Gündem Haberleri

  AKP'den yolsuzluk kurulu önerisi

  Hürriyet Haber
  08.02.2005 - 11:56 | Son Güncelleme:

  AKP Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, 11 üyeden oluşan ve Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı da dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları personelini kapsayacak şekilde çalışacak bir Yolsuzlukla Mücadele Kurulu oluşturulması için yasa teklifi hazırlayarak AKP Grup Başkanlığına sundu.

  Teklifte, bağımsız olacak Kurul’un, Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı da dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olması düzenleniyor.

  Edinilen bilgiye göre Akgün hazırladığı Yolsuzlukla Mücadele Kurulu Kurulması ve Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifini AKP Grup Başkanlığına iletti. Teklif AKP Grup Yönetimi uygun bulursa TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklifin gerekçesinde, son yıllarda en çok konuşulan konulardan birisi olan yolsuzluğun, tahrip edici bir yapıya sahip olduğuna işaret edildi.

  YOLSUZLUĞU YOLSUZ BIRAKMAK

  "Yolsuzluğu yolsuz bırakmak" gerektiğini belirten Akgün, yolsuzlukların; "toplumsal değer varlıklarının kaybedilmesi, toplumsal denetimin yok olması, kişi başına düşen milli gelirin azlığı ve dağılımındaki adaletsizliği, eğitim seviyesinin yetersizliği, hukuk kurallarının yetersizliği ve cezaların caydırıcılığının bulunmaması, demokrasi kültürünün yeterli seviyeye ulaşmamış olması, spekülatif ve haksız kazanç eğilimlerinin yaygınlığı, kamu kurumlarının ekonomik alanlardaki varlığının büyüklüğü, özel sektörün hazine bağımlılığı, medya ve siyaset ilişkilerinin kredi ve teşvike dönüşmesi, makam ve mevkilerin ganimet gibi dağıtılması gibi nedenlerle bağlı olarak yaygınlaşıp ve büyüdüğünü" ifade etti.

  Teklifte, yolsuzlukla mücadelenin kurumsallaşması,  bunun bir devlet politikası haline gelebilmesi için hukuki düzenlemenin yapılması gerektiği, aksi takdirde "yolsuzlukla mücadelenin kişisel çabalara bağlı kalacağı" kaydedildi.  Oluşturulacak kurulun özerkliğinin bulunması ve bünyesinde özel yetkilerle donatılan denetim elemanlarının çalışması gerektiği anlatılan teklifte, kurulun kamu ya da özel kesimde her alanda görev yapabilmesi gerektiği vurgulandı.

  KURUL’UN YAPISI

  "-Kurul’un görevi, bütçeye dahil idaraler ve KİT’lerin yanı sıra kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon vediğer adlar altında kurulmuş olan tüm kamu kurum ve kuruluş personelini kapsayacak.
   
  -TBMM, Bakanlar Kurulu tarafından gösterilecek 33 aday arasından 11’ini kurul başkan ve üyesi olarak seçecek. Kurul; eski bakanlar arasından bir kişi, il belediye başkanlığı yapmış olanlmardan bir kişi, Yargıtay, danıştay, Sayıştay üyeliklerinden emekliye ayrılanlar arasından üç kişi, müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde bulunmuş veya bu görevlerden emekliye ayrılmış olanlar arasından üç kişi, rektörlük veya dekanlık yapmış olan öğretim üyeleri arasından iki kişi,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olanlar arasından bir kişiden oluşacak.

  -Kurul üyeliğine atanacakların emekli maaşları kesilmeyecek.

  -Üyeler 4 yıllığına seçilecek, süresi dolanlar yeniden seçilebilecek. Üyeler, görev süresi dolmadan görevden alınamayacak. Mahkum olan üyeler Başbakan tarafından görevinden alınacak. Kurul, en az altı üyeyle toplanacak ve salt çoğunlukla karar alacak. Kurul, ayda dört defa toplanacak. Arka arkaya üç toplantıya  katılmayan veya bir yıl içinde 10 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılacak.

  GÜNLÜK 120 YTL HUZUR HAKKI

  -Kurul başkan ve üyelerine Harcırah Yasası hükümleri saklı kalmak koşuluyla, fiilen görev yapılan her gün için 120,30 YTL huzur hakkı ödenecek.

  -Kurul, gerektiğinde ilgili kuruluşlara tavsiyelerde bulunacak. Kamu görevlileriyle ilgili olan ihbarlardan, (karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, konuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış) başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Yargıda görülen veya karara bağlanan konularla ilgili olarak başvuru yapılamayacak. Başvurular üç ay içinde sonuçlandırılmak zorunda. Yolsuzluk ilkelerine aykırı davranış saptandığında ilgili başsavcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

  -Bakanlıklar ve diğer kuruluşlar, Kurulun başvuru konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgeleri vermek zorunda.

  -Kurul, mal bildirimlerini gerektiğinde inceleyebilecek. Gerekirse, bu bilgilerin doğruluğunun kontrolü için bankalar ve finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili kişi ve kurumlar istenen bilgileri 30 gün içinde vermekle yükümlü olacak."

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı