Gündem Haberleri

  Bankacıları DGM'den kurtarmaya Sezer vetosu

  Hürriyet Haber
  29.11.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, tutuklu banka sahipleri ve bankacılarıı DGM'de yargılamaktan kurtaracak olan yasanın 4 maddesini veto etti. Sezer, bu yasanın devlete ve yargıya olan güveni sarsacağını, terörle mücedeleyi zayıflatacağını savundu.Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bankaların içini boşaltmaktan sanık patronları ve bankacıları DGM'de yargılamaktan kurtaracak olan yasayı dün ‘‘Devlete ve yargıya duyulan güveni sarsma’’ da dahil olmak üzere bir dizi gerekçeyle veto etti. Sezer, bu yasanın terörle ve yolsuzlukla mücadeleyi başarısızlığa uğratacağını da öne sürdü.Anayasa Mahkemesi Başkanlığı sırasında DGM'leri eleştirel bir şekilde yaklaşan Sezer'in, dün DGM'lerin özel yetkilerinin devamını savunurken ABD'deki 11 Eylül saldırısını da gerekçe göstermesi dikkat çekti.Sezer, kamuoyunun, bu yasayı, ‘‘kimi kişileri korumak'' için özel olarak çıkarıldığı biçiminde algılamasının güçlü bir olasılık olduğuna dikkat çekerek, ‘‘Bu durum ise hem kamu vicdanını derinden yaralayacak, hem hukuk devleti ilkesine gölge düşürecek, hem de devlete ve yargıya olan güveni sarsacaktır’’ dedi.Sezer, DGM'lerdeki, davaların konuları, sanıkların durumu ve temiz toplum düzenine duyulan derin özlem nedeniyle toplumda duyarlılık yarattığına da dikkat çekti. Sezer, davaların DGM'lerden yargı yerlerine devrinin uzaması yüzünden sürüncemede kalacakları ve zamanaşımına uğrayabileceklerini de veto gerekçesi yaptı.Sezer, dokuz sayfalık veto gerekçesiyle, toplam 7 maddelik DGM Yasası'nın, 4 maddesine itiraz etti. Sezer, yasayı onaylarken, son Anayasa değişikliği ile kendisine tanınan ‘‘kısmi veto’’ hakkını da ilk kez kullandı. Sezer, yasanın 1, 2, 3 ve geçici 1'inci maddelerini TBMM'ye geri gönderdi.Hükümet, Sezer tarafından, bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e iade edilen DGM yasasında değişiklik yapmak istemiyor. Hükümet, yasayı aynen yeniden Meclis'ten geçirerek, Sezer tarafından imzalanmasını zorunlu kılmayı planlıyor. Sezer: Temiz topluma derin özlem varCumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto gerekçeleri ilginç mesajlar taşıyor. İşte bunlardan bazıları:SUSURLUK VE LAİKLİK: Yargıtay 8. Ceza, laik düzeni yıkmak amacıyla örgütlenmenin Türk Ceza Yasası'nın 313. maddesindeki suçu oluşturacağı kabul edilmiş; Susurluk davası da TCK 313'e göre açılmıştır. Bu eylemlerin oluşturduğu suçları işleyenlerin DGM'de yargılanmaları, Anayasa'nın 143. maddesinin gereğidir.KAMU YAĞMASINA SON: Özellikle kamusal ve özel bankalarla kamu ihalelerini hedef alan çıkar amaçlı suç örgütlerinin toplumun huzurunu bozacak boyuta ulaşması ve kamu kaynaklarının bu suç örgütlerince yağmalanması, konunun özel olarak düzenlenmesini gerektirmiştir.TEMİZ TOPLUM ÖZLEMİ: Türk Ceza Yasası'nın 313. ve 314 maddeleri kapsamına giren ve DGM'lerde görülen davalardan kimilerinin konuları ve sanıklarının durumu, temiz toplum düzenine duyulan derin özlem nedeniyle, toplumda büyük bir duyarlılık yaratmıştır. Kamuoyunun kimi kişilerin korunması amacıyla özel nitelikte bir yasa çıkarıldığı biçiminde algılaması güçlü bir olasılıktır.Veto gerekçeleriMADDE 1: Yeni yasa ile TCK'nın 313 ve 314. maddelerinde düzenlenen çete suçlarına DGM'lerin görev alanından çıkartılmakta, ağır ceza mahkemelerine havale edilmekteydi. Sezer, TBMM'den geçen yasanın DGM'lerin görev alanına giren laiklik, kamu düzeni ve iç güvenliğin korunması açısından boşluk yaratacağını belirtti, düzenlemenin ‘‘kamu düzenine uygun düşmediğini, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını’’ belirtti.MADDE 2: Eski uygulamada, CMUK'un bazı hükümleri DGM'lerde uygulanmamaktaydı. Sezer, DGM'lerde yargılanan sanıklar lehine kolaylıklar getiren bu düzenlemeye ‘‘Terör suçlarıyla ilgili mücadeleyi son derece zayıflatacak, mücadelede başarısızlık adeta beklenen bir sonuç olacaktır. Bu değişiklik yolsuzlukla mücadaleyi de zayıflatacak niteliktedir’’ gerekçesiyle itiraz etti.MADDE 3: 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'ndaki suç tanımının kapsamını daraltmıştı. Yeni yasayla 4422'nin 1 inci maddesinin 1. fıkrasındaki ‘zor veya tehdit' ibaresi, ‘tehdit, baskı, cebir veya şiddet' şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkradaki ‘veya kişileri kendilerine tábi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak' ibaresi çıkartılmıştı. Bu değişiklik, DGM'lerin, özellikle bankaların içinin boşaltılması suçunun sanıkları başta olmak üzere, bu kanun kapsamındaki soruşturmaları yapmalarını engelleyecekti. Sezer, 4422 kapsamından çıkartılan suçların normal mahkemelerde görülmesi halinde ‘‘sanıklar arasındaki ilişkilerin niteliği, derinliği ve karmaşıklığı nedeniyle olayın gerçek faileleri artık ortaya çıkarılamayacağı’’ görüşünü belirtti.GEÇİCİ MADDE 1: Yeni yasa yürürlüğe girdiği takdirde, TCK'nın 313 ve 314 üncü maddeleri kapsamına giren suçlarla ilgili soruşturma ve yargılamaya ilişkin dosyalar DGM'lerden ağır ceza mahkemelerine gönderilecekti. Sezer, itirazında, ‘‘Mahkemelerin iş yükü gözetildiğinde, devir işlemlerinin ve bu işlemlerden sonra yetkili ve görevli mahkemelerde yeni baştan yargılamaya başlanmasının uzun süre alacağı, davaların sürüncemede kalacağı ve hatta zaman aşımına uğrayacağı açıktır’’ gerekçesini belirtti.
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı