Gündem Haberleri

  Depremzedelerin vergi borçları silindi

  Hürriyet Haber
  30.12.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Marmara ve Düzce depremlerinde mal varlıklarının yüzde 10 veya daha fazlasını yitirenlerin vergi borç ve cezaları silindi. Bu cezaların silinmesini öngören yasa, bugünkü Resmi Gazete`de yayınlanarak, yürürlüğe girdi. Yasa, Marmara Bölgesi`nde 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerindemeydana gelen depremlerde Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu merkez ve ilçelerinde zarar gören mükellefleri kapsıyor.  Yasayla, söz konusu depremlerde varlıklarının yüzde 10 veya daha fazlasını yitiren mükelleflerin, deprem tarihinden önceki vergi borçları ile vadesi geldiği halde ödenmemiş veya bu tarihlerden öncekidönemlere ait olup deprem tarihi itibarıyla vadesi geçmemiş olan vergilerle, bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, fon payı, vergi cezaları ile eğitime katkı payı silindi.  Ancak, depremden doğan hasar nedeniyle, vergi dairesi kayıtlarına kısmen veya tamamen ulaşılamayan il merkezi veya ilçelerdeki bütün mükellefler ile Gölcük`teki mükelleflerde, varlıklarının yüzde 10`unu kaybetmiş olma koşulu aranmayacak.  Mükelleflerin varlıklarının kayıp oranının saptanmasında, mükelleflerin beyanı esas alınacak. Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu ve Düzce illerinin merkez ve ilçelerinde deprem tarihi itibarıyla emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, çevre temizlik vergisi ile harç mükellefiyeti bulunanların borçlarının tamamı silindi. Bu arada, prefabrik olarak inşa edilen konutlardan çevre vergisi alınmayacak. Söz konusu tarihlerde meydana gelen depremlerden hasar gören bina ve taşıtlara ilişkin deprem tarihlerinden önceki dönemlere ait emlak ve çevre temizlik vergisi ve motorlu taşıtlar vergileri de terkin (silindi) oldu. Terkin işlemi vergi dairelerince sonuçlandırılacak. Bu arada, terkin kapsamına girmekle beraber, kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilen amme alacakları red ve iade edilmeyecek. Deprem tarihlerinden önce vadesi geldiği halde bugün itibarıyla tahsil edilmeyen, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu ve Düzce`de amme alacaklarının silinmesinde ise Maliye Bakanlığı yetkili kılındı. Yasa ile Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu`nun, OSB`lere teşvik tanınmasını öngören maddenin uygulama tarihi de 31 Aralık 2001`den, 31 Aralık 2002 tarihine ertelendi. Bu madde, yarından geçerli olacak. Yasa, depremlerden önce yatırım teşvik belgesine bağlanmış ve devam eden yatırımlara da uygulanacak. ÖDEME SÜRESİMaliye Bakanlığı, ödeme süresi afet tarihinden sonra olan her türlü vergi ve cezalar ile gecikme faizlerinin ödeme sürelerini, vadelerinin bitimi tarihinden itibaren azami bir yıl süre ile uzatmayayetkili kılındı. Yasayla gecikme faizi hesaplanması konusuna da açıklık getirildi. Buna göre, kamu alacaklarının tahsili konusundaki kanuna göre belirlenecek tecil faiz oranı, gecikme faizi oranı olarak da uygulanacak.  Yasa ile mükelleflerce tutulan bilgilerin çeşitli iletişim vasıtasıyla kendi bünyesine veya görevlendireceği kurumlara aktarılması konusunda da Maliye Bakanlığı`na yetki verdi.  Bu arada, yasaya göre, şehirlerarası yollarda vergi denetimi yapan maliyeciye yardımcı olan güvenlik görevlilerine de Maliye çalışanı gibi fazla mesai ücreti ödenecek.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı