Gündem Haberleri

  Bakan Tüzmen'e suçlama

  Hürriyet İnternet
  23.02.2006 - 10:18 | Son Güncelleme:

  BDDK, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'i Eximbank'tan EGS Dış Ticaret'e 64 trilyon lira usulsüz kredi verip Hazine'yi zarara uğratmakla suçladı.

  Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Bilal Çetin, bugünkü yazısında, Devlet Bakanı Tüzmen hakkındaki iddialara yer verdi. Çetin'in haberi şöyle:

   

  Başbakanlık ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bir süredir "Kürşad Tüzmen sıkıntısı" yaşıyor. Çünkü henüz günyüzü görmemiş bazı gizli soruşturma raporlarında Kürşad Tüzmen hakkında ciddi bazı iddialar yer alıyor.

   

  Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Tüzmen hakkındaki bu iddialar, eski Türk Ceza Yasası'nın 508 ve 510. maddelerinde düzenlenen "emniyeti suiistimal" suçlamasıyla karşı karşıya, ki yeni TCK'da bu maddeler 155. madde ile düzenleniyor.

   

  Tüzmen hakkındaki suçlamalar, Dış Ticaret Müsteşarı olarak görev yaptığı dönemle ilgili. Bu dönemde aynı zamanda Eximbank'ın da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Tüzmen, bankanın verdiği bazı usulsüz kredilerle ilgili sorumlu tutuluyor.

   

  BAŞBAKAN: ARAŞTIRIN

   

  Tüzmen'i suçlayan raporlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "17.03.2004 tarih ve TEFTİŞ. M: 064 sayılı 'olur' onayına" dayanıyor. Başbakanlık Teftiş Kurulu, Eximbank'la ilgili incelemeleri sonucunda bazı ciddi bulgulara ulaşınca soruşturmanın derinleştirilmesi için Başbakanlık makamından izin istiyor ve Başbakan Erdoğan da bu onayı gecikmeksizin veriyor.

   

  Bunun üzerine Teftiş Kurulu, Eximbank'ın açtığı bazı kredilerin ayrıntılı incelemesi için ilgili kurum olan BDDK'ya Başbakan'ın soruşturma onayı ile birlikte bir yazı göndererek konunun incelenmesini istiyor.

   

  BDDK Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu elemanlarının yaptığı inceleme sonucunda ise Eximbank'ın EGS Ege Giyim San. ve Dış Tic. A.Ş firmasına açtiğı kredilerde usulsüzlük saptanıyor. Raporda bu saptamalar özetle şöyle anlatılıyor:

   

  Firmadan olan Banka alacaklarına ve açılacak kredilere karşılık yüzde 100 oranında teminatlandırma yapılmadan, firmanın da sadece vadesi gelecek kredileri yenileme talebi var iken ilave kullandırılan 11 milyon YTL kredi ile birlikte kullandırılan toplam 23 milyon 170 bin YTL tutarındaki kredi ile birlikte firma riski 16.07.2001 tarihinde 58.1 milyon YTL'ye ulaşmıştır... Bankanın maruz kaldığı zararın 27.10.2003 tarihi itibarıyla 64.8 milyon YTL olduğu düşünülmektedir.

   

  Bu işlemlerde imzaları bulunan yöneticilerin yani Eximbank'ı zarara uğrattığı düşünülen faillerin; kısa vadeli ihracat kredisi uygulama esaslarına ve bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı olarak, temerrüde düşen ve kredi ilişkisi sorunlu hale gelen, bu nedenle de teminat indiriminden yararlanması mümkün olmayan EGS firmasına gerek yüzde 100 oranında tam teminat yerine yüzde 65 oranında teminat alınarak ve gerekse de firmanın talebinin de üzerinde yeni ilave 11 milyon YTL tutarında kullandırılan krediler nedeniyle zararın oluşmasına neden oldukları ve Eximbank'ı zarara uğratan bu eylemlerinin TCK'nın 508 ve 510. maddelerinde düzenlenen hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçunun unsurlarını taşıdığı düşünülmektedir.

   

  SUÇ DUYURUSU YAPILDI

   

  Bankada yeterli kabul edilebilecek seviyede istihbarat ve mali tahlil birimlerini oluşturmamaları ve kredi kullanımından çok sonra 30.06.2001 tarihinde firma mali tablolarının alınarak firmanın mali tahlillerini hazırlamaları, mali tahlil raporunun firmanın gerçek durumunu yansıtmaktan uzak olması nedeniyle, riski azaltacak şekilde hareket etmemelerinden dolayı 'bilerek ve isteyerek hareket etmekte oldukları yani suç kastının varlığının oluştuğu anlaşılmaktadır'.

   

  Murakıp raporunun sonuç bölümünde bu gerekçeler sayıldıktan sonra Tüzmen'le ilgili şu çarpıcı ifadeler yer alıyor:

   

  "Halen Devlet Bakanı ve milletvekili olan Banka eski Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kürşad Tüzmen'in özel durumu nedeniyle Sayın Tüzmen dışındaki ilgililer hakkında TCK'nın 508 ve 510. maddelerinde düzenlenmiş bulunan emniyeti suiistimal suçunun gerçekleştiği ve bu nedenle haklarında TCK uyarınca yasal takibatın başlatılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

   

  YARGILANACAK MI?

   

  Başbakanlık makamlarının 'olur onayı emirleri' gereğince yürütülen rapor konusu inceleme sonucunda tespit edilen EGS'ye rapora konu kredilerin kullandırıldığı dönemin Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ve halen Devlet Bakanı ve milletvekili olan Sayın Kürşad Tüzmen ile ilgili olarak kredilerin kullandırılması suretiyle oluşan banka zararı nedeniyle TCK'nın 508 ve 510. maddeleri yönünden Anayasa'nın 83. maddesi gereğince inceleme konusu 'olur' onayını veren Sn. Başbakanlık makamlarının takdir ve tensiplerine sunularak gerekli değerlendirme yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir." 4 Temmuz 2005 tarihini taşıyan "Türk Eximbank Tarafından EGS A.Ş'ne Kullandırılan Krediler Hakkında Başbakanlık Makamlarının Onay Emirleri Gereğince Yürütülen İnceleme Sonucu Düzenlenen Türk Ceza Kanunu Raporu" başlıklı doküman, dönemin Eximbank yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve kredi komitesi üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulup dava açılmasını öngörülüyor. Kürşad Tüzmen'in dosyasının ise Anayasa'nın 83. maddesi gereğince soruşturma için 'olur emri'ni veren Başbakanlığa gönderilmesi öneriliyor. Çünkü Kürşad Tüzmen'in dokunulmazlığı var. Dokunulmazlığının kaldırılıp, diğer sorumlular gibi yargılanabilmesi için yine siyasi iradenin 'olur'u gerekiyor.

   

  HIZLI BÜYÜDÜ, EGS BANK'LA ÇÖTÜ

   

  Çoğu İzmir'de kurulu tekstil ihracatçısı 99 KOBİ'nin birleşmesiyle 1993 yılında temelleri atılan Ege Giyim Sanayicileri (EGS) Grubu başlangıçta bir dış ticaret şirketi olarak faaliyete geçti. Şirket büyük bir başarı kazanırken, 1995-2000 yılları arasında üst üste ihracat şampiyonu oldu. Grubun bu başarısı ABD'nin en ünlü üniversitelerinden Harvard'da ders olarak okutulurken, "İhracatta Türk modeli" olarak tanıtıldı.

   

  Grup büyümesini daha sonraki dönemde de sürdürerek birçok sektöre hızlı bir giriş yaptı. EGS adıyla banka, faktoring, enerji, giyim, perakende dağıtım ve makina sanayi gibi alanlara da yatırım yaptı ve kendisine bağlı 18 firma yarattı. İzmir ve Muğla bölgelerinin elektrik dağıtım ihalelerini kazandı. Bu başarılar EGS Holding'i Kocaeli ve Sakarya ili sınırları içerisinde, Karadeniz kıyısında 80 kilometrelik bir alan üzerinde 30 milyar dolarlık

  yatırımla serbest bölge kurmak için harekete geçmeye cesaretlendirdi.

   

  Grup Kanada, Romanya ve ABD'de iş yapmaya başladı. Dünyanın en büyüklerinden Japon Nomura Bank'la işbirliğine gitti. Ancak EGS'nin bu başarısı belki de grubun büyümesine en büyük katkıyı sağlayan EGS Bank'taki gelişmelerle son buldu.

   

  2001'DE EL KONULDU

   

  1995 yılında EGS Yatırım Bank adıyla kurulan ve 1996'da mevduat toplama izni alarak ticari banka statüsüne geçen EGS Bank'a 9 Temmuz 2001 tarihinde TMSF tarafından el konuldu. TMSF bankayla birlikte iştiraklerine de el koyunca grubun varlığı fiili olarak son bulmuş oldu. BDDK kararıyla el konulan bankanın hesaplarında 545 milyon dolarlık açık çıkarken, TMSF bankanın ortaklarına alacak davası açtı. Borsada da altı halka açık şirketi bulunan grubun hisse senetlerinin sıraları kapatılınca binlerce yatırımcıyı da mağdur etti.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı