Gündem Haberleri

  Bilgiye erişim ücret tarifesi belirlendi

  ANKARA (A.A)
  14.02.2006 - 09:00 | Son Güncelleme:

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun uygulanmasında, başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarının tahsilinde, kurum ve kuruluşlarca uygulanacak “bilgiye erişim ücret tarifesi” belirlendi.

  Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ, 1 Mart 2006'dan itibaren uygulanacak.

  Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, erişimine imkan sağlayacakları bilgi ve belgeler karşılığında ücret talep edip etmemekte serbest olacak.

  UYGULAMA ESASLARI

  Ücret talep edilmesi halinde, belirlenecek ücret; bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ve sair giderlerle orantılı olacak ve maliyet tutarını aşmayacak. Ancak, erişimine imkan sağlanan yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on sayfası için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmayacak.

  Kurum ve kuruluşlar, erişimine imkan sağlayacakları bilgi veya belgelerin, erişim maliyet tutarı ile ödemenin nereye yapılacağı hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde bilgilendirecek.
  Ancak, istenen bilgi veya belgelerin; başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması, başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda, erişim maliyet tutarı ile ödemenin nereye yapılacağı hakkında başvuru sahibi, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde bilgilendirilecek.

  Başvuru sahibi, kurumlarca bildirilen ücreti kabul etmesi halinde, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 beş iş günü içinde ödemeyi yapacak.

  ÜCRET TARİFESİ

  Kurum ve kuruluşların ellerinde mevcut bulunan normal siyah-beyaz veya renkli yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makineleriyle yazılması, taranması ve kopyalanmasında mahzur bulunmayıp da (A3 ve A4 boyutlu) kağıtlara yazılarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin;

  -İlk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacak.
  -İlk on sayfasından sonraki her sayfa için, talebe göre; siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 50 Yeni Kuruş; renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 100 Yeni Kuruş ücret tahsil edilecek.
  -İlk on sayfasından sonraki sayfalar için ortaya çıkacak araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler, kurum ve kuruluşlarca ayrıca tespit edilip, belirlenen ücrete ilave edilecek. Ancak, belirlenecek ücrete ilave edilecek bu tutar, hiçbir şekilde sayfa başına 5 YTL'yi, toplamda da 100 YTL'yi geçmeyecek.

  Bilgi ve belgenin niteliği ve niceliği gereği veya teknik ve hukuki nedenlerle, yazılması, taranması ve kopyalanması kısmen veya tamamen imkansız veya mahzurlu bulunup da başka yöntemlerle verilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin; ilk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacak. Bundan sonraki sayfalar için ortaya çıkacak araştırma, inceleme, yazma, tarama, kopyalama ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler, kurum ve kuruluşlarca tespit ve tahsil edilecek.

  Bilgi ve belgelerin başvuru sahibine ulaştırılması karşılığında; ilk on sayfa için ileti yolu ve şekline bakılmaksızın hiçbir ileti (faks, e-posta, posta) ücreti alınmayacak; bunların dışında kalanlardan, posta yoluyla gönderilecek olanlar için PTT'ce belirlenen tarife tutarında, faks yoluyla gönderilecek olanlar için faks sayfası başına 50 Yeni Kuruş ücret tahsil edilecek.

  Bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama ve diğer maliyet unsurları hariç olmak üzere, sayfa sayısı veya belge türü ne olursa olsun elektronik postayla ulaştırılacak bilgi ve belgelerden, elektronik posta nedeniyle her hangi bir ücret alınmayacak.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı