GeriGündem Bumin: Afta karar, bu hafta
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bumin: Afta karar, bu hafta

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, Şartla Salıverilme Yasası’na ilişkin görüşmeleri bu hafta ortasına kadar sonuçlandıracaklarını ve karara varabileceklerini söyledi. Mahkeme, 2 başvurunun daha ilk incelemesini yaptı ve esastan görüşmeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, 4616 Sayılı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine ilişkin yasanın bazı madde ve hükümlerinin iptali istemiyle yerel mahkemelerden yapılan başvuruları esastan görüşmeye devam ediyor.

2 BAŞVURU DAHA ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

Anayasa Mahkemesi heyeti, bu sabahki toplantısında, yasanın kapsam dışında bıraktığı, Türk Ceza Kanunu'nun dolandırıcılık hükmünü düzenleyen 503. maddesi ve Orman Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali istemiyle yerel mahkemelerden gelen 2 başvuruda, ilk incelemeyi yaptı. Yüksek Mahkeme, söz konusu maddeleri esastan görüşecek.

Anayasa Mahkemesi, yasanın iptali istenen madde ve hükümlerinin iptal istemini esastan görüşmeye, öğleden sonra devam edecek. Yüksek Mahkeme, önce yasanın niteliğini ortaya koyacak. Bu konuda bir görüş ortaya çıktıktan sonra, yasanın iptali istenen madde ve hükümlerini tek tek inceleyecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, Yüksek Mahkeme heyetinin,bugün saat 10:00'da başlayan toplantısına girerken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TARTIŞMALAR 10 DAKİKA DA SÜRÜYOR 2 SAAT DE

Bir soru üzerine, kararın bu hafta ortasında çıkabileceğini belirten Bumin, ''Bu tahmindir. Müzakarenin ne kadar süreceğini bilemem. Her zaman söylüyorum; arkadaşlarımın konuşma sürelerini bilemem. Öyle konular olabilir ki, ben, diyelim ki 10 dakika hesap ediyorum, bazen 2 saat sürebilir tartışma... Hatta bazen, benim basit gördüğüm konuları, arkadaşlarım çok daha açıklanması gereken biçimde değerlendirirler. Tahmin ediyorum ki, haftanın sonu olmadan biter'' diye konuştu.

Bir gazetecinin, ''Yasanın niteliğine ilişkin bir görüş ortaya çıktı mı?'' sorusu üzerine Bumin, şu aşamada bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Bumin, ''Raporun okunmasına mı devam ediliyor?'' sorusunu, ''Bazı çalışmalar yapıyoruz. Ancak izin verirseniz, onları söylemeyelim'' diye yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi, öncelikle, söz konusu yasanın niteliğini belirleyecek. Bu konuda bir görüş ortaya çıktıktan sonra, Yüksek Mahkeme heyeti, iptali istenen madde ve hükümleri görüşmeye başlayacak.

Yüksek Mahkeme'nin, 22 Aralık 2000'de yürürlüğe giren yasanın kapsam dışı bıraktığı ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) esastan görüşülmesine karar verdiği maddeleri şunlar:

 188. madde (tehditle bilgi almaya, kişiyi inancını, siyasi-sosyal görüşünü açıklamaya zorlama),

 191. madde (tehdit),

 202. madde (devlet işleri aleyhinde işlenen cürümler, zimmet),

 205. madde (irtikap),

 209. madde (görevi kötüye kullanma-irtikap),

 240. madde (memurun görevini kötüye kullanması,

 243. madde (memurlarınkötü muamelesi),

 264. madde (patlayıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak),

 298. madde (firar ve firara yardım),

 313. madde (cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak),

 339. madde (evrakta sahtecilik),

 340. madde (resmi belgenin özünde sahtecilik),

 341. madde (resmi belgenin suretiyle sahtecilik),

 342. madde (memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği),

 343. madde (kişi hüviyet veya sıfatını ilişkin yalan doğrulamada bulunma),

 344. madde (ticari hüviyeti yanlış gösterme),

 345. madde (hususi belgede sahtecilik),

 346. madde (sahte belgeyi kullanma),

 347. madde (cezayı azaltan hal),

 347. madde (gerçek belgeyi yok etmek-bozmak),

 349. madde (çek ve senette sahtecilik),

 366. madde (devlet müzayedelerinde şiddet, tehdit),

 367. madde (müzayedelerde tehdit, zorlama, rekabeti önleme),

 383. madde (kusurlu yangın, infilak, deniz kazası, batırma, tahribata sebebiyet),

 403. madde (uyuşturucu imal ve ithal etmek),

 404. madde (uyuşturucu madde kullanma, kullanılmasın kolaylaştırma),

 414. madde (ırza tecavüz ve iffete tecavüz, küçükleri baştan çıkarma),

 415. madde (ırz ve namusu tasaddi),

 416. madde (zorla ırza geçme ve tasaddi),

 417. madde (cezayı artıran şahsa bağlı haller),

 418. madde (ırza tecavüzde suçun ağırlaşması),

 503. madde (dolandırıcılık),

 504. madde (dolandırıcılık suçunda cezayı artıran haller),

 505. madde (ehliyetsizleri dolandırma),

 506. madde (hileli iflas).

2. MADDENİN DE İPTALİ İSTENİYOR

Yüksek Mahkeme'nin esastan görüşmeye karar verdiği maddeler arasında 4616 sayılı Yasa'nın 2. maddesi de bulunuyor.

4616 sayılı Yasa'nın 2. maddesi, 4454 Sayılı Basın Ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'un 1. Maddesi'nin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen bir bölümünü yeniden düzenliyor. Söz konusu madde, basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların kapsamını genişletiyor. Bu madde, 23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür sıfatıyla işlenmiş suçlar dahil, basın yayın yoluyla veya sözlü ya da görüntülü yayın araçlarıyla yahut miting, kongre, konferans, seminer, sempozyum, açık oturum veya panel gibi her türlü toplantılarda yapılan konuşmalarla işlenmiş suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesini öngörüyor.

DİĞER KAPSAM DIŞI SUÇLAR

Anayasa Mahkemesi, yasanın, daha önce şartla salıverilme hükümlerinden yararlandığı halde yeniden suç işleyerek hüküm giyenler ile daha önce çıkarılmış bir aftan yararlananların bu yasadan yararlanamayacaklarını öngören 1. maddesinin 6. bendinin de iptalini esastan görüşecek.

Bu yasadan yararlananların 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Yasa'nın indirim hükümlerinden yararlanamayacaklarını düzenleyen hükümde esastan görüşülecek.

Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanların, bu yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren biray içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde yasa hükümlerinden yararlanamayacaklarını düzenleyen hüküm de esastan incelenecek.

Yasanın, 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçları kapsadığına ilişkin hükmünün de iptali isteniyor.

Ayrıca, Askeri Ceza Yasası'nın ''kendini askerliğe yaramayacak hale getirme'' hükmünü düzenleyen 79, ''askerlikten kurtulmak için hile yapanları'' cezalandıran 81, ''itaatsizliği'' düzenleyen 88, ''üsse fiili taarruzu'' içeren 91 ve ''eşyayı ve malları çalan, satan,rehine veren ve alanlar'' fiilini içeren 131. maddelerinin iptali istemi de esastan görüşülecek.

Yasanın kapsam dışı bıraktığı ve Anayasa Mahkemesi'nin esastan görüşmeye karar verdiği diğer kanunlar ve maddeleri ise şöyle:

''Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile Orman Kanunu'nun kapsam dışı bırakılan bazı maddeleri, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 12'inci maddesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 68'inci maddesi, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, 2313 Sayılı Uyuşturucu MaddelerinMurakabesi Hakkında Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7'inci maddesi.'' 

 

 

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle