Gündem Haberleri

  Çiçek: Anayasa’nın egemenlik ilkesi değişecek

  Hürriyet Haber
  15.02.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Adalet Bakanı Cemil Çiçek, "özellikle yetki devri açısından Türkiye’nin AB’ye katılıma hazır hale gelebilmesi için" başta "egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu" güvence altına alan 6’ncı ve "yasama, yürütme, yargının" yetkilerini düzenleyen 7, 8 ve 9’ncu maddeleri olmak üzere 10 maddesinin değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.Çiçek, konuyla ilgili olarak İstanbul Bağımsız Milletvekili Emin Şirin’in kendisine yönelttiği soru önergesini yanıtladı. AB ANAYASASI HENÜZ YÜRÜRLÜKTE DEĞİL Roma’da 29 Ekim 2004’te 25 AB üyesi tarafından imzalanan Avrupa İçin bir Anayasa Oluşturan Antlaşmanın Nihai Senet Bölümüne "gözlemci" sıfatıyla Türkiye’nin de imza koyduğunu anımsatan Çiçek, AB Anayasası’nın nasıl yürürlüğe gireceğinin 447’nci maddesinde açıklandığını belirtti.  Buna göre AB Anayasası’nın, tüm AB ülkelerinin onay belgelerini emanet etmeleri koşuluyla 1 Kasım 2006’da yürürlüğe gireceğini anlatan Çiçek, bu koşul gerçekleşmezse, bu adımı atmak üzere en son adımı atan üye ülkenin onay belgesini verdiği tarihi izleyen ikinci ayın ilk gününde yürürlüğe gireceğini belirterek, "Dolayısıyla AB Anayasası henüz yürürlükte değil" dedi. KURUCU ANTLAŞMANIN ANAYASA İLE BENZERLİĞİ Anayasaların klasik anayasa hukukuna göre, hukuki ve siyasi yön olmak üzere "iki sütun üzerine tesis edildiğini" kaydeden Çiçek, "AB’nin bir açıdan temel kurucu normlarını oluşturan kurucu antlaşmalar, sadece hukuki yönü itibarıyla anayasaya benzemektedir" dedi. YENİ ANAYASA VE TÜRKİYE’NİN MODERN YAPISININ TEMELİ Yeni Anayasanın "Sivil inisiyatifle gerçekleştirileceğini" ifade eden Adalet Bakanı Çiçek, 15 Aralık 2004’te Avrupa Parlamentosunca kabul edilen ilke kararının 23’üncü paragrafına göre, "modern bir anayasanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin modern yapılanmasının temelini oluşturabileceğini" de aktardı. EGEMENLİĞE YENİ TANIM GELİYOR Türkiye’nin AB’ye katılıma hazır hale gelebilmesi için ya Anayasa’nın 10 maddesinin değiştirileceği ya da torba bir maddenin Anayasa’ya eklenerek gerekli değişikliklerin yapılacağını anlatan Çiçek, aralarında "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu" güvence altına alan 6’ncı maddenin de bulunduğu, değişiklikleri şöyle açıkladı:    "AB’ye katılım aşamasında, bir aday ülke olarak ülkemizin katılıma hazır hale getirilmesi için, özellikle yetki devri açısından; ya kazuistik yöntemle Anayasamızın 6, 7, 8, ve 9’ncu maddelerinde değişiklik cihetine gidilmesi ya da torba madde ile yetki devrine imkan sağlayan tek bir düzenlemenin Anayasa eklenmesi lüzumu ve yine bu paralelde Anayasamızın 16, 67, 74 ve 138’nci maddeleriyle, 90’ncı maddesinin beşinci fıkrası ve 38’nci maddesinin son fıkrası gibi maddelerinde değişiklik yapılması lüzumu ile genel olarak 1982 Anayasamızın değiştirilmesi ihtiyacının birbirini karıştırılmaması gerektiği düşünülmektedir." HANGİ MADDELER? Adalet Bakanı Çiçek’in sözünü ettiği Anayasa madde ve fıkralarıyla düzenlenen kavram ve hükümler şöyle:    "-Madde 6:  Egemenlik    -Madde 7: Yasa Yetkisi    -Madde 8: Yürütme Yetkisi ve Görevi    -Madde 9: Yargı Yetkisi    -Madde 16: Yabancıların Durumu    -Madde 67: Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları    -Madde 74: Dilekçe Hakkı    -Madde 138: Mahkemelerin Bağımsızlığı    -Madde 38/son: Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.    -Madde 90/5: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır."
  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı