Gündem Haberleri

  Ceza Muhakemesi Kanunu Meclis'ten geçti

  Ankara
  24.03.2005 - 10:57 | Son Güncelleme:

  Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı, Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

  Yasa, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesin hükme bağlanmış olanlar hariç, görüşülmekte olan soruşturma ve kovuşturmalarda uygulanmasını öngörüyor.

     

  Yasa uyarınca, yabancı ülkelerdeki kaçaklar hakkında gıyabi tutuklama kararı verilecek, diğer kaçaklarla ilgili yakalama emri düzenlenecek.

     

  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) gereğince süre konulmamış adi itiraza tabi kararlara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabilecek. Yeni ceza mevzuatındaki lehe olan kanun hükümlerinin uygulanması yönünde hükmü veren mahkemece değerlendirme yapılması gerektiği açıkça anlaşılan dava dosyaları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenecek tebliğnameler tebliğ edilmeksizin dairesince incelenecek.

     

  Özel kanunlarda öngörülen davalar kamu davasına dönüştürülecek, halen şahsi dava usulüne göre yürütülen davalar da kamu davası olarak sürdürülecek.

     

  DEVLETE KARŞI SUÇLARDA TUTUKLULUK SÜRESİ

     

  Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzeninin işleyişine, milli savunmaya, devletin sırlarına karşı ve casusluk suçlarında tutukluluk süresi 1 Nisan 2008 yılına kadar uzatılıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu, bu suçlarda tutukluluk süresini 10 yıl ile sınırlandırıyordu.

     

  Şüpheli ve sanıkla ilgili olarak verilen soruşturma ve kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararlar, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilecek. Kolluk birimleri, bu bildirimin gereklerine ilişkin işlemleri, derhal yerine getirecek.

     

  PARADA SAHTECİLİK

     

  Parada sahtecilik suçundan dolayı el konulan sahte paralar ve bunlara ilişkin bilgiler, Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurumun ilgili birimine incelenmek üzere gönderilecek.

     

  Gönderilen bilgilerin içeriği ve bildirimin sureti, paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurum ile İçişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

    

  TEKNİK ALTYAPI

    

  Kanun yürürlüğe girmeden önce ilk derece mahkemelerince karar verilmiş olup temyiz edilmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş bulunan dava dosyalarından lehe kanun hükümlerinin uygulanması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması gerektiği açıkça anlaşılanlar, doğrudan mahkemesine iade edilecek. Bu durumda mahkeme yargılama yapabilecek.

    

  Ceza Muhakemesi Kanunu'nun “mağdur çocuklar ile duruşmaya gelemeyecekler” ile “görüntülü ifade ve tanıklık” ile ilgili düzenlemelerinin yürürlük tarihi, teknik altyapının oluşturulması için 1 Temmuz 2006 tarihine ertelendi.

     

  ZAMANAŞIMI

     

  Birden fazla mahkumiyeti olan kişi, bu mahkumiyetlerden birine ilişkin cezayı infaz kurumunda çektiği sürece, diğer cezaları açısından zamanaşımı işlemeyecek. Cezanın infazının ertelenmesi veya durdurulması halinde, bu cezaya ilişkin zamanaşımı işlemeyecek. Bu hüküm, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte, diğer hükümler ise 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek.

     

  Yasa, 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek. Bu tarihte, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu, 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu yürürlükten kalkacak.

     

  Düzenlemeyle yeni TCK'nın sanık lehine hükümlerinden yararlanarak cezaevlerinden salıverilen yaklaşık 12 bin kişinin geri dönmesinin önüne geçildi.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı