Gündem Haberleri

  Bodrum'da 5 kata kadar izin iddiasına yanıt

  A.A
  08.05.2008 - 13:09 | Son Güncelleme:

  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum'da imar planında yapılan değişiklikle 5 katlı binalar yapılabileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık tarafından gerçekleştirilen planlama çalışmalarında yoğunluk düşürücü plan kararları geliştirmenin öncelikli stratejiler arasında yer aldığı ve nitelikli turizm tesislerinin oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

  Söz konusu haberlerde, “eğimli arazilerde kat izni daha önce 1 bodrum ve 2 normal kattı” ifadesinin kullanıldığının anımsatıldığı açıklamada, “planla belirlenen yapılaşma koşullarına ilişkin hatalı bilgilerin” de yer aldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

  “Bahsi geçen 1 kat bodrum sınırlaması sadece konut alanlarındaki bina oturum alanının eğimi yüzde 20 ve üzerinde olmasına ilişkin olup, 10 Ekim 2007 tarihinde bakanlığımızca onaylanan Bodrum Yarımadası Çevre Düzeni Planı plan notlarının 4.31. maddesinde şöyle detaylandırılmıştır:

  -Bu plan kapsamındaki tüm konut alanlarında, bu plan hükümlerinde aksi belirtilmediği sürece bina oturum alanının eğimi yüzde 20'ye kadar ise her yönden görünen maksimum bina yüksekliği hmaks= 6.50 m. (2 kat) olacaktır. Kottan kat kazanılamaz. Yüzde 20 ve üzerinde ise maksimum bina yüksekliği hmaks= 3.50 m. (1 kat) olacaktır. Kottan birden fazla kat kazanılamaz ve emsale dahildir. Kottan kazanılan kat dahil binanın görünen yüksekliği en fazla 6.50 m olacaktır.

  Dört tarafı zeminin altında kalması ve binanın oturum alanını aşmamak kaydıyla emsale dahil olmayan zorunlu müştemilat gibi mekanlar için en fazla 1 kat bodrum yapılabilir.

  Bakanlığımızca 10 Ekim 2007 tarihinde onaylanan Muğla Bodrum Yarımadası Çevre Düzeni Planı plan notlarının 5.4. maddesinde ise 'turizm tesislerinde bodrum katı yapılabilir' ibaresi yer almakta olup, turizm tesis alanlarında yer alan bodrum katlara ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.”

  “PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞTIR”

  Basın organlarında yer alan “eğimli arazilerde kat izni daha önce 1 bodrum ve 2 normal kattı” iddiasının da turizm alanlarına ilişkin değil, konut alanlarına ilişkin yapılaşma koşullarını içerdiği, bakanlık tarafından bu konuya ilişkin herhangi bir plan notu değişikliği yapılmadığı bildirildi. Açıklamada şunları kaydedildi:

  “Bodrum Yarımadası'nın topografik yapısı içerisinde denize dik yamaçlar yer almakta olduğundan turizm tesis alanlarının kot altında kalan kısımlara kısıtlama getirilmemesi (birden fazla bodrum kat yapılabilme hakkı verilmesi) halinde, yarımada siluetini etkileyecek düzeyde yapılaşma alanlarının oluşması engellenemez hale geleceğinden, turizm tesis alanlarında yer alan bodrum katlara ilişkin yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur.

  Bu kapsamda turizm tesis alanlarında bodrum kat yapılmasına ilişkin plan notu düzenlemesi 25 Nisan 2008 tarihinde bakanlığımızca onaylanan Bodrum Yarımadası 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Revizyonu kapsamında ele alınmış ve anılan plan notlarının 5.4. maddesine 'turizm tesis alanlarında bodrum kat yapılabilir. Yapının kot aldığı nokta altında her yönden görünen bodrum yüksekliği 2 katı geçemez' ibaresi eklenmiştir. Bu şekilde, Bodrum Yarımadasının bazı kesimlerinde kottan kat kazanılması yöntemiyle oluşturulan ve son dönemde basına örnekleri yansıyan çok katlı yapıların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

  Özetle, gazete haberlerinde yer alan bu kısıtlama sadece bina oturum eğimi yüzde 20 ve üzerinde olan konut alanlarına ilişkindir. Turizm tesis alanlarında ise 25 Nisan 2008 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan Bodrum Yarımadası 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Revizyonuna kadar bodrum katlara ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamakta idi. Ancak anılan plan notu değişikliği ile turizm tesis alanlarında yer alan bodrum katlara ilişkin 2 kat kısıtlaması getirilmiş, bu sayede nitelikli turizm alanlarının oluşması ve siluetin korunması yönünde önemli bir adım atılmıştır.”

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı