Gündem Haberleri

  Cumhurbaşkanı Sezer, 4 kanunu onayladı

  Hürriyet Haber
  27.02.2006 - 19:24 | Son Güncelleme:

  Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 4 kanunu onayladı.

  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanan ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen kanunlar şunlar:
  - 5459 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”,
  - 5460 sayılı “Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”,
  - 5461 sayılı “Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”,
  - 5463 sayılı “Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”

  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞA'NA YETKİ

  5459 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, Sahil Güvenlik Komutanlığı, projelerinin sonraki yıllara ait giderleri tutarında, gelecek yıllara sari taahhütlere girişme yetkisine sahip olacak. Gelecek yıllara sari taahhütlere girişme yetkisi, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı'na verilirken, kanunla, Sahil Güvenlik Komutanlığı da bu kapsama alınıyor.
  Kanunla, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülen uzun vadeli projelere de katılabilecek.

  DİSİPLİN MAHKEMESİNE YETKİ

  5461 sayılı “Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki birliklerin, kuruluş yönünden bağlı bulundukları disiplin mahkemelerinin ihtiyacına göre değiştirilmesini teklif etme yetkisini, Sahil Güvenlik Komutanı'na da tanıyor.
  Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatındaki disiplin mahkemesine, rütbe yönünden er düzeyinden albaya kadar asker kişileri yargılama yetkisi veriliyor. Kararı alan disiplin mahkemesi başkan ve üyesi, aleyhine kanun yoluna gidilen disiplin mahkemesi hükmünün, üst disiplin mahkemesindeki incelemesine katılamayacak. Subay ve astsubay dışındaki asker kişiler hakkında disiplin mahkemeleri tarafından verilen hükümlerle ilgili olarak, teşkilatında disiplin mahkemesi kurulan komutan veya askeri kurum amiri tarafından, askeri hakim sınıfına mensup disiplin subaylarına, itiraz hakkını kullanabilmeleri için yazılı yetki verilebilecek. İlgili kanunda Milli Savunma Bakanı'na yazılı emir yoluna gitme konusunda “verir” denilerek getirilen zorunluluk, “verilebilir” olarak düzeltiliyor.

  ŞEHİT YAKINLARININ TEDAVİLERİ

  5460 sayılı “Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, terörle mücadelede şehit olanların dul ve yetimleri ile malullerin tedavi edilmelerine imkan sağlıyor. Kanuna göre, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olanların dul ve yetimleri ile malulleri, tanıtım kartlarını ibraz etmeleri halinde, devlet, üniversite ve askeri hastanelerde tedavi edilebilecek. Bunların her türlü tedavi giderleri, ilgililerin herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşunda çalışmaları halinde bu kurum veya kuruluşça; emekli, yaşlılık, malullük veya dul ve yetim aylığı almaları halinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca, herhangi bir kuruma tabi olarak çalışmamaları halinde, emekli, yaşlılık, malullük veya dul ve yetim aylığı almamaları durumunda ise Milli Savunma Bakanlığı'nca karşılanacak.
  Malul olanların eksilen vücut organları, yurtiçi veya yurtdışında en son teknik usullerle göre yapılması mümkün ise sunileriyle tamamlatılacak, gerekirse tamir ettirilecek veya yenisi yaptırılacak.

  ULUSLARARASI SÖZLEŞME

  5463 sayılı “Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”a konu sözleşme, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından hazırlanan, “Lizbon Sözleşmesi” olarak da biliniyor. Sözleşmeyi, 1 Aralık 2004 tarihi itibarıyla Türkiye dahil 39 Avrupa Konseyi üyesi ülke imzaladı. Sözleşmeyi 33 ülkenin parlamentosu onayladı. Sözleşme, bir ülkede alınan diploma ve derecelerin diğer bir ülkede değerlendirilmesiyle ilgili esasları içeriyor.Sözleşme hükümlerine göre, değerlendirme yapılırken başvuran kişinin cinsiyeti, ırkı, rengi, fiziksel yetersizliği, dili, dini siyasi görüşü, milliyeti, etnik ve sosyal kökenine dayalı bir ayrım yapılamayacak. Başvuru sahibinin gerekli şartlarını yerine getirmediğini kanıtlamak, tanıma/denklik değerlendirmesini yapan kurumun sorumluluğunda olacak.
  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı