiği sürece, diğer cezaları açısından ceza zaman aşımı işlemeyecek. Cezanın infazının ertelenmesi veya durdurulması halinde de bu cezaya ilişkin zaman aşımı" da işlemeyecek.

  EMNİYET’İN 3 MİLYON GBT KAYDINA GÜNCELLEME

  Öte yandan yine tasarınıng etirdiği bir başka değişiklike, polis ve jandarmanın güncellemediği GBT (Genel Bilgi Tarama) kayıtları dolayısıyla yurttaşların uğradığı mağduriyetin giderilmesi için de adım atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün halen 3 milyon dolayında olan GBT kaydının, zanlıların mahkemelere sevklerinden sonraki bilgilerin girilememesi dolayısıyla oluşan sorunların giderilebilmesi amacıyla, "şüpheli veya sanıkla ilgili olarak verilen, soruşturma ve kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararlar, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilmesi ve kolluğun bu bilidirimin gereğini derhal yapması" hükmü de getirildi.

  SAHTE PARALAR MERKEZ BANKASINA

  Ayrıca, tasarıya eklenen bir diğer maddeyle de parada sahtecilik nedeniyle el konulan sahte para ve bunların bilgileri başsavcılık ve mahkemelerce, incelenip değerlendirilmesi amacıyla Merkez Bankası’na gönderilecek.

  ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİ YASASI TARİH OLUYOR

  Tasarı; CMUK, şuç üstü hükümlerini düzenleyen 3005 sayılı Yasa, haksız biçimde yakalanıp tutuklananlara tazminat verilmesini düzenleyen 466 sayılı Yasa ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Yasası’nın 1 Nisan 2005 itibarıyla yürürlükten kaldırılmasını da öngörüyor. Ancak yeni TCK ve CMK’da konuyla ilgili düzenlemeler yapıldığından bu yasaların kaldırılmasının boşluk yaratmayacağı belirtiliyor.

  SALIVERİLENLERE GÜVENCE

  AB’ye uyum çerçevesinde geçen yıl çıkartılan yeni TCK ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un (CİK) lehe olan düzenlemelerinden yararlanarak özgürlüğüne kavuşan yaklaşık 13 bin kişinin yeniden cezaevine girmesi de bu tasarıyla önlendi. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek CMK’nın Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hakkında Yasa Tasarısında yer alan, "zaman bakımından uygulama" başlıklı 15’nci madde metinden çıkartıldı. Madde de, "Bir olaya ilişkin lehe hükümlerin belirlenmesinde TCK ile CİK hükümleri birlikte göz önünde bulundurulur" hükmü yer alıyordu. Komisyon üyeleri çıkartılan madde sayesinde, söz konusu 13 bin kişinin yeniden cezaevine girme olasılığının önüne geçildiğini ifade etti.

  Tasarıda, özel yasalarda öngörülen şahsi davaların kamu davasına dönüştürüleceği, şahsi davacıların müdahil sıfatını alması ve yeni TCK ve CMK uyarınca savcı veya mahkemenin tarafları uzlaştırmaya davet etmesi hükümlerinin uygulanması da öngörülüyor.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı