Gündem Haberleri

  Ata’nın cenazesindeki bayrak

  Hürriyet Haber
  21.09.2005 - 21:22 | Son Güncelleme:

  Bir iki ciddi gazete hariç (ki onlar da maalesef worst sellers) medyamız, Ata Türk adlı garibin ölümüne ve cenazesine bayıldı. En dürüstleri haberi göğsünü gere gere (daha doğrusu hiç utanmadan), diğerleri de ‘eleştiriyormuş’ ayağına, ama herkes birinci sayfadan, bir ikisi de manşetten verdi.

  Bu arada bir de ‘bayrak tartışması’ çıktı, kimileri de bu son bahaneye sarıldı. Mesela ‘Takvim olmaya çalışan Ortadoğu’ (yahut Yeni Şafak) tadındaki mütereddit Bugün...

   

  Eski Tercüman yeni Bugün, Ata Türk adlı bu talihsiz delikanlının (talihsizlik de artık bu kadar olur: öyle bir ananın çocuğu olmak, Türk medyasının eline düşmek, bir günde kaldıramayacağı bir şöhrete kavuşup, ertesi gün sıfırlanmak ve tabii sonunda da uyuşturucu ve ölüm...)

   

  Parantez çok uzadı, başa sarıyoruz : Eski Tercüman yeni Bugün, Ata Türk adlı talihsiz delikanlının cenazesi ve cenazedeki arbede haberini: BAYRAK BU KADAR UCUZ MU? ayağıyla verdi. Belli ki haberi bayraktan görmek haysiyetlerini kurtarmış...

   

  Ama Bugün’den başta daha birçok gazete de – haklı olarak – uyuşturucudan ölen bu delikanlının naaşının Türk Bayrağı’na sarılmasını eleştirdi. Tek tek saymayayım.

   

  Biraz da bu haberlerin gazıyla, bazı dernekler, (kimi) şehit aileleri ve (kimi) sağcı solcu milliyetçiler “bayrağa ve şehitlere (ölen çocuk için haddini bilmez anası ‘şehit’ dedi ya) saygısızlık” diye tepki gösterdiler.

   

  Haklıydılar!

   

  Haklıydılar da... bu milliyetçi-popülist gazetelerimizin, derneklerimizin, köşe yazarlarımızın gücü, yete yete Ata adlı bu garip çocuğa mı yetti bir tek?

   

  ‘Devlet için kurşun sıkan ve yiyen’ faşist katillerin, susurluklarda ölen derin devlet-çete-aşiret aşurelerenin, ülkücü mafyanın, ne idüğü belirsiz (daha doğrusu belirli) bir takım karanlık adamın tabutuna sarılan Türk Bayrağı’nın değeri için böyle endişe eden olmamıştıbugüne kadar.

   

  YOKSA ... YEMİYOR MUYDU ACABA?

   

  *

   

  (BUNDAN SONRASI YAZIMA DAHİL DEĞİL. İLGİLENENLERE BİLGİ İÇİN EKLEDİM.)

   

  22.09.1983 tarih ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’nun 6.maddesi şöyle der:

  Bayrağın örtülebileceği Yerler                                            

   

    Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerindemasalara örtülebilir.                                                         

   

    Ayrıca milli örf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılmaşekil ve yeri tüzükte gösterilir.         

   

  22.01.1985 tarih ve 85/9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü ise şöyle emreder:

   

  Bayrak örtülebilecek yerler

   

    Madde 21 – Bayrak, açılış törenlerinde Atatürk heykellerine, yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

   

    Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil personel dışındaki mensuplarının, bunların emeklilerinin, 18 inci madde hükmüne göre makam odalarında Bayrak bulunan kamu görevlilerinin, bu görevleri daha önce yapmış olanlarla aşağıda yazılı kimselerin cenaze törenlerinde tabutlarına Bayrak örtülebilir :

   

    A) Milletvekilleri ve milletvekilliği yapmış olanlar,

    B) Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapmış olanlar,

    C) Milli Birlik Komitesi üyeliği yapmış olanlar,

    D) Gaziler,

    E) Yüksek yargı organları üyeleri ve emeklileri,

    F) Sayıştay üyeleri ve emeklileri,

    G) Hakim ve savcılarla emeklileri,

    H) Yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri ve emeklileri,

     İ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeleriyle bu görevi yapmış olanlar,

    J) Devlet sanatçıları,

    K) Devlet madalyası sahipleri,

    L) Kızılay, Türk Hava Kurumu genel başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

    M) Emniyet mensupları ve emeklileri,

    N) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış olmaları dolayısıyla 2913 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış sporcular,

    O) Resmi okul müdürleri,

    P) Basın şeref kartı sahipleri,

    R) İşçi ve İşveren sendikaları konfederasyon başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

    S) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının en üst kuruluşunun başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

    T) Bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda üstün hizmet verdiği mülki amirlerince kabul edilen diğer Türk vatandaşları,

   

    Ancak, Devlet aleyhine veya yüz kızartıcı mahiyette bir suç işlemekten hüküm giymiş olanların tabutlarına, affedilmiş olsalar bile, Bayrak örtülemez.


  Şimdi siz 18.madde hükmüne göre makam odalarında Bayrak bulunan (dolayısıyla sahiplerinin tabutuna 21.maddeye göre Bayrak örtülebilecek) makam odalarını da merak etmişsinizdir.

   

  Bayrak konulacak makam odaları

   

    Madde 18 – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanları, bakanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay ve Danıştay başkan vekilleri ve daire başkanları, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Sayıştay daire başkanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı,üniversite rektörleri, müsteşarlar, valiler, büyükelçiler, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, müsteşar yardımcıları, genel müdürler ve bu düzeydeki başkanlıklar, bölge idare mahkemesi başkanları, Cumhuriyet savcıları, adalet komisyonu başkanları, fakülte dekanları, kaymakamlar, başkonsoloslar, bucak müdürleri, belediye başkanları, bölge başmüdürleri ve bölge müdürleriyle bakanlıkların il kuruluşlarının başında bulunanların ve resmi hastane baştabiplerinin makam odalarına Bayrak konur.

   

    Türk Silahlı Kuvvetlerinde Bayrak konulacak birlik, karargah, kurum, komutan ve amir odaları aşağıda gösterilmiştir :

   

    A) Tabur komutanları ve daha üst birlik komutanlarıyla komutan yardımcıları (yüzer birlikler hariç olmak üzere deniz ve havada, eşiti),

    B) Yüksek Askeri Şüra Üyeleri,

    C) Genelkurmay İkinci Başkanı,

    D) Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve müsteşar yardımcıları,

    E) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Yardımcısı,

    F) Harp Akademileri Komutanı ve Yardımcısı, Kuvvet Harp Akademileri komutanları, Milli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanı,

    G) Okul komutanları ve yardımcıları,

    H) Kurmay başkanları, kurmay yar - başkanları ve erkan başkanları,

     İ) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargahlarındaki başkan ve daire başkanları,

    J) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı,

    K) Yukarıda sayılanlar dışında, birlik ve kurumlara komuta etmeyen, karargahlarda görevli general ve amiraller,

    L) General ve amiral kadrolarında görev yapan subaylar,

    M) Askeri Yargıtay Başkanı, İkinci Başkanı, Başsavcısı, daire başkanlarıyla Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, başsavcısı ve daire başkanları,

    N) Askeri hastane baştabipleri,

    O) Askerlik daire ve şube başkanları,

    P) Askeri savcılar ve askeri mahkeme kıdemli hakimleri.

   

  (Ek: 3/4/1993 - 93/4295 K.) Emniyet teşkilatında Bayrak konulacak makam odaları aşağıda gösterilmiştir.

   

    A) Emniyet Genel Müdürü,

    B) Polis Akademisi Başkanı,

    C) İl Emniyet Müdürü,

    D) Polis Koleji ve Polis Okulu Müdürleri.

   

    Bayrak, tepesinde ay yıldız bulunan direğe çekili bulunur, makam masasının sağ gerisinde uygun bir yere konur. Büyüklüğünün odanın büyüklüğüne uygun olmasına ve uçlarının yerden en az 25 santimetre yukarıda bulunmasına itina gösterilir.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı