Gündem Haberleri

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9 bilişim personeli alacak

  Hürriyet Haber
  07.02.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak çalışacak şekilde biliş personeli alacağını duyurdu. Adaylarda aranan şartlar ve başvuru koşulları da açıklandı. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na alınacak 9 sözleşmeli personel hakkında detaylar

  Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının
  yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü-uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

  I – BAŞVURU ŞARTLARI

  A – GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı olarak belirlenen pozisyonlar için başvuru yapabileceklerdir)

  d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı olanlar için en az 3 yıl, 3 katına kadar olanlar için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
  personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır,

  e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

  f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

  g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, h) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
  kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.

  BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

  B – ÖZEL ŞARTLAR

  1) Java Kurumsal Mimarı -- (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)

  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
  elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
  denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
  mezun olmak,

  • Java programlama diline hâkim olmak,

  I. JEE platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

  II. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 veya 8 Programmer/Developer
  veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

  III. Java EE 6 Web Services Developer Certified Expert veya Oracle Certified Master
  (OCM) sertifikasına sahip olmak

  • Bilişim sistemleri konusunda en az 8 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

  • Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin
  geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

  • Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

  • İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

  • Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme teknolojileri(AngularJS,ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ilekurumsal proje geliştirmiş olmak,

  • Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JSF 2.2, JMS, Websocket, JasperReport, JUnit, Maven,
  Gradle, SubVersion, Git, Jira konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

  • Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2, CXF),
  REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak,

  • Elasticsearch, Kibana, Logtash merkezi log yönetimi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

  • Ehcache, Memcached, Redis önbellek teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

  • Apache Kafka, RabbitMQ gibi gerçek zamanlı mesaj yönetim teknolojileri hakkında bilgi ve
  tecrübe sahibi olmak,

  • Java tabanlı(Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi ve
  tecrübe sahibi olmak,

  • Java Sanal Makinesi(JVM) üzerinde performans iyileştirme ve optimizasyon konuları hakkında
  bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

  • Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

  • Servis tabanlı mimariler, BPM, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, büyük veri ve
  NoSQL vb. teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

  • Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

  • UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,

  • İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) bilgisine sahip olmak,

  • Oracle ve SQL veri tabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

  • CMMI, SPICE, SCRUM süreç yönetim modelleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

  • Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

  Tercihen;
  • CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

  • TOGAF, Zachman Framework gibi kurumsal mimari yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak, bu konuda eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

  • En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik
  yapmış olmak,

  • COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

  2) Java Çözüm Mimarı ve Takım Lideri-- (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına
  kadar, 2 kişi)

  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki  yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,


  II – İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

  1) Başvuru formu,

  2) Özgeçmiş,

  3) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil
  Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve
  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı
  sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),

  4) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti
  Bakanlığımızca onaylanacaktır),

  5) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

  6) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar
  sınavla alınmış olmalıdır). Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans
  mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika
  numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması
  adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz
  konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. Başvuru şartlarının taşınması halinde birden fazla gruba müracaat edilebilecektir.
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.csgb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve
  doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 23/02/2018 günü mesai
  bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na şahsen veya son
  başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki
  gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları
  kabul edilmeyecektir.

  Başvuru Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  Emek Mahallesi 17.Cadde No:13 B Blok Kat:10 Çankaya /ANKARA Telefon: (0 312) 296 63 36

  III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2016 yılında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon için 5 Katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavda
  başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

  IV – BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
  Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.csgb.gov.tr sitesinde 07/03/2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

  V – İTİRAZ
  Başvuru sonuçlarının duyurulmasına müteakip 5 iş günü içerisinde başvuru yapılan adrese itiraz edilebilecektir. İtirazları inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırmaya sınav komisyonu yetkilidir. İlanda yer almayan hususlarla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

  VI- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
  Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emek Mahallesi, 17.Cadde No:13 06520 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

  VII – ÜCRET
  Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

  VIII – SONUÇLARIN DUYURULMASI
  Sonuçlar www.csgb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir pozisyon için, alım yapılacak kişi sayısı kadar asil ve yedek aday(lar) belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre
  yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

  Etiketler: sınav tarihi
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı