Gündem Haberleri

  Anadolu Liseleri Yönetmeliği yenilendi

  Hürriyet Haber
  19.10.2005 - 11:31 | Son Güncelleme:

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Anadolu Liseleri Yönetmeliği'ni, liselerde eğitim-öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması kapsamında yeniden düzenledi.

  Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmelikte, hazırlık sınıfı bulunan ve bulunmayan anadolu liselerine göre bazı düzenlemeler yapıldı.

  “HAZIRLIK DIŞINDA EN AZ 4 YIL OLACAK”

  Yönetmelikte, Anadolu liseleri “ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullar” olarak tanımlandı.

  Buna göre, açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere kurulacak komisyon, hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazılık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9. sınıflara alınacak öğrenci kontenjanlarını tespit edecek.

  Eski yönetmelikteki “Kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde okullarına geri dönebilirler. Hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler” hükmü, şu şekilde yeniden düzenlendi:

  “Ders yılı içinde kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde okullarına geri dönebilirler. Hazırlık sınıfı bulunan okullarda, hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

  Hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9. sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler.”

  Hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarında seviye belirleme ve 9. sınıfa devam işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak.

  LİSELERİN SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

  Lise öğrencileri, özürlü olarak okula devam edemeyeceklerse bunu resmi sağlık kuruluşlarından aldıkları belgeyle belgelendirecekler. Artık, özel sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar geçerli olmayacak.

  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği, liselerde eğitim-öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması kapsamındaki düzenlemeler çerçevesinde yenilendi. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmelikte, “özürlü ve özürsüz olarak okula devam” konusu yeniden düzenlendi.

  Buna göre, öğrencilerin okula özürlü ve özürsüz devamsızlıkları ile okul yönetimince verilen izinlerin toplam süresi eskiden olduğu gibi 45 günü aşamayacak. Ancak özrün resmi bir makamdan alınacak belgeyle belgelendirilmesi halinde, özrü takip eden 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermesi gerekiyor.

  Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenecek.

  Eski yönetmelikte söz konusu belgenin, özel sağlık kurum ve kuruluşlarından da alınabileceği öngörülüyordu.

  ALAN SEÇİMİ

  Yeni yönetmeliğe göre, 10. sınıf sonunda bir üst sınıfa geçebilecek öğrenciler, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının ilk bir ayı içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilecek.

  Ancak alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü halde haftalık ders saati farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulacaklar ve bu derslerden alan değişikliğini takip eden ilk ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde sınava alınacaklar. Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu seçmeli derslerin sorumluluğu devam edecek.

  Yönetmelikte sözlü notu ile ilgili de bir düzenleme yapıldı. Eski düzenlemedeki sözlü notunun öğrencilere “anında bildirileceği” kuralı yeni yönetmelikte yer almadı.

  HAZIRLIKTA SINIF TEKRARI SINIRLAMASI YOK

  Yönetmelikteki diğer bazı düzenlemeler şöyle:

  - Sınıf tekrarı eski yönetmelikte olduğu gibi ortaöğretim süresince bir defa yapılabilecek ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil olmayacak,

  - Okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamayacaklar,

  - Eğitim bölgesi ve il ve ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar o dersin dönem notu ortalamasına katılmayacak,

  - Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, başarısız olduğu ders sayısı en fazla iki olanlar bir üst sınıfa devam edecekler. Alt sınıftaki dersler de dahil, ikiden fazla sorumlu dersi bulunanlar ise başarısız sayılacaklar. Ancak alanını değiştirmesi

  durumunda sınıfını geçebilecek öğrencilerden; nakil ve geçiş

  yapacaklar ile alanını değiştireceklerde yeni alanında sorumlu tutulacağı dersler o öğretim yılı için sorumlu ders sayısına dahil edilmeyecek.

  GEÇİCİ MADDELER

  Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden sorumlu ders veya dersleri bulunanlar, sınava girme hakkı sona erinceye kadar ikinci dönemin ilk haftası içinde yapılan sorumluluk sınavlarına da girebilecekler.

  2004-2005 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında kayıtlı bulunan öğrenciler okulu bitirinceye kadar Türk Dili ve Edebiyatı dersinin dönem notu, Kompozisyon ayrı, Dil ve Edebiyat ayrı not konusu olmakla birlikte Türk Dili ve Edebiyatı dersi için bir not olarak verilecek.

  Yabancı dil dersinin dönem notu ise önünde hazırlık sınıfı bulunan okullarda dinleme-anlama; okuma-anlama, konuşma ve yazma verilen yazılı, sözlü ve varsa ödev puanlarının ağırlıklı ortalaması alınarak verilecek. Diğer okullarda ise yazılı, sözlü varsa ödev puanlarının aritmetik ortalaması nota çevrilerek dönem notu belirlenecek

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı