Gündem Haberleri

  Ambulanslara standart getirildi

  Hürriyet Haber
  08.07.2001 - 13:34 | Son Güncelleme:

  Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ambulans yönetmeliği ile ambulanslara standart asgari tıbbi ve teknik donanım zorunluluğu getirildi. Yönetmelikle, kara ambulansları, ''Acil Yardım Ambulansı'' ve ''Hasta Nakil Ambulansı'' olarak sınıflandırıldı.

  Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''Ambulanslar ile Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, 1993 yılında hazırlanan ''Özel Ambulans Yönetmeliği'' yürürlükten kaldırıldı.


  Ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulansların tıbbi ve teknik özelliklerini düzenleyen yönetmelik, Milli Savunma Bakanlığı hariç bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor.


  Yönetmelikle, kara, hava ve deniz ambulanslarının standardı ve ruhsatlandırılmasına dair usul ve esaslar belirlenirken, kara ambulansları, ''acil yardım ambulansı'' ve ''hasta nakil ambulansı'' olarak sınıflandırıldı.


  Buna göre, acil yardım ambulansları, her türlü acil durumlarda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gereken tüm acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve teknik donanıma sahip olacak ve 24 saat hizmet verecek.  Hasta nakil ambulansları ise acil müdahale gerektirmeyen hasta ve yaralıların nakli amacıyla kullanılacak ve belirtilen teknik ve tıbbi donanıma sahip olacak.


  Acil yardım ambulansları en az biri hekim olmak üzere iki sağlık personeli ile şoförden, hasta nakil ambulansları ise en az bir sağlık personeli ile şoförden oluşacak. Hava ve deniz ambulansları ise teknik özellik bakımından ulusal deniz ve havacılık yetkili makamlarınca onaylı ve uluslararası standartlara uygun olarak 24 saat hizmet verecek. Hava ve deniz ambulansları, en az bir hekim ile hava/deniz ambulansını kullanma ehliyetine sahip personelden oluşacak.


  Kara ambulansları beyaz renkte olacak, acil yardım ambulanslarındakırmızı şerit, hasta nakil ambulanslarında lacivert şerit bulunacak. Ambulanslar üzerinde, hilal karakterinin yanı sıra ''Ambulans'', ''Hasta Nakil Ambulansı'' ve ''Acil Yardım Ambulansı'' kelimeleri kırmızı ile yazılacak. Hava ve deniz ambulanslarında ise amblemler ve işaretler için kullanılacak madde fosforlu özellikte olacak.
    
  STANDART ASGARİ DONANIM
    
  Yönetmelikle, ambulanslara standart asgari tıbbi ve teknik donanım zorunluluğu getirildi ve bu özellikler detaylı şekilde açıklandı.


  Buna göre, acil yardım ambulanslarında asgari 30, hasta nakil ambulanslarında ise 20 kalem tıbbi cihaz, araç-gereç ve malzeme bulunacak.  Ambulansta çalışacak personelin nitelikleri ve çalışma usul ve esaslarının da belirlendiği yönetmeliğe göre, 24 saat esasına göre çalışan hekimlerin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olacak. Hekimler, ambulans servisince hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden, hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, kullanılan aletlerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonundan sorumlu olacak.


  Yönetmelikte, ambulans hizmetlerinin sunumu, işleyiş ve denetlenmesi ile özel ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin ve usul ve esaslar da belirlendi.   Yönetmeliğe göre ayrıca, hiçbir ambulans cenaze nakil aracı olarak kullanılamayacak. Afetlerde, olağandışı durumlarda kamu ve özel ambulans tek merkezden yönlendirilecek.  Acil durumlarda bütün ambulanslar Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Komuta Merkezi ile koordineli çalışacak.

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı