Gündem Haberleri

  BT yönetimi ve sorunları

  Hürriyet İnternet
  28.02.2006 - 11:06 | Son Güncelleme:

  CA’nın 130 CIO (BT Yöneticisi) arasında yaptırdığı araştırmaya göre; varlık yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve yeni teknolojilerin uygulanması, Bilişim Teknolojileri’nin BT Yöneticileri tarafından işletmelerine adapte edilmesini tehlikeye düşürüyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, BT yönetiminde yaşanan zorluklar, CIO’ları BT yönetiminde temel olan iki faaliyeti başarıyla yürütmekten alıkoyuyor: BT’yi bir işletme gibi yönetmek ve işletmeye kaliteli bir hizmet sunmak.

  Araştırmaya göre CIO’ların yüzde 88’i, varlık yönetiminin iyi bir BT yönetiminde vazgeçilmez olduğu konusunda hemfikir olmakla birlikte, üçte birinden fazlası (yüzde 35) ortamlarının durumu hakkında bilgi sahibi değil. Yüzde 43’ünün ise varlıkları hakkında istedikleri düzeyde bilgileri yok.

   

  Bu tabloyu daha da karmaşıklaştıran unsur, BT ortamına uygulanmakta olan yeni teknolojilerin miktarı. CIO’ların yarısından fazlası (yüzde 53), geçtiğimiz 12 ay boyunca önemli miktarda yeni teknolojileri uyguladıklarını iddia ederken, yüzde 48’i aynı çalışmaları gelecek 12 ay içinde de yapacaklarını öngörüyor. Bu sonuçlara bakıldığında yüzde 36’sının yeni teknolojileri önümüzdeki yıl CIO’ların karşılaşacağı en önemli zorluk olarak tanımlanmasıysa araştırmacılara şaşırtıcı gelmiyor.

   

  CIO’lar iyi bir BT yönetiminin ikinci ana unsuru olan “işletmeye kaliteli hizmet sunmada” da önemli zorluklarla karşılaşıyorlar. Bu ise büyük oranda, kaliteyi ölçebilecek bir sürece sahip olmamalarından kaynaklanıyor.

   

  Araştırmaya katılanların yüzde 55’i, yurtiçi müşterileriyle ortak herhangi bir hedefleri olmamakla birlikte, başlıca ölçüt olarak da mali performansa odaklanıyor. Yüzde 70’i, BT kaynaklarının şirketin kurumsal performans öncelikleriyle bağlantılı olmasında hemfikir; yüzde 39’u da bunu zaten uyguluyor. BT kaynaklarını performans öncelikleriyle ilişkilendirmeyenlerin yüzde 45’i bunu yapmanın imkansız olduğu görüşünde.

   

  Araştırmanın ümit verici yönüyse, bu zorlukların üstesinden gelmek için CIO’ların bazı önlemler alıyor görünmeleri. Geçtiğimiz 12 ay boyunca CIO’ların bir numaralı faaliyeti ‘altyapı standardizasyonu’ çalışmaları ve yüzde 58’i bu konuda az çok bir şeyler yapmış. Katılımcıların yüzde 55’i önümüzdeki 12 ayda, ‘ek yönetim denetimleri uygulama’ faaliyetine gireceklerini belirtiyor. Bu durum, CIO’ların BT ortamlarını daha iyi yönetmenin yollarını aradıklarını gösteriyor.

   

  CA Yıllık CIO BT Yönetim İndeksi 2005 araştırma sonuçları:

   

  Altyapı Yönetimi

   

  - CIO’ların yüzde 43’ü BT varlıkları konusunda her zaman istedikleri bilgilere sahip değiller

  - Yüzde 35’i, tüm BT varlıkları hakkında komple bilgi edinmenin genellikle zor olduğunu düşünüyor

  - Yüzde 61’i, BT varlıkları yönetiminin giderek daha da karmaşıklaştığı konusunda hemfikir

  -Yüzde 45’i, karmaşıklığın CIO’nun düşmanı olduğu konusunda hemfikir. Sadece yüzde 22’si buna katılmıyor

  - Önümüzdeki 12 ayda yaşanılacak en büyük zorluk yeni teknolojilerin uygulanması

  - Geçtiğimiz 12 ay boyunca CIO’lar tarafından yürütülen en yaygın faaliyet, BT altyapı unsurlarının standardize edilmesi

  - Önümüzdeki 12 ay boyunca en çok öngörülen trend, ek yönetim kontrollerinin uygulanması

  - Önümüzdeki 12 ay boyunca dış kaynak kullanmayı öngörenlerin yüzde 68’i, belirli BT projeleri için dış kaynak kullanımına gitmeyi planlıyorlar

   

  Performans Yönetimi

   

  - CIO’ların yüzde 55’inin performans ölçütleri veya yurtiçi müşterileriyle ortakherhangi bir hedefleri yok

  - Böyle bir ölçütleri veya hedefleri olanlar içinde, mali performans, bu ölçütü kullanan katılımcıların yüzde 29’u tarafından ana ölçüt olarak belirtildi

  - CIO’ların yüzde 25’i, ‘kurumsal öncelikleri destekleme’nin önümüzdeki 12 ay için en büyük zorluk olduğunu belirtti

  - CIO’ların yüzde 70’i bunun iyi bir fikir olduğunu düşünseler de, şirketlerin sadece yüzde 39’u tedarikçileri ile şirketin kurumsal hedefleri arasında bağlantı kuruyor

  - CIO’ların yüzde 78’i BT tedarikçilerinden iyi bir kazanç elde ettiklerini düşünüyor

   

  Tedarikçi ve Bütçe Yönetimi

   

  - Tedarikçi seçimindeki nedenlerin içinde maliyet hala ilk sırada yer alıyor (yüzde 36), bunu hizmet gücü yakından takip ediyor (yüzde 35)

  - BT bütçelerinde geçtiğimiz 12 ay boyunca daralma yaşayanların oranı sadece yüzde 13; yüzde 43’ünde büyüme görülmüş

  - En büyük bütçe zorluğu olarak maliyet verimliliğinin yönetimi ilk sıradaki yerini koruyor (yüzde 24). Maliyet denetimi yüzde 22 ile ikinci sırada alıyor. Her ikisi de, yüzde 7 ile üçüncü sırada yer alan ‘maliyetlerin daha iyi gerekçelenmesi’ nden açık ara önde

   

  Güvenlik Yönetimi

   

  - Ankete katılan kuruluşların sadece yüzde 24’ünde CSO var

  - Katılımcıların yüzde 62’si için, BT güvenliği, bütçenin yüzde 10’undan daha azını alıyor

  - 1 ile 10 arasında bir ölçekle (1: Çok korumalı, 10: Tamamen korumasız), CIO’ların üçten birinden biraz azı, güvenlik açısından korumasızlık konusunda kendilerini 5 veya daha az olarak değerlendirdiler

  - Yüzde 37’si dış tehditleri önlemenin, önümüzdeki 12 ay boyunca hala en büyük BT güvenlik sorunu olarak görüyor

  - Yüzde 43’ü, kötü niyetli hasarlardan veya entelektüel zorluklardan ticari kazanç elde etmek için güvenlik saldırılarının giderek daha fazla görüldüğü konusunda hemfikir

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı