Gündem Haberleri

  CHP'den Erdoğan'a Çalık sorusu

  ANKA
  07.05.2008 - 14:23 | Son Güncelleme:

  CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, İstanbul Tarlabaşı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü sosyal projenin kaldırılıp, Çalık Grubu’na hazırlatılması konusunda bir talimatının olup olmadığını sordu.

  CHP’li Topuz, Başbakan Erdoğan’ın yazılı yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama - Araştırma Merkezinin “Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanımı Amaçlı Rehabilitasyonu Projesi” adı altında yürüttüğü projenin, 2004 yılında sonlandırıldığını belirtti. Söz konusu projede, AB ile uyum sürecine yönelik uluslararası kriterlere ve İstanbul imgesine yönelik planlama ve tasarım çalışmalarının temel ilkeleri oluşturularak, kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerin ortaya konulduğunu kaydeden Topuz, “Buna göre, tarihi konut alanlarının rehabilitasyonuna temel olabilecek fiziksel ve sosyo-kültürel verilerin toplanması ve değerlendirilmesine yönelik olarak, bölgeye verilecek işlevler; kültür, turizm, eğitim ve konut kullanımı olarak belirlenmiştir” dedi.

  Ancak, tarihi ve kültürel değerleri koruyan, kentin sosyo- kültürel yapısına saygılı, bölge insanın mülkiyet hakkını gözeten ve önceliği kamu yararı olan sosyal projenin, bölgede arsa ve arazi değerlerindeki artış ve rant beklentisi ile rafa kaldırıldığını öne süren Topuz, AKP hükümeti tarafından bölgenin planlanması ve inşa işlerinin Çalık Holdinge bağlı GAP İnşaata 16 Mart 2007 tarihinde ihale edildiğini belirtti.

  Bölgenin, Çalık Holding’e bağlı GAP inşaata ihale edilmesinin ardından, Çalık grubu tarafından düzenlenen yeni projenin yüzde 80’inin villa tipi konut, yüzde 20’sinin ise otel, rezidans ya da plaza olarak planlandığına dikkat çeken Topuz önergesinde şu sorulara yer verdi:

  “-İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İTÜ arasında yapılan protokol neticesinde hazırlanan ve 2-3 yıllık bir emek ve bilgi birikimi sonunda 2004 yılında teslim edilen rehabilitasyon projesinin uygulanmasından vazgeçilmesinin gerekçesi nedir?

  -Çalık Holding’e bağlı GAP inşaat tarafından hazırlanan dönüşüm projesinde, hangi tür bilimsel ölçütler esas alınarak bölgelendirme/bölümlendirme yapılmıştır?

  -Çalık Grubu projesinde belirlenen bölgelere ne tür fonksiyonlar (işlevler) yüklenmiştir?

  -Çalık Grubu projesinin üniversite, bilim ve meslek insanları ve özellikle halktan saklandığı iddiaları doğru mudur? Değilse, üniversite, bilim ve meslek insanları ile bölge halkının projenin içeriği ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

  -Çalık grubunca hazırlanan projeye, projeden etkilenecek ve/veya etkilenmesi kuvvetle muhtemel yerel kullanıcıların (bölgede yaşayanların, çalışanların) katılımı neden sağlanamamıştır?

  -Bugün uygulanmakta olan söz konusu dönüşüm projesinden etkilenecek ve yer değiştirmesi gerekecek insanlar nereye taşınacaklardır?

  -Yürütülmekte olan proje, İTÜ tarafından hazırlanan proje ile karşılaştırıldığında, bölgenin sosyal, ekonomik, fiziksel olarak iyileştirilmesinde ne tür avantajlar sağlamaktadır?

  -İTÜ tarafından hazırlanan projede bölgenin deprem tehlikesinin ciddiyeti üzerinde durularak, deprem riskinin göz ardı edilemeyeceği belirtilmektedir. Çalık grubu tarafından hazırlanan projede ve ilgili raporlarda bu bölgenin deprem tehlikesi ve riski göz önüne alınmış mıdır?

  -Çalık grubu tarafından uygulanmaya başlanan dönüşüm projesinde bölgenin gerek fiziksel gerekse de sosyo-ekonomik özellikleri değerlendirildiğinde deprem, yangın, su baskını gibi afetlere hassas olan yapısının taşıdığı farklı riskler uygulamada göz önüne alınmış mıdır?

  -İTÜ tarafından bilimsel veriler ışığında uzun süren emekler sonucu hazırlanan “Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyonu Projesi”nin rafa kaldırılıp, projenin yeniden Çalık grubuna hazırlatılması konusunda T.C Başbakanı olarak bir talimatınız olmuş mudur?”
  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı