Gündem Haberleri

  Çocuklar da dernek kurabilecek

  Hürriyet Haber
  17.11.2001 - 15:31 | Son Güncelleme:

  Çocukların, toplumsal, ruhsal, ahlaki,bedensel ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla 15 yaşını bitirenler de dernek kurabilecekler.

  Sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici, 15 yaşını bitiren çocukların dernek kurabilmeleri için 2908 Sayılı Dernekler Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Aynı Kanuna Maddeler Eklenmesi hakkında yasa taslağı hazırladı.

  Gemici, çocukların savunmasız konumları nedeniyle özel bir duyarlılığa ve korunmaya muhtaç olduklarını belirterek, çocuğa ilk elde bakım ve koruma sağlamak, çocuğun yasal açıdan özel olarak korunması, çocuğun haklarının güvenceye alınmasında uluslararası işbirliğinin sağlanması amacıyla imzalanmış olan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ulusal düzeyde izlenmesi ve gerekli eşgüdüm çalışmalarının yürütülmesine ilişkin görevlerin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne (SHÇEK) verildiğini bildirdi.

  Gemici, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre ''Çocukların başkaları ile biraraya gelme, dernek kurma ve derneklere katılma hakkına sahip olduğu'' hükmünün hayata geçirilmesi için yasa taslağı hazırlandığını kaydetti.

  Buna göre, 15 yaşını bitiren küçükler, kanuni temsilcilerinin yazılı izni ile dernek kurabilecekler, 11 yaşını bitirmiş olan küçükler de derneklere üye olabilecekler.

  Çocukların her türlü suiistimalini önlemek açısından çocuklar tarafından kurulacak derneklere konuları bakımından ''Küçükler çocukların toplumsal, ruhsal, ahlaki, bedensel ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla dernek kurabilecekleri'' özelhükmü getirildi.

  Çocuk dernekleri tarafından yapılacak gelen kurul toplantılarında hükümet komiserinin görev ve yetkilerini sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve rehber öğretmenler yerine getirecek. 18 yaşını dolduranların çocuk derneklerindeki üyelikleri de sona erecek.

  SHÇEK DENETLEYECEK

  Çocuk derneklerinin denetimi SHÇEK tarafından yapılacak. Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müessese ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kuruluşlar, çocuk derneklerine yardım edebilecekler.

  Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtların belirlendiği maddeye ilave yapılarak diğer derneklerden farklı olarak çocuk derneklerinin tutacağı defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenecek.

  Çocuk dernekleri ''3005 sayılı Meshut Suçların Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümleri'' dışında tutulurken, diğer derneklerde olduğu gibi suç üstü hükümleri de uygulanmayacak. 

  KAPATMA VE PARA CEZASI YOK

  Öte yandan, Dernekler Kanunu'nun 75 ile 86. maddelerinde yer alan kapatma, para ve hapis cezaları, çocuk derneklerine uygulanmayacak.

  Bu tür cezalar yerine fiilin ağırlığına göre uyarma, kınama, bir kamu kurum ve kuruluşunda çalıştırma, özel hukuk tüzel kişilerinin yönetim kurullarını veya genel kurullarını izleme şeklinde disiplin cezaları ile dernek tesislerinin kapatılması ve tüzüklere aykırı kararların iptali gibi hükümler öngörülüyor.

  Devlet Bakanı Gemici, çocuk derneklerinin işlevsel amaca uygun bir şekilde faaliyetlerde bulunmasını sağlamayı, çocukların cezalandırılmasından ziyade sorumluluk sahibi bireyler olarak örgütlenmelerini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, öngörülen disiplin cezaları ile diğer tedbirlerin çağdaş hukuk normlarına uygun olmasına özellikle özen gösterildiğini kaydetti.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı