GeriGündem Aman ailede bir tane olsun
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Aman ailede bir tane olsun

Depremle birlikte yıllardır tukaka edilen bilim, tekrar yükselmeye başladı

Yaşadığımız her olay bizim ve hane halkının bir konuda uzmanlaşmasını sağlıyor. Deprem felaketiyle birlikte hepimiz birer fay hattı, deprem şiddeti, artçı deprem, depreme dayanıklı bina uzmanı kesildik. Ancak depremle birlikte Türkiye'nin yer bilimleri konusunda yetişmiş, hem de iyi yetişmiş insanlarının olduğunu da öğrendik. İşte jeoloji veya yer bilimleri konusunda merak ettikleriniz...

Jeoloji nedir?

- Yerkabuğunun oluşumunu, evrimini, bugünkü kapsam ve özelliklerini araştırmaları ile belirleyen, ortaya koyan bilim dalıdır. Yerkürenin soğuyarak oluşturduğu dış kabuk kısmı, oluşumundan günümüze kadar jeolojik evrim geçirerek, üzerinde canlıların yaşadığı bugünkü özelliklerine kavuştu. Yerkabuğu jeolojik evrimini sürdürmekte. İnsanları yerkabuğuna müdahale ederken, yerkabuğunun kullanımındaki doğru yöntemi yer bilimleri sağlıyor. Yeryüzünde yaptığımız bina, yol, baraj, tünel, köprü gibi her türlü mühendislik faaliyetlerinde yerkabuğunun yapısı ve özellikleri belirleyicidir. Jeolojik koşullar gözardı edilerek yapılan girişimler, önemli sorunlar doğurur. Jeolojik koşullar dikkate alınmadan yapılan barajlar, köprüler, binalar herhangi bir doğa afet karşısında sağlam kalmayabilir. Bu nedenle kullanılacak alanlarda jeoloji mühendislerinin bilgisinden yararlanmak şarttır. Yer bilimleri jeoloji, jeofizik ve maden bölümlerinden oluşur.

Jeoloji Mühendisliği neyi inceler?

- Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğu yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Kötü zemin koşulları, heyelan alanları, yüzey ve yeraltı suyu yatakları ile ilgili bilgi verir.

Jeoloji ve jeofizik hangi ana bilim dalarından oluşur?

- Genel jeoloji ana bilim dalı, maden yatakları-jeokimya anabilim dalı, mineraloji-petrografi (kayaç bilimi) anabilim dalı jeofizik, yer fiziği anabilim dalı, uygulamalı jeofizik anabilim dalı, sismoloji anabilim dalı.

Bölümde okutulan dersler?

- Yerbilimlerinde tasarım, kristallografi, mineraloji, paleontoloji, , petrografi, jeomekanik, topoğrafya, optik mineraloji, sedimantoloji, petroloji, maden yatakları

Kaç yıl eğitim görür?

- 4 yıllık bir eğitimden sonra Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan öğrenciler lisans diplomasına hak kazandıktan sonra okuldan mezun olur olmaz jeoloji mühendisi, veya jeofizik mühendisi ünvanı alırlar.

Hangi İş sahalarında çalışabilir?

- Türkiye Kömür işletmeleri, Etibank, Türkiye Petrolleri A.Ş, Devlet Su İşleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Kara yolları, seramik, Cam, çimento ve Şeker Fabrikaları, Türkiye Elektrik Kurumu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, deprem araştırma enstitüleri, belediyeler, Maden Dairesi, Özel Sondajcılık ve Mermer işletmeleri, büyük inşaat şirketleri, Azot Sanayi, özel madencilik şirketleri ve yerbilimle ilgili her türlü danışmanlık, müşavirlik ve fenni nezaretçilik, tünel ve metro inşaatlarında mühendislik.

İlk jeolojik çalışmalar ne zaman yapıldı?

- Ülkemizde jeoloji araştırmalar için 1930'lu yıllarda yabancı jeoloji uzmanlarından yararlanıldı. Jeoloji öğretimi ilk olarak 1930'lu yılların başında İstanbul Üniversitesi'nde başlatıldı. Daha sonra sırayla Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde jeoloji bölümleri açıldı.

Türkiye'deki

Jeoloji Mühendisliği Bölümleri

Cumhuriyet Üniv. Mühendislik Fak.

Sivas

Hacettepe Üniv. Mühendislik Fak.

Ankara

Osmangazi Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Eskişehir

Çukurova Üniv. Mühendislik Mimarlık Fak.

Adana

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Ankara

Karadeniz Teknik Üniv. Mühendislik Mimarlık Fak.

Trabzon

Selçuk Üniv. Mühendislik Mimarlık Fak.

Konya

İstanbul Üniv. Mühendislik Fak.

İstanbul

İstanbul Teknik Üniv. Maden Mühendisliği Fak.

İstanbul

Fırat Üniv. Mühendislik Fak.

Elazığ

Süleyman Demirel Üniv. Mühendislik Fak.

Isparta

Kocaeli Üniv. Mühendislik Fak.

Kocaeli

Dokuz Eylül Üniv. Mühendislik Fak.

İzmir

ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Ankara

İstanbul Üniv. Deniz Bilimleri Enstitüsü

İstanbul

Karadeniz Teknik Üniv. Mühendislik Fak

Trabzon

Boğaziçi Üniv. Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü

İstanbul

Ankara Üniv. Fen Fak. Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ankara

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle