Gündem Haberleri

  Anayasa Mahkemesi'nin gündemi yoğun

  Hürriyet Haber
  14.01.2002 - 14:00 | Son Güncelleme:

  Anayasa Mahkemesi`nin yarınki toplantısının gündeminde, 13 dosya bulunuyor.

  Anayasa Mahkemesi, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Hükmündeki Kararname`nin (KHK) iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı esastan görüşecek.

  Yüksek Mahkeme, yarın saat 10.00`da başlayacak toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın, Siyasi Partiler Kanunu`nda öngörülen sürede kongresini yapmayan Değişen Türkiye Partisi`ne, aynı yasanın 104. maddesi uyarınca ihtar verilmesi istemini karara bağlayacak.

  Anayasa Mahkemesi, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu`nun babalık davalarında ``Ananın kusurunu düzenleyen`` 302. maddesinin iptal istemini esastan görüşecek. Medeni Kanun`da ``Ananın kusuru`` üst başlığıyla düzenlenen ve iptali istenen 302. madde ``Ananın gebe kaldığı zaman iffetsizliği huy edinmiş olduğu sabit olursa, babalık davası reddolunur`` hükmünü getiriyor.

  Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu`nun yürürlüğe girmesinden önce açılan babalık davalarının, bu kanun hükümlerine göre karara bağlanmasını öngörüyor.
          
  DİĞER ESAS DOSYALARI
     
  Yüksek Mahkeme, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ile kapatılan FP`nin, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile TMMOB Kanununda Değişiklik Yapan KHK`nin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıistemiyle yaptıkları başvuruları esastan inceleyecek.

  Söz konusu KHK, kimlerin mühendis ve mimar unvanı ile çalışabileceklerini ve uzman mimar çalıştırmaya ilişkin hükümleri düzenliyor. KHK`de, belirli bir deneyim ve meslek içi eğitimden sonra,ilgili meslek odasınca uzman mühendis ya da uzman mimar belgesi verileceği hükme bağlanıyor. Uzman mühendis ya da mimar olmak için TMMOB`un ilgili meslek odasına üye olmak, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemek, en az 5 yıl meslek deneyimi olmak gibi şartlar aranıyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşekküllerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlarda ise meslek odasına üye olma şartı aranmıyor.

  Anayasa Mahkemesi, kapatılan FP`nin, Doğal Afetlere Karşı AlınacakÖnlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu`nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini de esastan görüşecek.

  Yüksek Mahkeme, Türk Ceza Kanunu`nun (TCK) firara yardım edenlere verilecek cezaları düzenleyen 303. maddesinin, 4616 sayılı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa`nın getirdiği şartla salıverilme kapsamına alınmamasının Anayasa`ya aykırılık iddiasını esastan inceleyecek.
     
  AVUKATLIK YASASI
     
  Anayasa Mahkemesi, Diyarbakır İdare Mahkemesi`nin getirdiği 1136 sayılı Avukatlık Yasası`nın 3. maddesinin (b) bendinin iptal istemine ilişkin ilk incelemeyi de yapacak. Söz konusu düzenleme, Türk hukuk veya yabancı ülkelerdeki hukuk fakültelerinden mezun olan ve Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden başarılı sınav verenlerin avukatlık yapabileceğini içeriyor.

  TCK`nın 450. maddesi ile düzenlenen ``adam öldürme`` fiilinin ``taammüden``, ``kan gütme saikiyle`` ve ``diğer bir suçu hazırlamak veya kolaylaştırmak için`` işlenmesini düzenleyen bentlerinin iptali isteminde ilk inceleme de yapılacak.

  Anayasa Mahkemesi, TCK`nın ``emniyeti suiistimal`` hükmünü düzenleyen 510. maddesinin iptal istemini de ilk incelemeye alacak. Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi`nin iptal istemiyle Yüksek Mahkeme`ye getirdiği hüküm, ``emniyeti suiistimal`` fiilinin, ``meslek, sanat, ticaret, hizmet sebebiyle, emanetçi sıfatıyla, idare etmek için kendisine tevdi olunan veya teminat olarak teslim edilen şeyler üzerinde yapılırsa, failin 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına mahkumedilmesini`` düzenliyor. Madde ayrıca, şikayete gerek kalmaksızın, takibat yapılmasını içeriyor.

  Yüksek Mahkeme ayrıca, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Yasa`nın ``karşılıksız çek`` suçlarınahapis cezası öngören 16. maddesinin iptal isteminde ilk incelemeyi yapacak. Anayasa Mahkemesi, daha önceki toplantılarında bu maddeye yönelik yapılan başvuruları incelemiş ve esastan görüşmeye karar vermişti.

  Aynı yasanın ``ihtara ve yasaklamaya uymayanlar`` başlıklı 13. maddesinin iptal istemi de incelenecek. Söz konusu düzenleme, banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya almış sayıldığı tarihten 7 iş günü içinde geçerli bir sebebe dayanmaksızın çek karnelerini geri vermeyenlere, ilgili bankanın ihbarı üzerine para cezası öngörüyor.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı