GeriGündem Danıştay Başkanı: Erdoğan görevi kötüye kullandı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Danıştay Başkanı: Erdoğan görevi kötüye kullandı

Danıştay Başkanı Nuri Alan, Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili 11 Aralık'ta verilen karara açıklık getirdi.Alan'ın açıklamaları şöyle: Danıştay 2. Dairesi, Erdoğan hakkındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin suçlamaları "cürüm işlemek için teşekkül oluşturma" yerine "görevi kötüye kullanma" fiili çerçevesinde değerlendirdi. Daire, suçlamaların bir kısmının zamanaşımına uğradığına, bir kısmının ise Af Yasası kapsamına girdiğine karar verdi. Daire, zamanaşımına uğrayan suçlamalarla ilgili soruşturma iznini kaldırdı, diğer suçlamalar konusunda ise soruşturmayı erteledi.Danıştay Başkanı Nuri Alan, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemine ilişkin olarak Danıştay 2. Dairesi`nce verilen 11 Aralık 2001 günlü karar konusunda basında yer alan değişik içerikli haber ve yorumlara ilişkin A.A muhabirine açıklamalarda bulundu.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre başlatılan ön inceleme sonucunda rapor düzenlendiği ve bu rapora dayalı olarak İçişleri Bakanı tarafından Erdoğan hakkında soruşturma izni verildiğini hatırlatan Alan, şöyle devam etti:``Adı geçenin eylemi Türk Ceza Kanunu`nun (TCK) 313. Maddesi kapsamında değerlendirilmiş ise de yetkili merciin bu kararının itirazüzerine incelenmesi aşamasında Danıştay 2. Dairesi`nce, Yargıtay 8. Ceza Dairesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun konuya ilişkin istikrarkazanmış içtihatları da göz önünde bulundurularak ilgilinin üstüne atılan suçun TCK`nın 240. Maddesi kapsamına girdiği tespit edilmiştir.``Alan, bu belirleme çerçevesinde Danıştay 2. Dairesi`nce Erdoğan hakkındaki inceleme konusu suçlardan bir kısmının zamanaşımına uğradığının saptandığını kaydetti.İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Erdoğan hakkında söz konusu eylemlerle ilgili olarak verilen soruşturma izni kararının bu nedenle kaldırıldığını belirten Alan, şunları kaydetti:``Danıştay 2. Dairesi zamanaşımına uğramayan suçlar yönünden ise 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun`un kimi maddelerini iptal eden ve TCK`nın 240. Maddesine ilişkin suçlarında bu Kanun kapsamına alınması sonucunu doğuran 18 Temmuz 2001 günlü Anayasa Mahkemesi kararına dayanarak soruşturmanın ertelenmesine karar vermiştir.``İçişleri Bakanlığı, Erdoğan`ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bazı ihalelerle ilgili olarak ön inceleme başlatmış, bu inceleme onucunda Erdoğan hakkında bazı suçlamalarla ilgili soruşturma izni vermiş, Erdoğan da bu karara Danıştay 2. Dairesi`nde itiraz etmişti.TCK`nın 240. Maddesi, ``görevi kötüye kullanma``, 313. Maddesi ise``Cürüm işlemek için teşekkül oluşturma`` fiillerini düzenliyor.