Gündem Haberleri

  'Demokrasi paketi' Meclis'te

  Hürriyet Haber
  16.01.2002 - 00:00 | Son Güncelleme:

  AB'ye uyum yasaları çerçevesinde hazırlanan, hak ve özgürlüklerin sınırını genişleten tasarı, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.Anayasa'da yapılan değişikliklere paralel olarak Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Yasası, DGM Yasası ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda hakları genişletici yönde değişiklikler öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu."Uyum Yasaları" olarak da adlandırılan ve önümüzdeki dönemde TBMM'den geçmesi beklenen bir dizi değişikliğin ilk halkası olan tasarı, esas olarak AB Genel Sekreterliği tarafından geçtiğimiz aylarda hazırlanan taslağa dayanıyor.TCK 159. MADDEDE DEĞİŞİKLİKTCK'nın "Anayasa kuruluşlarını ve kamu şahsiyetlerini tahkir" başlıklı 159. maddesinde öngörülen değişiklikle, devlet kuvvetleri aleyhindeki cürümler içinde sayılan "Cumhuriyet" ve "Hükümetin manevi şahsiyetine" ibaresi çıkarılarak, yerine "Türk Milleti", "Türkiye Devleti" ve "Bakanlar Kurulu" ibaresi getiriliyor.Yeni düzenleme ile cezanın üst sınırı 6 yıldan 3 yıla indirilirken, Türklüğü yabancı bir ülkede tahkir eden Türk vatandaşına verilen cezada öngörülen üçte birden yarıya kadar artırma yaptırımı "üçte biri kadar artırılır" şeklinde değiştiriliyor. Tasarıda, 159. madde şöyle düzenleniyor:"Türklüğü, Türk Milletini, Türk Devletini, TBMM'yi, Bakanlar Kurulunu, bakanlıkları, adliyeyi, devletin askeri veya emniyet ve muhafaza kuvvetlerini veya bunları temsil eden bir kısmını alenen tahkir ve tezyif eden kimseye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.Birinci fıkrada yazılı cürümlerin işlenmesinde, tahkir ve tezyif açıkça belirtilmemiş olsa bile ona yönelik bulunduğunda tereddüt edilmeyecek bir durum var, tahkir ve tezyif edilen, açıklanmış gibi kabul edilir.Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya TBMM kararlarına alenen sövenlere bir aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir.Türklüğü, Türk Milletini veya Türkiye devletini tahkir ve tezyif, yabancı memlekette bir Türk vatandaşı tarafından işlenirse, verilecek ceza üçte biri kadar artırılır."312. MADDE DEĞİŞİKLİĞİTCK'nın "Suça Kapalı Tahrik" başlıklı 312. maddesinde tasarıyla yapılan değişiklikle de maddenin mevcut hali sadeleştiriliyor."Halkı kanuna itaatsizliğe" ibaresi çıkarılarak yerine "kişileri kanuna uymamaya" ibaresi getiren madde şu şekilde düzenleniyor:"Bir cürmü alenen öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya kişileri kanuna uymamamaya tahrik eden kimseye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak insanları birbirine karşı kamu düzenini bozma olasılığını ortaya çıkaracak bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden kimseye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.Halkın bir kısmını aşağılayıcı ve insan onurunu zedeleyecek bir şekilde  tahrik eden kimseye de birinci fıkradaki ceza verilir."Sözkonusu suçların kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi durumunda cezaların "bir katı oranında" artırılması hükmolunuyor.Tasarı, TCK'nın 159 ve 312. maddesinde öngörülen para cezalarını kaldırıyor.TERÖRLE MÜCADELEAnayasa'da yapılan değişikliklere parallel olarak hazırlanan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı", Terörle Mücadele Yasası'ndaki (TMY) propaganda suçlarını yeniden düzenlerken, cezai yaptırımı, "terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde" yapılması koşuluna bağlıyor.TMY'nin "Terör Örgütleri" başlıklı 7'inci maddesinin 2'inci fıkrasını değiştiren tasarı, "Terör örgütü mensuplarına yardım edenlere veya terör yöntemlerine başvurmaya özendirecek şekilde örgütle ilgili propaganda yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan 5 yıla kadar hapis ve 500 milyon liradan 1 milyar liraya kadar ağır para cezası verilmesi" hükmünü içeriyor.Bu düzenleme ile hapis cezaları aynen korunurken, 50-100 milyon lira olan para cezası 10 kat artırılıyor.YAYIN YOLUYLA İŞLENİRSE...TMY'nin, "Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda" başlıklı 8'inci maddesini tümüyle değiştiren tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik propagandaya verilecek cezaların alt sınırını 2 yıldan 1 yıla, üst sınırını da 5 yıldan 3 yıla indiriyor. Para cezalarında ise alt sınır 20 kat artırılarak 1 milyar liraya, üst sınır da 30 kat artışla 3 milyar liraya çıkarılıyor.Tasarı, mevcut düzenlemedeki, "Hangi yöntem, maksat ve düşünceyle olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedefleyen..." ibaresini, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla..." şeklinde değiştiriyor.Ayrıca, devletin bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedefleyen yazılı ve sözlü propagandanın Basın Kanununda belirtilen bir mevkute vasıtasıyla işlenmesi halinde mevkute sahibine verilecek para cezası düşürülüyor. Yürürlükte düzenlemede mevkutenin bir önceki aya ait ortalama satış miktarının yüzde 90'ı kadar para cezası öngörülürken, tasarıda bu oran 4'te 3'e çekiliyor.Tasarı, propaganda suçunu düzenleyen 8'inci maddeye bir fıkra da ekleyerek, suç sayılan propagandanın mevkuteler dışında basılı eser vesair kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi halinde verilecek cezaları düzenliyor.Buna göre, sözkonusu araçlarla işlenecek propaganda suçlarında sorumlular ve kitle iletişim araçlarının sahiplerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 1 milyar liradan 3 milyar liraya kadar ağır para cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca mahkemenin, ilgili radyo ve televizyon kuruluşunu 1 günden 7 güne kadar yayından men edebileceği hükmolunuyor.Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik propagandanın mevkute ve diğer kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi halinde verilecek cezanın üçte bir oranında artırılması hükmü de tasarıda yer alıyor.        
  Etiketler:
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı