Gündem Haberleri

  Büyükelçi Akyol: Katılmadığımız değerlendirmeler var

  Hürriyet Haber
  13.11.2001 - 18:04 | Son Güncelleme:

  Türkiye`nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nihat Akyol, AB Komisyonu`nun, tam üyeliğe hazırlık bağlamında Türkiye`ye ilişkin yıllık İlerleme Raporu`nda, Ankara`nın paylaşmadığı bazı değerlendirmeler olduğunu söyledi.

  İlerleme Raporu`nun temelde iki işlevi bulunduğunu belirten Akyol,``Komisyon, bir aday ülkenin, bu ülke için hazırlanmış bulunan Katılım Ortaklığı`nın öngördüğü hedef ve öncelikler çerçevesinde gerçekleştirdiği aşamaların bilançosunu yapmaktadır`` dedi.

  Komisyon`un, bu görevini yerine getirirken, olabildiğince objektif ve gerçekleri yansıtan bir tablo çizmesi gerektiğini vurgulayan Akyol,``Komisyon`un, ülkemizle ilgili olarak hazırladığı 4. İlerleme Raporu bu açıdan değerlendirildiğinde, incelenen dönemde gerçekleştirdiğimiz reform çalışmalarına özenle yer verildiği gözlenmektedir`` diye konuştu.

  PAYLAŞMADIĞIMIZ DEĞERLENDİRMELER MEVCUT

  Akyol, ``Raporda, Türkiye`nin paylaşmadığı bazı değerlendirmeler de mevcuttur. Ancak rapor, sonuç itibariyle Komisyon`un görüşlerini yansıtan bir belge olup, her alanda aynı tahlilleri paylaşmamız beklenmemelidir`` dedi.

  İlerleme Raporu`nun ikinci özelliğinin ise AB`nin, aday ülkeleri katılım öncesi süreçte teşvik etmek olduğunu anlatan Akyol, Komisyon`un, aday ülke yönünden Topluluk müktesebatına kıyasla bir değerlendirme yaptığını ve bu bağlamda tespit ettiği eksikliklerin altını çizerken, bu eksikliklerin giderilmesi için söz konusu raporun ekinde yer alan Strateji Belgesi`nde, AB`nin desteğini sağlamaya yönelik yeni yaklaşımlar önerdiğini söyledi.

  Akyol, geçen yıl yaşanan gelişmeler değerlendirildiğinde, ilişkilerin, tam üyeliğe hazırlıkların şekillendiği bir yapıya kavuştuğunun görüldüğünü belirtti. 

  Bu açıdan gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Akyol, ``Nitekim AB, ülkemizle ilgili Katılım Ortaklığı Belgesi`ni onaylamış,bunun akabinde Ulusal Programımız sonuçlandırılmış, bu şekilde ülkemizle katılım öncesi dönemde sürdürülen ilişkilerin çatısı oluşturulmuştur`` dedi.

  Bu yapılırken, AB Komisyonu`nun eş zamanlı olarak, Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye için Katılım Öncesi Stratejisi olarak tarif edilen temel araçların hayata geçirilmesini sağlayacak önlemleri aldığını hatırlatan Büyükelçi, ``diğer bir deyişle, kurulan çatının yasal zeminin oluşturulması için gereken adımları atmıştır. Bu bağlamda, Katılım Ortaklığı`nın hemen akabinde, ortaklığın yasal zeminini oluşturan Çerçeve Yönetmelik onaylanmış, ülkemize yönelik mali yardımların tek çatı altında toplanmalarını öngören mali yönetmelik ise hazırlanarak, Konsey`in onayına sunulmuştur`` diye konuştu.

  Akyol, ``Ülkemizin Topluluk programlarından yararlanması için gerekli adımlar da atılmış ve bu programlara katılımımızı sağlayacak çerçeve anlaşması da keza, onaya sunulmuştur. Müktesebat uyumu çerçevesinde ise alt komiteler vasıtasıyla sürdürülen süreç kurumsallaştırılmış, bunun yanı sıra, Türkiye`nin, teknik yardım amaçlı TAIEX Ofisi hizmetlerinden büyük ölçüde yararlanmasını sağlayacak önlemler alınmış, Topluluğun 12 yeni teknik komitesine katılımının sağlanmasına yönelik adımlar atılmıştır`` dedi.

  ``İlerleme Raporu ve Strateji Belgesi`nde ülkemizle ilgili olarak önümüzdeki dönem için yapılan öneriler, yukarıdaki tablonun ışığında genel olarak tatminkar sayılabilecek olmakla beraber bazı konularda yetersizlikler içermektedir`` diyen Büyükelçi Akyol, şöyle devam etti:

  ``İlerleme Raporu`nda Tarama Süreci`ne geçişe bu aşamada yer verilmemiş olmasını bu duruma örnek vermek mümkündür. Müktesebat uyumu sürecinin temelinde yer alan ihtiyaçlar ve bunun, Topluluğun kendisini resmen mükellefiyet altına soktuğu bir sürece dönüştürülmesi noktasında ortaya çıkan bu eksikliğin bir an önce giderilmesi, ilişkilerimizin sağlıklı gelişmesi açısından zorunlu görülmektedir. Birliğin, Türkiye`nin katılım öncesi döneminde ortaya koyacağı yaklaşımların Türkiye`yi teşvik edecek bir işbirliği ve dayanışma anlayışına dayandırılması, bu noktada en anlamlı katkıyı oluşturacaktır.``

  Söz konusu katkı ihtiyacının somut olarak üç planda ortaya çıktığını anlatan Akyol, şöyle devam etti:

  ``Ekonomik alanda, mali işbirliğinin karşılıklı ilişkilerimizin hak ettiği bir seviyeye çıkarılması, Gümrük Birliği nedeniyle hassas sektörlerimizin desteklenmesi de dahil, başta ortak ticaret politikası olmak üzere, ihtiyaç duyulan bütün alanlarda işbirliğinin genişletilmesi esas olmalıdır. 

  YENİ BİR STRATEJİK BAKIŞ GEREKLİ

  Siyasi alanda yeni bir stratejik bakışa ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde ülkemizin hayati güvenlik çıkarlarının gerektirdiği bütüncül ve katılımcı bir yaklaşım,bu alandaki ilişkilerimizi sorunlu olmaktan çıkaracaktır. Mevcut uluslararası ortamın iki taraflı işbirliğini yoğunlaştırmaya teşvik ettiği diğer bir alan terörle müşterek mücadeledir. Her iki alanda da ihtiyacı duyulan işbirliği ve dayanışma yaklaşımlarının, ilişkilerimizin yeni dönemine hakim olması ümit edilmektedir.``

  ``Komisyon raporu ve Strateji Belgesi`nde Türkiye ile ilgili olarak yer verilen önerilerin bir diğer önemi de, Türkiye`nin genişleme sürecinin genel çerçevesindeki konumunun pekiştirilerek korunması gereğini en açık bir şekilde ortaya koymasıdır`` diyen Büyükelçi Akyol, ``Genişleme takviminin giderek belirginleştiği bu dönemde, genişleme sürecindeki yerimizi koruyabilmemizin, tam üyelik müzakerelerini, bu süreçteki ilk katılımlardan önce açmamıza bağlı olduğunu değerlendiriyorum`` şeklinde konuştu.

  Türkiye`nin de yer aldığı genişleme sürecinin önemli bir aşamaya çok yaklaştığını söyleyen Akyol, 2002 yılı sonunda Birliğe ilk aşamada girecek adaylarla müzakerelerin tamamlanmış olacağını belirtti.

  Akyol, ``Bu nedenle, ülkemizin, AB`nin geleceği konusuna eğilecek Konvansiyon`a diğer adaylarla aynı konumda katılması da dahil olmak üzere, 14-15 Aralık 2001 tarihlerinde yapılacak olan Laeken zirvesinin ülkemizle ilişkiler bağlamında alacağı kararların, bu ilişkilerimizin doğru yönde gelişmesine katkıda bulunacağına, tersi yaklaşımların ise ilişkilerimizi geri götüreceğine şüphe etmiyorum`` diye konuştu.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı