Gündem Haberleri

  Bu kez de Danıştay’dan hükümete karşı yanıt

  Hurriyet.com.tr Ankara Bürosu
  22.05.2008 - 18:01 | Son Güncelleme:

  Ankara’da yüksek yargı ile hükümet arasında gerginlik giderek tırmanıyor. Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun yayınladığı bildiriye dün çok sert bir karşılık veren hükümete bu kez de yüksek yargının bir diğer kalesi olan Danıştay’dan karşı cevap geldi.

  Danıştay Başkanlar Kurulu, yargıyı doğrudan ilgilendiren konularda yargı organlarının görüşlerini kamuoyuyla paylaşmalarının siyasi bir niteliği bulunmadığını bildirdi.  

   

  Danıştay Başkanlığından yapılan basın açıklamasında, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek tarafından yapılan açıklamanın “yarattığı rahatsızlık nedeniyle” Danıştay Başkanlar Kurulunun, bugün toplandığına özellikle vurgu yapıldı.

   

  Hükümet, dün kendisini eleştiren Yargıtay Başkanlar Kurulu bildirisine şu ifadelerle tepki göstermişti:   

   

  Ne anayasamız ne de yasalarımız Yargıtay Başkanlar Kurulu’na böyle bir görev ve yetki vermemiştir. Bu itibarla, yayınlanan bildirinin yalnızca demokratik meşruiyeti değil, hukuki meşruiyeti de yoktur. Bu, siyasi bir bildiridir, hiçbir şekilde kabul edilemez. Anayasamıza göre yargı, millet adına karar vermektedir ancak bu durum, millet adına konuşma yetkisine sahip olduğu anlamına gelmez.’

   

  İşte Danıştay da bu cümlelere yanıt veren bir açıklamayı akşam saatlerinde yayınladı. Açıklamada, toplantıya ilişkin görüşlerin kamuoyu ile paylaşma gereği duyulduğu ifade edilerek şöyle denildi:    

   

  YARGITAY AÇIKLAMASI SİYASİ DEĞİL

   

  “Öncelikle belirtmek isteriz ki yargıyı doğrudan ilgilendiren konularda yargı organlarının görüşlerini kamuoyuyla paylaşmalarının siyasi bir niteliği bulunmamaktadır. Yasama ve yürütme organları nasıl yetkilerini halk oylaması ile kabul edilen 1982 Anayasası'ndan alıyorlar ise yargı da Türk milleti adına kullandığı yetkisini aynı anayasadan almaktadır. Yetkisini Anayasa'dan alan organların meşruiyetlerinin tartışmaya açılması, bu organların kamuoyundaki güvenilirliklerini zedeleyeceği gibi böyle bir yaklaşımın devleti zaafa uğratacağı gerçeği de gözlerden uzak tutulmamalıdır.”

   

  Yargıtay Başkanlar Kurulu adına dün yayınlanan muhtıra gibi bildiride, ’yargı erkine yönelik sistemli saldırıların cumhuriyetin temel ilkelerini zedelediği’ vurgulanmıştı. Hükümet sert dille eleştirilerek, "Dilediği her şeyi yapabilme yetkisini halktan aldığı gibi şaşırtıcı inançla, Türk yargısını etkileme gayretine girmek suretiyle, kapatma davasında lehe sonuç alma heves ve yöntemleri sıklıkla denenir olmuştur" denilmişti.

   

  Danıştay da bugünkü açıklamasına şöyle devam etti:

   

  YASAL DAYANAKLAR ANA MADDELER

   

  ‘Yargıyı ve yargılama sürecini ilgilendiren konulardaki Anayasal ve yasal değişiklik çalışmaları hakkında yüksek yargı organlarının açıklama yapmaları, yasama organının faaliyet alanına müdahale olarak görülmemeli; varlık nedenleri arasında, gücünü aldığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1 ila 3'üncü maddelerinde öngörülen ve 4’üncü maddesine göre değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan Cumhuriyetin temel ilkelerini de koruma görevi bulunan yargı organının işlevinin bir parçası olduğundan kuşku duyulmamalıdır.’

   

  DANIŞTAY YETKİ SAPTIRMASINA KIZGIN: KAYGI İLE İZLİYORUZ

   

  Öte yandan; yargının demokratik meşruiyetinin tartışmaya açılmış olmasını kaygı ile izliyoruz. Anayasa'nın 6'ncı maddesine göre egemenlik yetkisi kayıtsız şartsız millete ait olup; Türk Milleti, egemenliğini Anayasa'nın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanmaktadır. Hiçbir kimse veya organ, Anayasa'dan kaynaklanmayan Devlet yetkisini kullanamaz. Anayasa'nın bu hükmüne bağlı olarak da yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır.

   

  YETKİ ANAYASADAN

   

  Görüldüğü üzere; yasama ve yürütme organları nasıl yetkilerini halk oylaması ile kabul edilen 1982 Anayasası'ndan alıyorlar ise; yargı da, Türk Milleti adına kullandığı yetkisini aynı Anayasa’dan almaktadır…

   

  YARGIYA ETKİ ETMEYE ÇALIŞAN HERKESE TEPKİ

   

  Ayrıca, 10 Mayıs 2008 tarihli Danıştay'ın kuruluş yıldönümü, Danıştay ve İdari Yargı Günü nedeniyle Danıştay Başkanı tarafından yapılan açış konuşmasında da ifade edildiği üzere, yargıya intikal eden konularda,uluslararası çevrelerin de katılımıyla yargı organlarını yönlendirme ve etki altına alma girişimlerini doğru bulmuyor ve bu konudaki müdahalelere öncelikle Hükümetin karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz.

   

  YARGITAY BİLDİRİSİ GİBİ

   

  Bu bağlamda, Yargıtay Başkanlar Kurulu kararında da sözü edilen yargı Reformu Strateji Taslağı'nın anayasal kurumlar olan Türk yargı organları yerine, Avrupa Birliği temsilcileri ile paylaşılmış olmasını,bağımsızlık ilkesi ile bağdaşır bulmuyoruz.

   

  Bu ve bundan önceki açıklamalarımızın Yüce Türk Ulusuna yakışır,evrensel ölçülerde bağımsız bir yargıyı amaçladığını kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.”

   

   

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı