GeriGündem Borsa şirketleri dernekleşiyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Borsa şirketleri dernekleşiyor

Borsa'da işlem gören şirket yöneticilerinin gönüllü çalışmalar yapmak ve halka açık ortaklıkların işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilecekleri ortamın sağlanması amacıyla biraraya gelecekleri bir dernek kuruluyor. Kuruluş formalitelerinin tamamlanmasının ardından genel kurul toplantısı düzenlenerek derneğin yetkili organlarının seçimi yapılacak. Bu tarihe kadar derneği, kuruculardan oluşan geçici yönetim kurulu temsil edecek.  Gönüllü çalışmaların yapılacağı dernek, halka açık ortaklıkların işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilecekleri ortamın sağlanmasına ve sermayenin tabana yayılması suretiyle ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Benzerlerinin yakın ülkelerden İsrail ve Yunanistan ile sermaye piyasaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda bulunan derneğin faaliyetleri arasında, ortaklıkların halka açılmasını teşvik edici mekanizmaların geliştirilmesini temin etmek üzere öneriler hazırlanması, ilgili mercilere sunulması ve hayata geçirilmesini sağlamak da yer alıyor. Diğer faaliyetler şöyle sıralanıyor: ''Halka açılmaların önündeki bürokratik ve mali engellerin kaldırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak.  -Özelleştirme çalışmalarını desteklemek. -Piyasanın daha çok halka arza cevap verebilecek büyüklüğe erişebilmesi ve Borsa'da aşırı fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilmesi için kurumsal yatırımcıların geliştirilmesine yönelik çabaları desteklemek. -Halka açık ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine bağlılıklarının artırılması için çaba sarf etmek. -Ortaklıkların sermaye piyasasından hisse senedi arzı suretiyle özkaynak sağlamasının yanı sıra finansman bonosu, tahvil ve hisse senedine çevrilebilir borçlanma senetleri yoluyla uzun vadeli kaynak temin edebilmesinin önündeki engellerin aşılmasını sağlamak. Bu çerçevede finansal ürünlerin vergilendirme politikalarının saptanmasında görüş oluşturmak ve hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapmak. -Halka açık ortaklıkların yabancı sermaye piyasalarından da kaynak sağlayabilmesi için faaliyetlerde bulunmak, kotasyon olanakları ve izlenmesi gereken prosedürler hakkında üyeleri bilgilendirmek.''    ETİK DEĞERLERE UYUM Şirket yöneticilerinin kuracağı dernek, çalışanlar arasında mesleki bilgi alışverişi sağlayıcı yayınlar, toplantı ve seminerler yapmayı, üyeler arasında mesleki dayanışmayı yaygınlaştırmayı, etik değerlere uyum sağlamayı da öngörüyor. Yatırımcılardan gelen şikayet, eleştiri ve dilekleri değerlendirerek sonuçları üyelere ve yatırımcılara iletecek olan dernek, sermaye piyasası kurumları ile yakın işbirliği içinde sektörün sorunları ve bunların çözümü konusunda da fikir üretecek. Derneğe, hisse senetleri Türkiye'de kurulu borsalarda kote olan şirketlerin, ya da bu şirketlerin bağlı oldukları sermaye grubunun diğer şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ile mali işlerden sorumlu müdürleri üye olabilecek.