Gündem Haberleri

  Başbakan'a "şeriat hukuku" sorusu

  Hürriyet Haber
  16.03.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

  CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, “İslam Özel Sektörünün Geliştirilmesi Kurumunu Kuran Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”yla ilgili olarak ,Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.Karademir, Başbakan'a , "Anlaşma kapsamında çalışan kurumun “şeriat hukukuna” göre faaliyet göstereceği ve ihtilaf durumunda “şeri hükümlere” göre karar verileceğinin hükme bağlanması çifte hukukluluk anlamına gelmekte midir?" diye sordu.CHP Milletvekili Karademir'in Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi şöyle:"TBMM’nde görüşmeleri devam eden “İslam Özel Sektörünün Geliştirilmesi Kurumunu Kuran Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ile Türkiye’nin bu kuruma üyeliği onaylanmak istenmektedir. Tasarı, son olarak TBMM Dışişleri Komisyonunda AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmiştir.Tasarıda, İslami esaslara göre faaliyet gösteren özel sektörün desteklenmesi öngörülmektedir. Öngörülen düzenlemeye göre, İslam Hukuku Komitesi kurulacak, bu komite, belli bir yatırım kategorisinin İslama uygun olup olmadığına karar verecek, Kurum, komitenin uygun bulmadığı faaliyetleri gerçekleştirmeyecek yada bu kategoriye girmeyen yatırımcılara teşvik vermeyecektir. Bununla birlikte İslami esaslara göre faaliyet gösteren kurumlar desteklenecektir. Bu anlamda;ÇİFTE HUKUKLULUK TEHLİKESİ1- İslami esaslara göre faaliyet gösteren kurumların destekleneceği hükmü ile “belli bir kategori ayrımı” yapıldığına göre bunun anayasanın eşitlik ilkesine, devlet düzeninin kısmen de olsa din kurallarına dayandırılamayacağına ilişkin hükmüne ve AB müktesabına aykırılık teşkil etmeyecek midir? 2- Şeriat hükümlerinin ekonomide uygulanmasını öngören anlaşmanın, ithal edilecek sermayenin şeriat ideolojisinin güçlenmesine hizmet edeceği ve bunun Cumhuriyetimizin geleceğine yönelik ciddi bir tehlike oluşturacağı görüşüne katılıyor musunuz?3- Anlaşma kapsamında çalışan kurumun “şeriat hukukuna” göre faaliyet göstereceği ve ihtilaf durumunda “şeri hükümlere” göre karar verileceğinin hükme bağlanması çifte hukukluluk anlamına gelmekte midir? 4- Bu tasarının amacına bakıldığında, tasarı ile toplumsal yaşamımızın şeri esaslara göre oturtulmaya çalışıldığının hesapları yapıldığı iddialarına katılıyor musunuz?5- Anlaşma ile şeriat ilkelerine uygun bir özel sektör yaratılmak istenmekte ve İslam Hukuku, İslam Adalet Mahkemesi gibi tamamen şeri hukuk kurallarına göre çalışacak kurumlar benimsenmektedir. Ortaya çıkacak bu yapının devrim yasaları, laik ve demokratik hukuk anlayışı ile çeliştiği açık olduğuna göre, tasarının ısrarla getirilmek istenmesinin amacı nedir? 6- Türkiye’nin İslam Özel Sektörünün Geliştirilmesi Kurumu’ na 11.760.000 ABD dolarlık katılım payı ile katılması öngörülmektedir. Tasarıda, katılma payının Türkiye Cumhuriyeti adına İslam Kalkınma Bankası tarafından ödeneceği yer almaktadır. Bu kurumun bir anlamda İslam IMF’ si olduğu söylenebilir mi? 7- Tasarıda yer alan “İslamı kurallara göre faaliyet kriterleri” nedir? Bu kurallar dışında kalan faaliyet nelerdir?8- Hükümetinizin anlaşmanın bazı maddelerine çekince konulması uluslararası hukuka ve Uluslar arası sözleşmelerle ilgili esasları düzenleyen Viyana Konvansiyonunun anlaşmaların “amaç” maddesine rezerv konulamayacağı hükmüne uyarlı mıdır?"
  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı