Gündem Haberleri

  Dar gelirle kıvranıyoruz yine de 'mutlu' görünüyoruz

  Hürriyet Haber
  10.02.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

  DİE, nüfusu 20 binden fazla yerleşim bölgelerinden seçtiği 6 bin 714 kişi arasında yaptığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı açıkladı. Buna göre, Türk halkının yarısına yakını ücretlerinin yetersizliğinden yakınmasına rağmen, toplumun yüzde 58'i 'mutlu ve çok mutlu' çıktı.TÜRK halkı geçinmekte zorlanmasına rağmen, mutlu çıktı. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) ikinci kez yaptığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, Türk halkının yüzde 58'i mutlu ve çok mutlu çıktı. Buna karşılık, çalışanların yüzde 45.4'ü ücretlerinin yetersiz olduğundan yakındı. DİE, 2004 yılında Türkiye'de ‘mutlu’ olduğunu ifade edenlerin oranının yüzde 48.8 olduğunu açıkladı. Bu oran 2003 yılında yüzde 47.6 olarak belirlenmişti. 6 BİN 714 KİŞİ İLE: 2004 yılı Kasım ayında 6 bin 714 bireyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre, çok mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 9.3, mutsuz ve çok mutsuz olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 12.1 oldu. KADINLAR DAHA MUTLU: Genel mutluluk düzeyi açısından bakıldığında kadınların yüzde 10.2'si çok mutlu, yüzde 51.3'ü de mutlu olduklarını ifade ederken, bu oranlar erkeklerde sırasıyla yüzde 8.4 ve yüzde 46.1'e geriliyor. Evli kadınların yüzde 65.3'ü, evli erkeklerin ise yüzde 56.2'si mutlu olduğunu ifade ediyor. Bununla beraber evli olmayan kadınların yüzde 52.2'si, evli olmayan erkeklerin de yüzde 49.5'i mutlu olduğunu belirtiyor. PARA İLE SAADET OLUYOR: Hane halkı geliri 1 milyar 167 milyon ve üzerinde olan bireylerin mutluluk oranı yüzde 72.6'ya kadar çıkarken, geliri 319 milyon liranın altındaki bireylerde bu oran yüzde 41.9'a kadar geriliyor.AİLE VE SAĞLIK: Bireylerin yüzde 69.5'i tüm ailenin, yüzde 13.2'si çocuklarının, yüzde 8.2'si ise eşlerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtiyor. Kadınların yüzde 64.8'i, erkeklerin ise yüzde 74.4'ü kendilerini hayatta en çok tüm ailenin mutlu ettiğini belirtirken, erkeklerin yüzde 7.2'si, kadınların ise yüzde 9.1'i eşlerinin mutlu ettiğini kaydediyor.HANE halkı gelirinin hane halkı ihtiyaçlarını karşılama durumuna bakıldığında, hanelerin yüzde 30.6'sı aylık geliri ile hane ihtiyaçlarını karşılamasının zor, yüzde 19.8'i çok zor olduğunu ifade ederken, yüzde 9.6'sı aylık geliri ile hane halkının ihtiyaçlarını kolay, yüzde 1.8'i ise çok kolay karşılayabildiklerini ifade ediyor. Kentteki hanelerin yüzde 16.3'ü, kırdaki hanelerin yüzde 26.4'ü hanelerinin aylık geliri ile hane ihtiyaçlarını çok zor karşıladıklarını belirtiyor. 319 milyon liranın altındaki gelir grubunda olan hanelerin yüzde 46.1'i hane halkı gelirleri ile ihtiyaçlarını zor karşıladığını belirtirken, 1 milyar 167 milyon ve üzeri gelir grubundaki hanelerin yüzde 11.9'u gelirlerinin hane halkının ihtiyaçlarını çok kolay karşıladığını belirtti. 4 çalışandan sadece 1'i kazancından memnunÇALIŞANLARIN yüzde 58.4'ü işinden memnun olarak görülürken, işten elde edilen kazançtan memnuniyette bu oran yüzde 25.8'e kadar geriliyor. İşverenlerin yüzde 81.7'si işinden memnun olduğunu ifade ederken, yevmiyeli olarak çalışanların işinden memnuniyet oranı ise yüzde 39.6'da kalıyor. DİE'nin yaşam memnuniyeti anket sonuçlarında, işe ilişkin sorunlara bakıldığında ise ücretliler açısından ücret miktarı, yüzde 74.1 ile sorunlarda başı çekiyor, ücret dengesizliği de yüzde 73.3 ile bunu izliyor. İşveren ve kendi hesabına çalışanlarda ise en büyük sorun yüzde 56.5 ile sermaye yetersizliği olarak ortaya çıkıyor. Kamuda çalışanlar ücret dengesizliğini en büyük sorun olarak görürken, özel sektörde bu ikinci planda kalıyor ve ücret miktarı öne çıkıyor. En mutlu kesim gençler ve üniversite mezunlarıÖĞRENİM durumuna göre mutluluk düzeyine bakıldığında ise öğrenim durumu yükseldikçe mutluluk düzeyinde de artış görülüyor. Üniversite mezunları içinde mutlu olduklarını belirtenlerin oranı yüzde 66.8'e kadar çıkarken, okur-yazar olmayanlarda bu oran yüzde 53.5'e kadar geriliyor. Yaş grupları açısından ise en mutlu grup yüzde 60.9 ile 18-24 yaş grubu olarak belirlenirken, 65 üzeri yaştakiler de yüzde 60.5 ile bu grubu takip ediyor. Yüzde 10 hırsız darbesi yedi, ama asayiş 'iyi'TÜRKİYE genelinde 10 kişiden 7'si asayiş hizmetlerinden memnun ya da çok memnun olduğunu belirtiti. Ankete katılanların yüzde 8.1'i geçen yıl hırsızlık, yüzde 1.9'u da kapkaç ile karşılaştığını bildirdi.Erkeklerin yüzde 96'sı evli olduğu için mutluDİE'nin anketine katılanların yüzde 68.5'i evliliklerinden memnun, yüzde 24.7'si de çok memnun olduğunu ifade ederken, memnun ve hiç memnun olmayanların oranı sadece yüzde 1.8'de kalıyor. Buna karşılık evlilikten memnun ve çok memnun olan erkeklerin oranı yüzde 96'ya kadar çıkarken, kadınlarda bu oran yüzde 90.4'te kalıyor. Bireylerin yüzde 94'ü de aile ilişkilerinden çok memnun veya memnun olduğunu ifade ediyor. Akraba ilişkilerinden memnuniyet ise yüzde 82.1 olarak ölçüldü.Bireylerin yüzde 91'i arkadaş ilişkilerinden memnun ya da çok memnun olduğunu açıklarken, komşuluk ilişkilerinden memnuniyet düzeyi yüzde 82.2.Bugün AB referandumu olsa yüzde 70.2 'evet' çıkıyorDEVLET İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma, Türkiye'de bir referandum yapılması durumunda halkın yüzde 70.2'sinin, ‘Türkiye'nin AB'ye üye olması’ yönünde oy kullanacağını ortaya koydu. DİE'nin, ‘Türkiye'de Bireylerin Avrupa Birliği Üyeliğine Bakışı’ başlıklı araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada, Türkiye'de bir referandum yapılması durumunda Türkiye'nin AB'ye üye olması yönünde oy kullanacağını ifade edenlerin oranı yüzde 70.2, üye olmasına karşı yönde oy kullanacağını ifade eden bireylerin oranı yüzde 16.2 olarak belirlendi. Referandum yapılması durumunda, Türkiye'nin AB'ye üye olması yönünde oy kullanacağını belirten erkeklerin oranı ise yüzde 77.5, kadınların oranı yüzde 63.1olarak ölçüldü.Yüzde 47'miz sağlık hizmetinden çok memnunGENEL olarak sağlık hizmetlerinden çok memnun ve memnun olduklarını ifade eden bireylerin oranı yüzde 46.9 olarak ölçülürken, memnun olmayan ve hiç memnun olmayanların oranı ise yüzde 33.2 olarak belirlendi. Sağlık kuruluşları açısından en fazla memnuniyet oranı sağlık ocaklarında görülürken, en az memnuniyet özel polikliniklerde ortaya çıktı. Ankete göre, sağlık kuruluşlarından hizmet alanların yüzde 71.9'u muayene ve tahlil hizmetlerini sorun olarak görüyor, ilaç fiyatları ile doktor ve sağlık personeli sayısı da bu sorunu izliyor.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı