Gündem Haberleri

  Anayasa Mahkemesi’nin af maratonunda 2. hafta

  Hürriyet Haber
  15.07.2001 - 15:30 | Son Güncelleme:

  Anayasa Mahkemesi, 4616 sayılı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa'nın bazı madde ve hükümlerinin iptali istemiyle yerel mahkemelerden yapılan başvuruları esastan görüşmeye yarın devam edecek.

  Anayasa Mahkemesi heyeti, yarın saat 10.00 başlayacak toplantısında, ekleriyle birlikte yaklaşık 500 sayfayı bulan raporu incelemeye devam edecek. Yüksek Mahkeme, öncelikle yasanın niteliğini belirleyecek, daha sonra iptali istenen maddeleri tek tek oylayacak.

  Yüksek Mahkeme'nin, 22 Aralık 2000'de yürürlüğe giren yasanın kapsam dışı bıraktığı ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) esastan görüşülmesine karar verdiği maddeleri şunlar:

   188. madde (tehditle bilgi almaya, kişiyi inancını, siyasi-sosyal görüşünü açıklamaya zorlama),

   191. madde (tehdit),

   202. madde (devlet işleri aleyhinde işlenen cürümler, zimmet),

   205. madde (irtikap),

   209. madde (görevi kötüye kullanma-irtikap),

   240. madde (memurun görevini kötüye kullanması,

   243. madde (memurlarınkötü muamelesi),

   264. madde (patlayıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak),

   298. madde (firar ve firara yardım),

   313. madde (cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak),

   339. madde (evrakta sahtecilik),

   340. madde (resmi belgenin özünde sahtecilik),

   341. madde (resmi belgenin suretiyle sahtecilik),

   342. madde (memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği),

   343. madde (kişi hüviyet veya sıfatını ilişkin yalan doğrulamada bulunma),

   344. madde (ticari hüviyeti yanlış gösterme),

   345. madde (hususi belgede sahtecilik),

   346. madde (sahte belgeyi kullanma),

   347. madde (cezayı azaltan hal),

   347. madde (gerçek belgeyi yok etmek-bozmak),

   349. madde (çek ve senette sahtecilik),

   366. madde (devlet müzayedelerinde şiddet, tehdit),

   367. madde (müzayedelerde tehdit, zorlama, rekabeti önleme),

   383. madde (kusurlu yangın, infilak, deniz kazası, batırma, tahribata sebebiyet),

   403. madde (uyuşturucu imal ve ithal etmek),

   404. madde (uyuşturucu madde kullanma, kullanılmasın kolaylaştırma),

   414. madde (ırza tecavüz ve iffete tecavüz, küçükleri baştan çıkarma),

   415. madde (ırz ve namusu tasaddi),

   416. madde (zorla ırza geçme ve tasaddi),

   417. madde (cezayı artıran şahsa bağlı haller),

   418. madde (ırza tecavüzde suçun ağırlaşması),

   503. madde (dolandırıcılık),

   504. madde (dolandırıcılık suçunda cezayı artıran haller),

   505. madde (ehliyetsizleri dolandırma),

   506. madde (hileli iflas).

  2. MADDENİN DE İPTALİ İSTENİYOR

  Yüksek Mahkeme'nin esastan görüşmeye karar verdiği maddeler arasında 4616 sayılı Yasa'nın 2. maddesi de bulunuyor.

  4616 sayılı Yasa'nın 2. maddesi, 4454 Sayılı Basın Ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'un 1. Maddesi'nin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen bir bölümünü yeniden düzenliyor. Söz konusu madde, basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların kapsamını genişletiyor. Bu madde, 23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür sıfatıyla işlenmiş suçlar dahil, basın yayın yoluyla veya sözlü ya da görüntülü yayın araçlarıyla yahut miting, kongre, konferans, seminer, sempozyum, açık oturum veya panel gibi her türlü toplantılarda yapılan konuşmalarla işlenmiş suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesini öngörüyor.

  DİĞER KAPSAM DIŞI SUÇLAR

  Anayasa Mahkemesi, yasanın, daha önce şartla salıverilme hükümlerinden yararlandığı halde yeniden suç işleyerek hüküm giyenler ile daha önce çıkarılmış bir aftan yararlananların bu yasadan yararlanamayacaklarını öngören 1. maddesinin 6. bendinin de iptalini esastan görüşecek.

  Bu yasadan yararlananların 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Yasa'nın indirim hükümlerinden yararlanamayacaklarını düzenleyen hükümde esastan görüşülecek.

  Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanların, bu yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren biray içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde yasa hükümlerinden yararlanamayacaklarını düzenleyen hüküm de esastan incelenecek.

  Yasanın, 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçları kapsadığına ilişkin hükmünün de iptali isteniyor.

  Ayrıca, Askeri Ceza Yasası'nın ''kendini askerliğe yaramayacak hale getirme'' hükmünü düzenleyen 79, ''askerlikten kurtulmak için hile yapanları'' cezalandıran 81, ''itaatsizliği'' düzenleyen 88, ''üsse fiili taarruzu'' içeren 91 ve ''eşyayı ve malları çalan, satan,rehine veren ve alanlar'' fiilini içeren 131. maddelerinin iptali istemi de esastan görüşülecek.

  Yasanın kapsam dışı bıraktığı ve Anayasa Mahkemesi'nin esastan görüşmeye karar verdiği diğer kanunlar ve maddeleri ise şöyle:

  ''Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile Orman Kanunu'nun kapsam dışı bırakılan bazı maddeleri, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 12'inci maddesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 68'inci maddesi, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, 2313 Sayılı Uyuşturucu MaddelerinMurakabesi Hakkında Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7'inci maddesi.'' 

   

   

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı