GeriGündem CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  86
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı Yasası'nı yarın Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Bu arada CHP anayasa değişikliğini Anaysa Mahkemesi'ne götürmek için TBMM'de imza toplamaya başladı.

CHP'nin iptalini istediği yasa şunları öngörüyor:

 

Kanuna göre, terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerigeliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonusağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulacak.

 

Güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadelealanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamalarıdeğerlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.

 

Kurul; İçişleri Bakanı'nın başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı,Jandarma Genel Komutanı, MİT, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımüsteşarları, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve SahilGüvenlik Komutanı'ndan oluşacak. Gerektiğinde gündemle ilgili diğer kurum vekuruluş temsilcileri de toplantıya davet edilebilecek.

 

İçişleri Bakanı'nın daveti üzerine toplanacak Kurulun gündemi, Kurulüyelerinin görüşleri alınarak İçişleri Bakanı tarafından belirlenecek.

 

94 KİŞİLİK KADROYLA ÇALIŞACAK

 

Müsteşarlık merkez teşkilatına; Müsteşar, 2 müsteşar yardımcısı, 6 dairebaşkanı olmak üzere 94 kadro ihdas edilecek. Bu kadrolar, hukuk müşaviri, uzman,çözümleyici, programcı, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mühendis,istatistikçi, sosyolog, psikolog, antropolog gibi unvanlardan oluşacak.

 

Müsteşarlık, gerekli görülen görevler için hizmet süreleri belirtilmekkaydıyla Müsteşarın teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile özel ihtisas vearaştırma komisyonları kurabilecek.

 

Müsteşarlığın, güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi olmayacak.

 

Müsteşar, müsteşarlığın görev ve hizmetlerinin mevzuata uygun olarakyürütülmesinden, İçişleri Bakanına karşı sorumlu olacak.

 

İSTİHBARAT DEĞERLENDİRME MERKEZİ

 

Terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejilerlealınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratınalınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbaratDeğerlendirme Merkezi oluşturulacak.

 

Bu çerçevede, güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile DışişleriBakanlığınca elde edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezdedeğerlendirilecek.

 

Terörle mücadeleye yönelik strateji belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulanistihbari bilgiler, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, MİTMüsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve EmniyetGenel Müdürlüğü tarafından Müsteşarlığa verilecek. Bu bilgiler doğrultusundayapılacak analiz ve değerlendirmeler ilgili birimlerle paylaşılacak.

 

Müsteşarlık, Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı,Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı, İletişim Daire Başkanlığı, Dış İlişkilerDaire Başkanlığı ana hizmet birimlerinden oluşacak.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı adı altındayardımcı hizmet birimi bulunacak olan Müsteşarlığın, Strateji Geliştirme DaireBaşkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Müsteşarlık Müşavirleri adı altında danışmahizmet birimleri olacak.

 

ON “MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRİ” ÇALIŞABİLECEK

 

Müsteşarlıkta, terörle mücadele alanında özel bilgi ve ihtisasındanyararlanılmak üzere, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmelipersonel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslarına bağlı olmaksızın, İçişleriBakanı'nın onayıyla, en çok on “müsteşarlık müşaviri” unvanıyla sözleşmelipersonel çalışabilecek.

Personelin sözleşme usul ve esasları, müsteşarlık tarafından tespitedilecek. Kanuna ekli cetvelde belirlenen tavan ve taban ücretleri arasındakalmak üzere, müsteşarın teklifi ve bakanın onayıyla aylık brüt sözleşme ücretiödenecek.

Müsteşarlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler içinbelirlenen esaslar çerçevesinde, ikramiye ve teşvik ikramiyesi ödenebilecek.

 

Bu şekilde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarındaherhangi bir pozisyon, kadro açısından kazanılmış hak oluşturmayacak.

 

YABANCI UZMAN

 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında, özel uzmanlık isteyen konulardakadro karşılığı olmaksızın, tam gün, kısmi gün, belli bir konu veya projebazında, konu ya da projenin süresi ile sınırlı tutulmak koşuluyla sözleşmelipersonel ve yabancı uzman çalıştırılabilecek.

 

Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli personelin yararlandığı ücretartışlarından Müsteşarlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslaragöre aynen yararlandırılacak. Söz konusu personele, ocak, nisan, temmuz ve ekimaylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenecek.

Üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışmayaptıkları tespit edilenlere, Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile haziranve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesiverilebilecek.

 

Müsteşarlık, kanunla belirlenen görevleri yaparken, bakanlıklar, kurum vekuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışacak. Müsteşarlık tarafından istenen hertürlü bilgi ve belge talebi, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafındangecikmeksizin yerine getirilecek.

 

ÖRTÜLÜ ÖDENEK

 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Kamu Mali Yönetimi ve KontrolKanununa tabi genel bütçeli bir idare olacak. Kanun kapsamında yürüttüğü vegizlilik içeren işler için Müsteşarlık bütçesine örtülü ödenek konulacak.

Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekildeyürütülmesini sağlamak üzere, illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğükurulacak. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 81 atama yapılacak.

İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı yönetmelikler, kanunun yayımıtarihinden itibaren 6 ay içerisinde yürürlüğe girecek.

 

Yorumları Göster
Yorumları Gizle