Gündem Haberleri

  CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

  A.A
  04.05.2011 - 12:07 | Son Güncelleme:

  CHP, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

  Başvuruyla ilgili yapılan açıklamada, kanunun, “Başkanlık, bu kanunla ve  diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız  olarak yerine getirir ve kullanır” hükmünün, “YÖK'ün anayasadaki görev ve  yetkilerini ÖSYM'ye devretmesine yol açtığı” gerekçesiyle iptalinin istendiği  belirtildi.
  Mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usul ve esasların, Kamu İhale  Kurumunun görüşü alınarak YÖK'ün hazırlayacağı yönetmelikle belirlenmesine  ilişkin düzenlemeye, “hiçbir çerçeve çizilmeden, ölçüt getirilmeden, mal ve  hizmetlerin teminine ilişkin usul, esasları, doğrudan yönetmeliğe bıraktığı”  iddiasıyla itiraz edildi.

  Başvuruda, ÖSYM Başkanının ilgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanınca  imzalanan müşterek kararname ile atanmasına ilişkin hükmün iptali talep edildi.
  CHP'nin başvurusunda iptali istenen düzenlemelerden bazıları şöyle:
  -ÖSYM Yönetim Kurulunun doğrudan merkeze bağlı olarak kurulacak  temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında görev ve yetkisini karar alma ile  sınırlayan ve alınan kararın uygulanmasını Bakanlar Kuruluna bırakan düzenleme,
  -ÖSYM Başkanlığında Daire Başkanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  Uzmanı ve Uzman Yardımcısı gibi asli ve sürekli görevleri yürüten personelin  sözleşmeli çalıştırılmasını öngören düzenleme,
  -ÖSYM Başkanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında Milli Eğitim  Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile koordinatörlüklerince, her bir  başvuru kaydı için adaylardan hizmet bedeli alınmasını öngören düzenleme,
  -Polis Meslek Yüksek Okuluna lise ve dengi okulları bitirenlerin  alınmasına ilişkin düzenleme,
  -Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadrolarında  bulunan yönetici pozisyonundakilerin görevlerini sona erdirerek, bunların  herhangi bir işlem veya tebligata gerek kalmaksızın araştırmacı kadrolarına  atanmış sayılacağına ilişkin düzenleme.

  CHP'den konu ile ilgili yapılan basın açıklaması ise şöyle:

  17.02.2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

  1) 3 ncü maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci tümcesindeki, “Başkanlık, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini (kendi sorumluluğu) altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır” şeklindeki düzenleme; YÖK’ün Anayasanın 130 ve 131 nci maddelerindeki görev ve yetkilerini ÖSYM’ye devretmeye yol açtığından;

  2) 3 ncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının son cümlesinde, hiçbir çerçeve çizilmeden, ölçüt, esas ve usul getirilmeden, mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usul ve esasları doğrudan yönetmeliğe bırakan, “Söz konusu mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usul ve esaslar, Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” şeklindeki düzenlemenin;

  3) 4 ncü maddenin (2) numaralı fıkrasındaki, ÖSYM Başkanının ilgili Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanınca imzalanan “müşterek kararname” ile atanmasına ilişkin düzenlemenin;

  4) 4 ncü maddesinin (11) numaralı fıkrasının (f) bendinde, 5 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, 9 ncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının son cümlesinde; “ÖSYM Yönetim Kurulunun doğrudan merkeze bağlı olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında görev ve yetkisini (karar alma) ile sınırlayan ve alınan kararın uygulanmasını Bakanlar Kuruluna bırakan” düzenlemenin;

  5) 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci tümcesinde, “Tam zamanlı görev yapan ve görevleri süresince, lisansüstü eğitim faaliyetleri hariç, başka hiçbir kurum veya kuruluşta ücretli iş göremeyecek olan ÖSYM Başkan ve Başkan yardımcılarına yapılacak ödemelerin “üst sınırları” yasada belirlenirken, “alt sınırları”nın belirlenmemesine” ilişkin düzenlemenin;

  6) 6 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasının birinci ve son tümcelerinde, “ÖSYM Başkanlığında Daire Başkanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı gibi asli ve sürekli görevleri yürüten personelin sözleşmeli çalıştırılmasını öngören ve bunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeleri Bakanlar Kuruluna bırakan” düzenlemenin;

  7) 6 ncı maddesinin (14) numaralı fıkrasının birinci tümcesinde, “ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile koordinatörlüklerince, her bir başvuru kaydı için adaylardan, niteliği, ölçütleri, sınırları ve miktarının kimler tarafından nasıl belirleneceği belli olmayan “hizmet bedeli” alınmasını” öngören düzenlemenin;

  8) 6 ncı maddesinin (16) numaralı fıkrasının (a) bendinde, “ÖSYM gelirleri arasında sayılan, yurt içi ve yurt dışı sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerle ilgili olarak hiçbir çerçeve çizilmemesi ve belirleme yapılmaması”na ilişkin düzenlemenin;

  9) 14 üncü maddesi ile değiştirilen 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 ncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, “Polis Meslek Yüksek Okuluna,  görevin niteliği ve hizmetin gerekleri dikkate alınmadan “lise ve dengi okulları bitirenler” ibaresi bağlamında tüm lise mezunlarının alınmasını” öngören düzenlemenin;

  10) Geçici 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasıyla, 6114 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadrolarında bulunan; Genel Sekreter, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Araştırma Geliştirme Değerlendirme Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü, Planlama ve Mali İşler Müdürü, Sınav Hizmetleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevlerini sona erdiren ve kadrolarını iptal eden düzenlemeye ek olarak “Bunlar herhangi bir işlem veya tebligata gerek kalmaksızın Yükseköğretim Kuruluna ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır” şeklindeki düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açılmıştır.

   

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı