Gündem Haberleri

  Çevre cezalarına yüzde 53.2 zam

  Hürriyet Haber
  28.12.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Çevre Bakanlığı, çevreyi kirletenlere verilecek idari para cezalarını yüzde 53.2 oranında arttırdı. Çevre Bakanlığı`nın 1 Ocak 2002 tarihinden geçerli olacak para ceza miktarlarına ilişkin genelgesi, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ya da dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerde bulunan gerçek kişilere 714 milyon 260 bin, kuruluş ve işletmelere 2 milyar 142 milyon 830 bin, bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluşlar ve işletmelere ise 3 milyar 571 milyon 440 bin lira para cezası verilecek.Kirlenmeyi önleme, durdurma, etkilerini giderme veya azaltmak için gerekli tedbirleri almayan kişiler 3 milyar 571 milyon 440 bin, kuruluş ve işletmeler 10 milyar 714 milyon 330 bin ve defter tutması gereken kuruluşlar ise 17 milyar 857 milyon 250 bin lira ceza ödeyecekler.Kırsal ve kentsel alanlarda arazi kullanım kararına uygun olarak tespit edilen koruma alanlarının aşırı ve yanlış kullanımı, her türlü çöp ve atıkların yurt dışından getirilmesi nedeniyle ülkenin ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal zenginliklerin bütünlüklerinin tahribine yol açan kişiler 714 milyon 260 bin, kuruluşve işletmeler 2 milyar 142 milyon 830 bin ve defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler ise 3 milyar 571 milyon 440 bin lira para cezası verecekler.Havada, suda veya toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kimyasal maddelerin üretimi, ithali, taşıma, depolama vekullanımına ilişkin sınırlamalara uymayan gerçek kişiler 7 milyar 142 milyon 880 bin, kuruluş ve işletmeler 21 milyar 428 milyon 710 bin ve bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler ise 35 milyar 714 milyon 520 bin lira para cezasına çarptırılacaklar.GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİKişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde fabrika, atölye, eğlence yeri, konut ve ulaşım araçlarında belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkaran kişilerden ise 357 milyon 120 bin, kuruluş ve işletmelerden 1 milyar 71 milyon 410 bin vedefter tutması gereken kuruluş ve işletmelerden ise 1 milyar 785 milyon 710 lira para cezası alınacak.Müstakil veya ortak olarak arıtma tesisi kurmayan kuruluş ve işletmelere 7 milyar 142 milyon 880 bin, defter tutması gereken kuruluşlara ise 21 milyar 428 milyon 710 bin lira para cezası verilecek.Her türlü atık ve artıkların arıtılması veya zararsız hale getirilmesi sırasında çevreye zarar vermeyen önlemleri almayan kuruluşve işletmeler 3 milyar 571 milyon 440 bin, defter tutması gereken kuruluşlar da 10 milyar 714 bin 330 lira para cezası ödeyecekler.Faaliyetlerinde değişiklik yapma ve tesisini büyütme durumunu önceden mahallin en büyük mülki amirine bildirmeyen kuruluş ve işletmelerden 2 milyar 142 milyon 830 bin ile defter tutması gereken kuruluş ve işletmelerden 6 milyar 428 milyon 590 bin lira para cezası alınacak.TANKER VE GEMİLERE AĞIR CEZALARKullandıkları yakıt ve çıkardıkları atık ve artıklarının özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak belirlemeyen, belgelemeyen ve Çevre Bakanlığı`na bildirmeyen kuruluş ve işletmeler 3 milyar 571 milyon 440 bin, defter tutması gereken işletmeler ise 10 milyar 714 bin 330 lira ceza ödeyecekler.Bütün sahillerde, karasuları, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerde, tabii ve suni göller ile akarsuları kirleten balast tahliyesi yapan tankerlerden 1000 (dahil) gros tona kadar olanlar 35 milyar 714 milyon520 bin, 100 ile 5000 (dahil) groston arasındakiler 71 milyar 429 milyon 80 bin, 5000 gros tondan fazla olanlar ise 357 milyar 145 milyon 460 bin lira para cezasıyla karşılaşacaklar.Tankerler dahil diğer gemilerden her türlü atık ve artık döken, sintine tahliyesi yapanlardan 18 (dahil) ile 1000 (dahil) gros ton arasındakiler 35 milyar 714 milyon 520 bin, 1000 gros tondan fazla olanlar ise 71 milyar 429 milyon 80 bin lira ceza ödeyecekler.Denizi kirleten ve sintine basan (iki zamanlı kıçtan takmalı ve benzine yağ karıştırarak çalışan motorlu teknelerin egzoz kirletmeleri hariç) deniz vasıtalarından ise 18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve gemi tarifine uymayan deniz vasıtalarına ise  2 milyar 142milyon 830 bin lira para cezası verilecek.Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilecek.  
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı