Gündem Haberleri

  Akdağ, kamu zararı iddiasına soruşturma izni vermedi

  ANKA
  18.07.2007 - 09:35 | Son Güncelleme:

  Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Neorecormon isimli ilaçta 8 milyon 311 bin YTL'lik kamu zararını örtbas ettikleri ve zararı tartışmalı hale getirdikleri iddia edilen Bakanlık Müfettişleri, Müsteşar Yardımcısı ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istediği soruşturma iznini vermedi.

  Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni isteğinin ardından Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca, Sağlık Bakanlığı Müfettişleri Metin Akman, Çağrı Özyiğit, Müsteşar Yardımcısı Ulvi Saran, Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keskinkılıç hakkında inceleme gerçekleştirildi. İnceleme sonucunda ise iddialar doğru bulunmadı. Bu nedenle Neorecormon isimli ilaçta 8 milyon 311 bin YTL kamu zararını örtbas ettikleri ve zararı tartışmalı hale getirdikleri iddia edilen Bakanlık yetkilileri hakkında Sağlık Bakanı Recep Akdağ soruşturma izni vermedi. Hakkında iddia bulunan kişiler üzerindeki incelemeyi Bakanlık Müfettişlerinden Haydar Mezarcı ve Cengiz Yiğit gerçekleştirdi. Haydar Mezarcı'nın Eski RP'li Hasan Mezarcı'nın akrabası olduğu belirtiliyor.

  Bakanlık Müfettişleri Metin Akman, Çağrı Özyiğit, Müsteşar Yardımcısı Ulvi Saran, Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keskinkılıç hakkındaki diğer iddialar ise şöyle:

  "Roche Müstahzarları A.Ş. firmasına ait 8 adet ilaçta kamu zararının varlığını tespit etmelerine karşın Neupuogen isimli ilaçta olduğu gibi toplam kamu zararını hesaplamadıkları, dolayısıyla kamu zararının firmadan tahsil edilmediği, kamu zararına sebep olan ilaçlarda Beşeri Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin tebliğin 9 ve 11'inci maddelerinde gereği olarak sürenin 3 katına kadar ilaç ruhsatlarının askıya alınarak ilaçların geri toplatılması hususunu açık ve sarih bir şekilde belirtmedikleri, Sağlık Bakanlığı görevlilerinin kusuru nedeniyle oluşan kamu zararlarını adeta görmezden gelerek, zararın sadece firmalardan kaynaklandığına yer vererek Sağlık Bakanlığı yetkililerini korudukları?"

  Bakanlık Müfettişlerinin raporunda, Teftiş Heyeti hakkındaki bu iddiaların doğru bulunmadığı belirtildi.

  Neorecormon isimli ilaçta 8 milyon 311 bin kamu zararını örtbas ettikleri ve zararı tartışmalı hale getirdikleri iddialarına karşın düzenlenen raporda ise “Halen yürürlükte bulunan kararname ve tebliğlere göre, ilaç fiyatının fabrika satış fiyatları veya perakende satış fiyatlarından geriye doğru kar oranlarının düşürülmesiyle tespit edilebileceği anlaşıldığından ve ihale şartlarının kendisine özgü bir rekabet sistemi olması, ihalelerin rekabet şartları altında aynı ürün için zaman zaman çok farklı fiyatlar ortaya çıkarması nedeniyle, Portekiz devletinin ihale yoluyla almış bulunduğu ve ülke içinde serbest eczanelerde perakende satışının yapılmadığı anlaşılan ürünlerin ruhsatlı olarak Türkiye’de satışa sunulan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde referans olarak alınamayacağını öngörerek Başbakanlık Teftiş Heyetince tespit edilen kamu zararının oluşmadığı yönünde kanaat beyan etmesi mevcut bilgi ve belgelere göre yerinde bir karar olduğu anlaşılmıştır” denildi.

  TÜM İDDİALARA OLUMSUZ YANIT

  Sağlık Bakanlığı görevlilerinin kusurlu olmalarına karşın korundukları iddiaları ise raporda şu sözlerle reddedildi:

  “Bu konuda iddia edilen hususlarda gerek ilgili mevzuatın incelenmesi ve gerekse teftiş heyeti raporunun değerlendirilmesi neticesinde bir kanaate varıldığından, taraflarınca ilgili mevzuatın bakanlık yetkililerine firma beyanlarının Dışişleri Bakanlığına onaylatılması ile ilgili herhangi bir yükümlülük getirmediğinden, yetkililer hakkında idari ve cezai işlem tesisine gerek olmadığı yönündeki görüşleri konusunda yapılacak işlem bulunmamaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı tüzük ve yönetmeliğinde belirtilen şekilde bakan tarafından görevlendirilen Başmüfettiş Dr. Metin Akman, Müfettiş Çağrı Özyiğit, Dr. Ulvi Saran ve Bekir Keskinkılıç’tan oluşan teftiş heyetinin verilen görevle ilgili olarak konuları objektif olarak inceledikleri ve şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların yerinde olmadığı anlaşıldığından haklarında TCK kapsamında bir suç veya fiilden bahsedilmesi mümkün görülmediği, dolayısıyla 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6’ıncı maddesi uyarınca haklarında 'soruşturma izni verilmemesine' karar verilmiştir.”

  ROCHE SKANDALI 2004’TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

  Roche ilaç skandalı, kanser hastalarının kullandığı Neorecorman ve Eprex adlı ilaçların SSK'ya ‘fahiş’ fiyatla satılmasının ortaya çıkartılmasıyla patlamıştı. Haziran 2004'te ortaya çıkan Roche skandalı, sağlık sektöründe çok ciddi bir sarsıntı meydana getirmişti.

   

  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı