Gündem Haberleri

  "Biri" öğrencileri gözetleyecek

  Hürriyet Haber
  10.01.2002 - 11:24 | Son Güncelleme:

  Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda öğrencilerin her türlü davranışını anı anına izleyecek özel bir üst kurul kurulması için yönetmelik hazırladı.

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Genel Müdürlüğü`nce hazırlanan yönetmelik taslağında, ``ilköğretim okullarında istenmeyen davranışların ortaya çıkmadan önlenmesi`` amacıyla ``Öğrenci Davranışlarını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu`` oluşturulması öngörüldü.

  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği`nin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik taslağına, ``Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Yönlendirme`` başlıklı bir bölüm eklendi.

  Bu bölümde, öğrenci davranışlarının değerlendirilmesinde göz önünealınacak esaslara yer verilerek, ``Öğrencilerin, ilgi, istek, yetenek ve gereksinimlerinin saptanarak olumlu davranışlar kazanmaları sağlamak ve istenmeyen davranışların ortaya çıkmadan önlenmesi`` amacıyla ``Öğrenci Davranışlarını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu`` ile bu Kurul`un bir ``Üst Kurul``u oluşturulması öngörüldü.

  Taslağa göre, Öğrenci Davranışlarını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, Öğretmenler Kurulu`nca seçilecek bir sınıf, bir şube rehber öğretmen ve veli temsilcisi ile bir önceki öğretim yılında``üstün başarı belgesi`` ile ödüllendirilen öğrenciler arasından seçilecek bir öğrenciden oluşacak.

  KURULUN GÖREVLERİ

  Bu kurul, şu görevleri şöyle olacak: 

  - Okul düzenini sağlama konusunda okul müdürlüğü, öğretmen, öğrenci ve veli tarafından getirilen olumlu veya olumsuz davranışlar ile uygulamaları görüşmek,

  - Alınan kararları Öğrenci Davranışlarını İzleme, Değerlendirme veGeliştirme Üst Kurulu`na bildirmek,

  - Okulda olumlu örnek davranışlarda bulunan, derslerinde aktif başarılı olan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak üstünbaşarı gösteren öğrencileri saptamak ve ödüllendirmek,

  - Kurula getirilen olumsuz öğrenci davranışlarını incelemek, nedenlerini araştırmak, değerlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çalışmalarının uygulanmasını sağlamak, Üst Kurul`a görüş vermek,

  - Okul düzeninin olumlu işleyişini sağlamak amacıyla, çevre duyarlılığı kampanyası, temizlik kampanyası gibi çeşitli etkinlikleri hayata geçirmek için programlar hazırlamak. 

  Kurul, kendisine ulaştırılan görüş ve önerileri en geç 5 gün içinde inceleyip değerlendirecek. Öğrenci temsilcisi, veli, gerekli görülen öğretmen ve diğer kurumlarla iş birliği yapılarak alınan kararlar ``Davranışları İzleme ve Değerlendirme Defteri``ne kaydedilecek.

  Kurul ayda bir kez toplanarak, öğrencilerin davranışlarına ilişkingenel değerlendirme yapacak ve kararları salt çoğunlukla alacak.

  ÜST KURULUN GÖREVLERİ

  Öğrenci Davranışlarını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Üst Kurulu da okul müdürünün başkanlığında okul rehber öğretmeni, okul aile birliği başkanı, okul öğrenci kurulu başkanı ve öğretmenler kurulunca seçilecek 2 öğretmenden oluşacak.

  Üst Kurul`a da şu görevler verildi:

  - Öğrenci davranışlarının kaynağını saptamak, yönlendirmek ve gerektiğinde Rehberlik ve Araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

  - Gerektiğinde öğrenci davranışının özelliğine göre öğrencinin sağlık kuruluşlarına gönderilmesi konusunda girişimde bulunmak,

  - Fiziki ve ruhsal rahatsızlığı olan öğrencilerin tedavilerinin yaptırılmasını takip etmek,

  - Herhangi bir alanda özel yeteneği saptanan öğrencilerin, bu alanla ilgili destek eğitimi almaları için gerekli tedbirleri almak,

  - Öğrencinin yanlış davranışının farkına varmasını sağlamak ve doğruyu kavramasına yardımcı olmak amacıyla ``ceza değil, ikna sürecinin işletilmesini, olumlu davranışların ödüllendirilmesini``, eğitim-öğretim ortamındaki bütün görevlilerin sorumluluğu olarak kabuletmek,

  - Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak,  

  - Öğrencilerin sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygunolmayan yerlere gitmelerini önlemek için girişimlerde bulunmak, bu amaçla veli-çevre işbirliğini sağlamak, 

  - Alınan bütün tedbirlere rağmen uyumsuzluk gösteren öğrencilerle velisinin de işbirliğiyle kurul kararıyla her türlü tedbiri almak.

  Üst Kurul, kendisine ulaştırılan kararları görüş ve önerileri en geç 10 iş günü içinde inceleyip karara bağlayacak. Alınan kararları uygulamak amacıyla ilgililere yazıyla duyuracak ve takibini yapacak. Ayda bir kez toplanarak, uygulama sonuçlarına ilişkin raporlar düzenleyecek.

  OKUL ÖĞRENCİ KURULLARI

  Yönetmelik taslağında, ilköğretim okullarında, öğrencilerin sorunlarının giderilmesi ve eğitim-öğretim ortamının daha iyileştirilmesi amacıyla ``Okul Öğrenci Kurulları`` da oluşturulması öngörülüyor.

  Buna göre, ilköğretim okulunun 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasından başkan, 4 ve 5. sınıf öğrencileri arasından ikinci başkan, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfların her birinden de birer temsilci seçecekler. Bu kurula bir öğretmen rehberlik yapacak.

  Okul Öğrenci Kurulu, rehber öğretmenin veya başkanının çağrısıyla toplanacak. İlk toplantıda yıllık çalışma programı hazırlanacak ve çalışmalar bu doğrultuda yürütülecek.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı