GeriGündem CHP'den Anadolu kalkınma kuşağı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  2
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

CHP'den Anadolu kalkınma kuşağı

CHP'den Anadolu kalkınma kuşağı

CHP’nin ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika konularındaki beş temel soruna çözüm önerilerine yer verilen seçim bildirgesinde, ekonomik vaatler dikkat çekti. Bildirgede ‘Anadolu Kalkınma Kuşakları Projesi’ yer aldı. Projeye göre Türkiye beş kalkınma bölgesine ayrılacak ve buna göre politikalar izlenecek.

CHP’nin 600 milletvekili adayının tanıtımı ‘Millet için geliyoruz’ sloganıyla, Ankara’da Marriott Otel’de yapıldı. Toplantıda CHP’nin seçim bildirgesi de açıklandı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bildirgesindeki vaatlere de yer verilen bildirgede, Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesi, işsizliğin sona ermesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için daha önceki seçimlerde gündeme gelen ‘Merkez Türkiye Projesi’ne ek olarak ‘Anadolu Kalkınma Kuşakları Projesi’ne yer verildi. Projeye göre Türkiye beş kalkınma kuşağına bölünecek. Projenin detayları şöyle:

DOĞU KUŞAĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri kapsayacak. Bölgenin ağırlaşan işsizlik ve göç sorununu çözme hedefiyle istihdam odaklı olacak.

GÜNEŞ KUŞAĞI: İç Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki illeri kapsayacak. Sanayileşmekte olan iller arasındaki işbirliği, işbölümü ve koordinasyon arttırılarak, bölgesel dinamizm kazanmaları sağlanacak.

KARADENİZ KUŞAĞI: Çekim merkezi, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerini kapsayacak. Hedefi, tarımsal ürünün değerinden satılması ve istihdamda sektörel çeşitliliğin sağlanması olacak.

MARMARA KUŞAĞI: Marmara Bölgesi’ne ek olarak Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısındaki illeri kapsayacak. Marmara Denizi’nin merkezinde olduğu farklı coğrafi ve iktisadi bölgelerin bütünleşmesini sağlayarak, hizmetler ve sınai sektörler etrafında çok merkezli bir iktisadi çember ortaya çıkarmayı hedefleyecek.

MAVİ BATI KUŞAĞI: Ege ile Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batı illerini kapsayacak. Turizm faaliyetlerinin yanı sıra yüksek teknolojiye dayalı sınai üretimin sinerji merkezi, ‘Mavi Batı Kuşağı’ olacak.

CHPden Anadolu kalkınma kuşağı


SEÇİM BİLDİRGESİNDEN VAATLER
AİLE SİGORTASI GELECEK
“Ekonomi politikalarımızın orta ve uzun vadede beş temel amacı vardır: Katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminde uzmanlaşmak, işgücünün niteliğini yükseltmek ve ücretler genel seviyesini arttırmak, işletme ekosistemini dönüştürmek, bölgesel eşitsizlikleri gidermek, tüm yoksulları aile sigortası çatısı altına almak.

En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceğiz.

Halihazırda yapılan yardımlara ek olarak, GSS primleri devlet tarafından ödenen (eski Yeşil Kart sahipleri) her haneye aylık bin TL aile maaşı bağlayacağız. İlk aile maaşını 2018 Eylül ayından itibaren kadınların hesabına yatıracağız. ‘Aile sigortası’ kapsamında ‘aile maaşı’ bağlanan ailelere ayrıca; aylık 25 TL su desteği, 50 TL elektrik desteği, kış aylarında aylık 100 TL ısınma desteği vereceğiz.

KADIN İSTİHDAMINA TEŞVİK
Kadın istihdamında SGK priminin işveren payının yüzde 25’ini ödeyeceğiz. Kadınların istihdama katılımını arttırmak için çalışanlarının yüzde 20’den fazlası kadın olan işletmelere, her yüzde 5’lik ilave kadın istihdamı için 1 puan kurumlar vergisi istisnası sağlayacağız. Ebeveyn iznini kamuda 6 ay olmak üzere artıracağız. Çocuk bakımının ortak yükümlülük olduğunu gözeterek, erkeklerin de bu izin sürecinden faydalanmasını sağlayacağız.

Konut sahibi olmayan ailelere oturma amacıyla alacakları ev için kamu bankaları tarafından 20 yıla kadar vadeli, aylık 0.50 faiz oranıyla kredi temin edeceğiz.

‘HAK, HUKUK, ADALET GELECEK’
OHAL gidecek, keyfiyet bitecek, hak, hukuk ve adalet gelecek. Yargı tarafsız ve bağımsız olacak, adil kararlar alacak, mağduriyetler giderilecek. Gazeteciler serbest kalacak, medya özgür olacak, halk gerçek bilgiye ulaşacak.

HSK’yı, Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere ikiye ayırarak yeniden düzenleyeceğiz. Adalet bakanını ve bakanlık müsteşarını bu kurulların dışına çıkararak yargıyı siyasetin vesayetinden kurtaracağız. Güvenilir bir yargı için yargı mensuplarından oluşan ‘Yargı Etik Kurulu’ oluşturacağız. Doğrudan yargıya bağlı olarak çalışacak ‘Adli Kolluk Teşkilatı’nı kuracağız.

NEVRUZ RESMİ TATİL OLACAK
Kamplaştırma ve kutuplaştırma siyasetini ortadan kaldıracağız.

Kürt sorununu, TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla, partizan çıkarlara kurban etmeksizin, samimi ve şeffaf bir biçimde, toplumsal uzlaşıyla çözeceğiz. Yer ve yörelerin özgün isimlerini iade edeceğiz.

Geçmişte yaşanan ve kamu vicdanında ağır yaralar açan hak ihlallerinin ve toplumsal travmaların tüm boyutlarıyla açığa çıkması için Meclis Araştırma Komisyonu kuracağız.

21 Mart Nevroz Bayramı’nı, ‘Kardeşlik ve Barış Günü’ olarak resmi tatil ilan edeceğiz.

Türkiye’nin idari yapısını yerel yönetimleri daha güçlü ve özerk hale getirecek şekilde yeniden yapılandıracağız. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ndaki çekinceleri kaldıracağız.

İŞSİZLİK BİTECEK
“Esnafın kira stopajını kaldıracağız. Esnafa yıllık ödediği vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizli kredi kullandıracağız.

KOBİ’lerimizin KDV alacaklarını ivedilikle ödeyeceğiz. KOBİ’lere ve sosyal işletmelere ödedikleri vergi ve sigorta primi tutarında faizsiz, işletme kredisi vereceğiz. GSYH’nin yüzde 1’i kadar vereceğimiz tarım desteklerini iki katına çıkaracağız. Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerinin tamamını sileceğiz.

1 Ocak 2019’da net asgari ücreti 2 bin 200 TL yapacağız. Asgari ücretten gelir vergisi almayacağız ve yılda bir yerine altı ayda bir (Ocak - Temmuz) zam yapacağız.

Ücretlilerin ve esnafın asgari ücrete kadar olan gelirlerine gelir vergisi muafiyeti tanıyacak şekilde, gelir vergisi dilimlerini yeniden düzenleyeceğiz.

4 milyon 210 bin ek istihdam yaratılacak, işsizlik tarih olacak. Haftalık çalışma süresi 40 saat olacak.

Kapsam dışı bırakılan 500 bin taşeron işçiyi ilk 6 ayda kadroya alacağız. Kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak 50 bin engelli yurttaşa 5 yıl içinde istihdam sağlayacağız.”

GENÇLERE ÜCRETSİZ İNTERNET
İhtiyaç olan bölgelerde kapatılan köy okullarını yeniden açacağız.

Zorunlu haller dışında taşımalı eğitim uygulamasına son vereceğiz. Tüm öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmalarını sağlayacağız.

Eğitim sistemini 1 yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim, 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 modeliyle yeniden yapılandıracağız.

YÖK’ü kaldıracağız.

Üniversitelerin bütçeden aldığı payı iki katına çıkaracağız.

Zorunlu din dersi uygulamasına son vereceğiz.

15-25 ARASINA GENÇ KART
15-25 yaş aralığındaki öğrenci veya işsiz olan gençlerimize ‘Genç Kart’ vereceğiz. Genç Kart sahiplerine ücretsiz aylık 2 GB mobil internet erişimini sağlayacağız. Genç Kart sahiplerine 4 yılda 1 kez ÖTV ödemeden telefon alma hakkı tanıyacağız.

Askerlik süresini kısaltacağız. Bedelli askerlikle ilgili toplumsal talebi karşılayacak adil bir düzenleme yapacağız.

Cezaevindeki öğrenci mahkûmların harçlarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanmasını sağlayacağız.

Çocukları her türlü suistimale, yoksulluğa ve yoksunluğa karşı tavizsiz bir şekilde koruyacağız. Sokakta yaşamak zorunda bırakılan, çalıştırılan ve dilendirilen tüm çocukları kurumsal koruma altına alacağız.

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin önüne geçeceğiz.

Koruyucu ailelik ve evlat edinme uygulamalarını yaygınlaştıracağız.

Tüm engellileri koşulsuz olarak sağlık güvencesine kavuşturacağız. Gelir kriteri nedeniyle haksız olarak kesilen evde bakım aylıklarını yeniden bağlayacağız.

3 YENİ BAKANLIK
CHP’nin seçim bildirgesinde ‘ İnsan Kaynakları Bakanlığı’, ‘Kadın Bakanlığı’ ve ‘Esnaf Bakanlığı’ olmak üzere üç yeni bakanlığın kurulacağı belirtiliyor. Bildirgede kurulması öngörülen kurullar ise şöyle: “İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu, Aile Sigortası Kurumu kurulacak. Kesin Hesap Komisyonu, Siyasi Ahlak Kurulu, Yargı Etik Kurulu, Yükseköğretim Koordinasyon ve Planlama Kurulu, Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu, Tüketici Hakları Üst Kurulu, Sanat Üst Kurulu oluşturulacak. Ortadoğu’da barışı, kardeşliği ve ticareti geliştirmek amacıyla Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı oluşturulacak.”

ONLARIN VAATLERİ RANTA BİZİMKİSİ İNSANA DÖNÜK
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday tanıtım toplantısında şunları söyledi: “Türkiye istibdat değil, hürriyet istiyor. Bu seçimler tarihidir. Cumhuriyetten, demokrasiden, fakir fukaradan, emekten, üretenden yana olanların hep birlikte ‘tamam’ diyeceği bir seçimi başlatıyoruz. Kendisini yakan, intihar eden sanayici ve esnafa baktığımızda işlerin yolunda gitmediğini görüyoruz. Bu düzenden memnun olan bir sınıf var. O sınıfın adı rantiye sınıfı. Hep birlikte bu rantiye düzenini değiştirip halktan yana bir düzeni inşa etmek zorundayız.

Türkiye ekonomisi büyük bir değişik ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Kendi seçim bildirgelerini açıkladılar, büyük dikkatle dinledim. Onların seçim bildirgeleri ranta dönük. Bizim seçim bildirgemiz insana ve üretime dönük. Ranta değil insana ve üretime dönük bir bildirgeyle yola çıktık. Türkiye beton ekonomisinden, üretim ekonomisine geçecek. Dış politikadaki barışçıl politika bize itibar kazandıracağız. Ortadoğu’nun en çok yatırım yapan ülkesi olacağız. AB karşısında devasa, bölgesinde lider bir ülke olacak Türkiye. Bölgesinin, bilim ve teknoloji merkezi olacak Türkiye. Millet için geliyoruz, rantiye için değil.”

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle