GeriGündem Basın Kanunu 'cezayla' geliyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Basın Kanunu 'cezayla' geliyor

''Basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemek'' amacıyla hazırlanan ve 5680 Sayılı Basın Kanunu'nu yürürlükten kaldıran ''Basın Kanunu Tasarısı'', 29 Nisan Perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Yeni tasarıda, 300 milyondan 40 milyara kadar uzanan para cezaları da var. Tasarıya göre, her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticari unvanları ve işyeri adreslerinin göstermesi zorunlu olacak. İlan, tarife, sirküler ve benzerlerinde bu hüküm uygulanmayacak.    Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında, ayrıca yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün ve varsa yardımcısının adları ve yayının türü belirtilecek.      Tasarı uyarınca, her süreli yayının bir sorumlu müdürü bulunacak. Sorumlu müdür, birden fazla ise her birinin sorumlu olduğu bölüm belirtilecek. Sorumlu müdür olmak için, ''18 yaşını bitirmiş olmak, Türkiye'de ikametgah sahibi olmak ve devamlı oturmak, en az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak, kısıtlı veyakamu hizmetlerinden yasaklı olmamak'' koşulları aranacak. Sorumlu müdürün TBMM üyesi olması halinde, sorumlu müdürlüğü üstlenmek üzere müdür yardımcısı tayin edilecek.          SÜRELİ YAYIN SAHİPLİĞİ     Tasarıya göre, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları da süreli yayın sahibi olabilecek. Bu durumda süreli yayınsahibi olabilmek için Türk vatandaşlığı gibi bir koşul aranmayacak.      Süreli yayınların çıkarılabilmesi için kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yerin Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir beyanname vermesi yeterli olacak.         CEZAİ SORUMLULUK     Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşacak. Süreliya da süresiz yayın yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumlu tutulacak.      Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurtdışında bulunması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkum olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür veya yardımcısı sorumluolacak. Ancak bu eserin sorumlu müdür veya yardımcısının karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk yayımlatana ait olacak.      Aynı durumla süresiz yayınlarda karşılaşılması halinde yayımcı, yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye'de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olacak.       CEZALAR     Tasarı'da 300 milyon liradan 40 milyar liraya kadar değişen miktarlarda ağır para cezaları da öngörüldü. Sorumlu müdür veya yardımcısı hakkında verilen ağır para cezasının ödenmesinden yayın sahibi de müteselsilen sorumlu olacak.         Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması ya da buna ilişkin diğer koşulların yerine getirilmemesi durumunda hakim, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere bu yazının en yüksek trajlı iki gazetede ilan şeklinde yayımlanmasına karar verebilecek.