GeriGündem Arama ve kurtarma yönetmeliği tamam
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Arama ve kurtarma yönetmeliği tamam

Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin amacı, ‘‘arama ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesinde, ilgili bakanlık ile kurum veya kuruluşların görev ve sorumluluklarının tespiti, insan hayatını kurtarmaya yönelik faaliyetlerin ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak’’ olarak belirtildi.

Yönetmelik, ‘‘Türk arama ve kurtarma bölgesi sınırları içerisinde kalan hava sahası, kara ülkesi, iç suları, karasuları ve açık deniz sahaları ile kendilerine arama kurtarma hizmetlerinin yerine getirilmesinde doğrudan veya dolaylı olarak görev verilen bakanlıklar ile kurum ve kuruluşları’’ kapsayacak.

Yönetmeliğe göre, Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), karada, denizde ve havada, arama ve kurtarma hizmetinin en üst düzeyde koordinasyonunu ve işbirliğini sağlayan ve halin icabına göre kanunlar, uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esasları doğrultusunda, komşu ve ilgili ülkelerle de Arama Kurtarma Bölgesi (AKB) içinde ve/veya dışında icra edilecek Arama ve Kurtarma (AK) faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak.

Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde kara esaslı muhabere alt yapısı, sahil istasyonları dahil uygun tehlike alarm yollarını belirleme ve uygun hizmet koordinasyonunu sağlamak amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere, deniz ve hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (AKKM) kurulacak.

Kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki harekatın koordinasyonundan Deniz AKKM, kara ve adalar üzerindeki harekatın koordinasyonundan ise Hava AKKM sorumlu olacak. Bu merkezler, arama ve kurtarma faaliyetlerinin düzenli ve çabuk yürütülmesini sağlamak için kendi, yardımcı ve gerekirse tali arama ve kurtarma koordinasyon merkezlerini oluşturabilecekler.

Türk hava sahası, iç sular, kara suları ve açık denizlerde, tehlike içinde bulunan hava ve deniz vasıtalarına ait arama ve kurtarma hizmetini AAKKM yürütecek.

Arama ve kurtarma faaliyetinin koordinatörlüğünü ise deniz ve hava AKKM yapacak.

Arama Kurtarma Bölgesi’nde kara ve adalar üzerindeki hizmetin arama ve kurtarma koordinatörü de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olacak.

AKKM’LERİN GÖREVLERİ

Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezleri’nin görevleri şöyle sıralandı:

 Arama ve kurtarma bölgesinde mevcut arama ve kurtarma imkanları hakkında bütün bilgileri elinde bulundurmak, bunları tablo ve haritalar halinde muhafaza etmek, ilgili bakanlık, kurum veya kuruluşlardan gelen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklikleri işleyerek güncel halde muhafaza etmek,

 Arama ve kurtarma faaliyetlerinin icra ve koordinasyonundan sorumlu merkez olarak bilgi toplama, değerlendirme, planlama ve söz konusu bilgileri aktarma suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer ilgili kurum veya kuruluşlarla arama kurtarma faaliyetlerini AAKKM adına icra etmek,

 Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre bakanlıkları, ilgili müsteşarlıklar ve genel müdürlüklerle koordineyi sağlamak,

 Tehlike haberlerini değerlendirip ayrıntılı bilgi toplamak,

 Arama ve kurtarma bölgesinde meteorolojik durumu devamlı takip etmek,

 Belirsizlik alarm ve tehlike safhalarını ait mevcut bütün bilgileri ve hizmet ile ilgili gelişmeleri devamlı olarak AAKKM’ye aktarmak.

ASLİ GÖREV İNSAN HAYATI

Arama kurtarma faaliyetlerinin asli amacı, insan hayatını kurtarmak olacak. Faaliyetler, tehlikeye maruz kalan deniz ve hava vasıtalarının kurtarılmasını kapsamayacak. Milliyet farkı gözetmeksizin icra edilen bu faaliyet, milli bir sorumluluk olarak barış zamanında diğer görevlere nazaran öncelik taşıyacak.

‘‘Arama kurtarma’’ kodu ile istenilecek muhabere taleplerine, Türk Telekom A.Ş’nin tüm birimlerince mutlak öncelik tanınacak.

AAKKM bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından teşkil edilecek. Denizcilik Müsteşarlığı’nın ilgili bakanlık, kurum veya kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayacağı Ulusal Arama Kurtarma Planı’nı yayımlayacak.

Arama kurtarma faaliyetlerinin başlatılmasına ve sona erdirilmesine, AAKKM veya ilgili AAKM karar verecek.

ŞÜPHELİ ALARM VE TEHLİKE SAFHALARI

Deniz ve/veya hava vasıtasına ilişkin seyir bilgilerinin olmaması,belirli zaman ve kriterler içinde bilgi temin edilmemesi sebebiyle vasıtalardaki kişilerin emniyet ve can güvenliğinden şüphe edildiğinde’’Şüpheli Safha’’, deniz veya hava vasıtasının mevkii ve son durumu ile ilgili bilginin devamlı surette alınamaması veya ciddi bir zorluk içerisinde bulunmasının kesinlikle kaçınılmaz olması sebebiyle vasıta veya personelin tehlike içinde olduğu biliniyorsa ‘‘Alarma Safhası’’ ilan edilecek.

Deniz veya hava vasıtasının veya personelinin ciddi bir tehlike içinde veya acil olarak yardıma ihtiyaç duyulduğunu dair kesin bilgi alındığında, alarm safhasını müteakip vasıtayla temas kurmak için yapılan teşebbüsler ve yapılan girişimler başarısız kaldığında, vasıta veya kişinin tehlike içinde olduğu ihtimalinin açıklık kazandığı durumlarda ‘Tehlike Safhası’ ilan edilecek.

Tehlike Safhası’nın ilanı üzerine AAKKM tarafından, arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılacak.

Türk arama ve kurtarma bölgesi sınırlarının anlaşmalar ile değişmesi durumunda anlaşmalarda belirtilen sınırlar geçerli sayılacak.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2 Eylül 1997 tarihli Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle