Gündem Haberleri

  AK Parti'den Gezi olayları için TBMM'ye önerge

  Hürriyet Haber
  27.06.2013 - 16:42 | Son Güncelleme:

  AK Parti, Gezi Parkı protestoları ile ilgili olayların araştırılması için Meclis Komisyonu kurulmasını içeren önergeyi TBMM Başkanlığı’na sundu.

  Anayasa'nın 98., İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince sunulan önergenin gerekçesi şöyle:


  "27 Mayıs 2013 gecesi İstanbul, Taksim Gezi Parkı civarında yol genişletme çalışmaları çerçevesinde başka yerlere nakledilmek üzere bazı ağaçların sökülmesine karşı tepki olarak 40-50 kişilik bir grubun gösterileriyle başlayan, bilahare kamu düzenini ve toplumsal barışı bozucu bir nitelik kazanan müessif olayların iç ve dış bağlantılarının, ülkeye doğrudan veya dolaylı olarak verdiği zararların araştırılmasında fayda mülahaza edilmektedir."

  "Türkiye, farklı etnik köken, inanç ve düşüncelere mensup vatandaşlarımızın barış içinde birlikte yaşadığı köklü bir medeniyete ve tarihe sahip güçlü ve büyük bir ülkedir. Türkiye'nin bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini, barışını ve huzurunu bozmayı amaçlayan hiçbir eylem hoşgörüyle karşılanamaz. Vatandaşların itirazlarını ve taleplerini hukukun sınırları içinde dile getirmesi, bu amaçla protesto, miting ve basın açıklamaları yapmaları Demokratik Hukuk Devletinde olağan karşılanması gereken bir durumdur. Zira demokrasi katılım, çokseslilik, açık fikirlilik ve hoşgörü temelinde anlam kazanır. Bu tür eylemlerin meşruiyeti, amaç, yöntem ve kullanılan araçlarla doğrudan ilişkilidir. Barışçıl amaçlara yönelik eylemlerin bizatihi amacı dışında kullanılan yöntem ve araçlar bakımından da hukukun izin verdiği nitelikte ve meşru olması zorunludur. Zira aksi durum, anarşi ve kaos doğurur ve hiçbir demokratik rejimde kabul edilemez."

  "Çevreye verilen zararlara yönelik girişilen -barışçıl amaç taşıyan- protesto eylemlerinin.amaç dışına çıkılarak Hükümeti düşürmeye, güvenlik güçleriyle çatışmaya, kamuya ve özel şahıslara ait mallara zarar vermeye,vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşması, yani kamu düzenini ve barışını temelinden sarsmaya ve bozmaya yönelmesi,amacın meşruiyetini ortadan kaldırır. Kullanılan yöntemlerin barışçıl amaca uygun olması gerekirken yakma, yıkma, kırma, dökme, tahrip etme gibi zarar vermeye yönelik şiddetin, eylemlerde bir yöntem olarak benimsenmesi, şiddetin tahrik ve teşvik edilmesi, bu eylemlerde yakıcı, patlayıcı, öldürücü,yaralayıcı ve tahrip edici nitelikteki araç ve gereçlerin kullanılması da eylemlerin gayrimeşru olması sonucunu doğurur."

  "Kamu düzenini sağlama görevini ifa eden kolluk güçleri bu çerçevede yasaların kendilerine verdiği yetki çerçevesinde olaylara müdahalelerde bulunmuştur. Bu yetkiyi kullanırken bazı kolluk güçlerinin yetki sınırlarını aşması normal karşılanamayacağı gibi, kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik yasadışı eylemlere karşı hukukun kendisine tanıdığı yetkileri kullanması, yani görevini yerine getirmesi de eleştirilemez. Nitekim bu olaylarda görevinin sınırlarını aşan polis ve diğer kamu görevlileri hakkında yasal işlemler derhal başlatılmıştır."

  "Özgürlükçü demokratik rejimlerde esas olan irade, milletin iradesidir. İktidarın kaynağı ve meşruiyeti bu iradeye dayanır. Bu rejimlerde iktidarlar milli iradenin tezahür ettiği hür ve serbest seçimler yoluyla göreve gelir; iktidarın görevde kalması veya görevden ayrılması da ancak demokrasinin kurum ve kuralları çerçevesinde mümkün olur. Bunun dışında bir yolu benimsemek demokratik sistemlerde asla kabul edilemez bir yaklaşımdır. İktidarı sandık yerine kaba kuvvete başvurarak sokakta arama girişimleri darbeden öte bir anlam taşımaz. Ülkemizde şiddet kültürü yerine birlikte barış içinde yaşama kültürünü geliştirmek, sorunlarımızı hukukun sınırları içinde dile getirmek ve çözüm yollan aramak, başta siyasi partiler olmak üzere tüm ülke insanına düşen önemli bir görevdir."

  "Geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders alarak, Gezi parkı olaylarıyla başlayan eylemlilik sürecinin sebep ve sonuçlarının araştırılıp, tüm boyutlarıyla değerlendirilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulması amacıyla işbu önerge verilmiştir."

  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı