Gündem Haberleri

  Anayasa Mahkemesi'nin gündemi kamu bankaları

  Hürriyet Haber
  29.11.2001 - 11:04 | Son Güncelleme:

  Anayasa Mahkemesi, gelecek hafta, kamu bankalarıyla ilgili yasalara yönelik iptali başvurularını esastan görüşecek. Anayasa Mahkemesi, kapatılan FP`nin, Türkiye Vakıflar Bankası`nın özelleştirilmesini öngören 4604 sayılı Yasa`nın tamamının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 19 Ocak 2001 tarihinde yaptığı başvuruyu, 5 Aralık Çarşamba günü yapacağı toplantının gündemine aldı.

  Yüksek Mahkeme, başvuruyu ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşecek. Türkiye Vakıflar Bankası`nın (A) ve (B) grubu hisselerinin halka arz ve satışına imkan sağlayan, Banka Kanunu`nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, 22 Kasım 2000 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştı.  Kanunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü`ne ait (B) grubu hisselerin, halka arz suretiyle satılabilmesine imkan sağlanırken, (A) grubu hisselerin satışı ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemeye ise Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Bu arada kanunla (B) grubu hisselerin satışı yapılmadan (A) grubu hisselerin satışının yapılamayacağı hükme bağlanırken, (A) grubu hisselerin satışı ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemede Bakanlar Kurulu`na yetki veriliyor.

  Dava dilekçesinde, Türkiye Vakıflar Bankası`nın zaten özel bir banka olduğu, özel hukuk hükümlerine tabi bulunduğu, bankada Hazine`nin hiçbir payının bulunmadıbelirtiliyor. Yasanın maddelerinin 'yok hükmünde' olduğu savunulan dilekçede, banka genel müdürünün doğrudan doğruya Başbakan tarafından atanmasının, bankanın özel sıfatı ile bağdaşmadığı ileri sürülüyor. Başvuru dilekçesinde, yasanın tamamının Anayasa`ya aykırı olduğu ileri sürülerek, iptal edilmesi isteniyor.
     
  DYP`NİN BAŞVURUSU

  Anayasa Mahkemesi, anamuhalefet DYP`nin, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un geçici 5. maddesi ile 3. maddesinin iptali istemiyle açtığı davayı da esastan görüşecek.

  Yasanın, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ile görevli yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna sınırlama getiren geçici 5. maddesi şöyle:

  "Bankaların yeniden yapılandırılması ile görevli yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yürütmekte oldukları görevlerden yalnızca, reel sektörün faaliyetlerinin gelişip devamını temin etmek, bankalarınaktiflerini seyyal kılmak, pasif kalitesini yükseltmek ve bankaların reorganizasyonunu sağlayarak süratle özelleştirmeye hazırlamak amacıyla yapacakları ve konusu açıkça suç teşkil etmeyen iş ve işlemlerden dolayı sorumlu tutulamazlar. Yeniden yapılandırma sürecinde ve bu amaca yönelik olarak, bu kişilerin iş ve işlemleriyle ilgili, üçüncü kişilerce kusura dayalı açılacak davalar, temsil ettikleri banka veya bankalara açılır. Bankaların rücu hakkı saklıdır."

  DYP`nin iptalini istediği söz konusu yasanın 3. maddesi ise 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu`nun ek 2.maddesini değiştiriyor. Bu madde, Vakıflar Bankası`nın (A) grubu hisseleri ile (B) grubundan Vakıflar Genel Müdürlüğü`ne ait olanların satışına ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu`nu yetkili olacağını düzenliyor.

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı