Gündem Haberleri

  Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye ret

  ANKARA (AA)
  20.09.2012 - 20:58 | Son Güncelleme:

  Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda 4 4 4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti.

  CHP, Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması  istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

  Davayı esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, Kanun'un iptal istemlerini  reddetti.

  Yüksek Mahkeme'nin kararının ayrıntılarının yarın Anayasa Mahkemesi'nin  sitesine konulacağı bildirildi.

  İptali istenen hükümler
           
  Kanun'un, iptali istenen hükümleri şöyleydi:

  -Mecburi ilköğretim çağının 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsadığı, bu  çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlayıp, 13 yaşını  bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biteceğine ilişkin hükmü,

  -İlköğretimin, dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve  zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumu olduğuna ilişkin  hükmü,

  -İmkan ve şartlara göre ortaokulların, ilkokullarla veya liselerle  birlikte de kurulabileceği hükmü,

  -İlköğretim kurumlarının dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört  yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar  ile imam hatip ortaokullarından oluştuğunu öngören hüküm ile ortaokul ve  liselerde, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hayatının, isteğe bağlı seçmeli ders  olarak okutulacağına ilişkin düzenleme,

  -“Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi  (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet  alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu  Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin  usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Milli  Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından  müştereken hazırlanacak yönetmelikle, rekabete açık olacak şekilde düzenlenir”  hükmü,

  -“FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara  internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Milli Eğitim  Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 2015 yılı sonuna  kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin  onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir”  hükmü.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı