GeriGündem AGNO nedir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

AGNO nedir?

AGNO nedir?

Öğrencinin Fakülte/Yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen not ortalamasıdır. AGNO Ağırlıklı Not Ortalaması anlamına gelmektedir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, bağıl değerlendirme sisteminin önemli bileşenlerindendir. AGNO, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp almayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin bölümünden mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının ne olacağının belirlenmesinde kullanılır. AGNO sınır değerleri fakültemiz için 2.0 kabul edilmektedir.

1. Öğrencilerin aldığı harfli başarı notlarının ağırlık katsayı değerleri (4 üzerinden karşılıkları)

BAŞARI NOTLARININ FARKLI ŞEKİLLERDE İFADE EDİLMESİ

Sözel

Harf Karşılığı

Sayı Karşılığı

Pekiyi

AA

4,00

BA

3,50

İyi

BB

3,00

CB

2,50

Orta

CC

2,00

Başarısızlık Sınırında

DC

1,50

DD

1,00

Başarısız

F

0,00

2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

AGNO hesabında, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları (yani 4 üzerinden Bağıl Not) bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır, elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için yarı ayrı yapılır. Başarı notları G ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar gibi dersler, AGNO hesaplamasına katılmaz. Bu hesaplamalarda yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve Bağıl Notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir.

Aşağıda, bir öğrencinin sekiz yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre AGNO’larının nasıl hesaplanacağı gösterilmektedir.

Başarı notları (G) ile takdir edilen dersler AGNO hesabına katılmaz.

Örnek : Bir bölümün ders programında yer alan dersler ve kredileri :

1. YARIYIL

2. YARIYIL

3. YARIYIL

4. YARIYIL

A

3,0

E

4,0

I

4,0

M

4,0

B

4,5

F

4,5

J

3,0

N

3,0

C

3,5

G

3,5

K

4,0

O

3,0

D

5,0

H

3,0

L

3,0

P

4,0

 

5. YARIYIL

6. YARIYIL

7. YARIYIL

8. YARIYIL

Q

3,0

U

3,0

Y

3,0

c

4,0

R

2,5

V

3,0

Z

3,5

d

3,0

S

3,5

W

2,5

a

4,0

e

4,0

T

4,0

X

4,0

b

3,0

f

3,5

1. Yarıyıl sonunda alınan notlar (dersin ağırlık katsayıları) :

1. YARIYIL

Güz Yarıyılı Dersleri

Dersin Kredisi

Dersin Ağırlık Katsayısı

  

A Dersi

3,0

3,5 (BA)

3,0 x 3,5

10,50

B Dersi

4,5

1,0 (DD)

4,5 x 1,0

4,50

C Dersi

3,5

3,0 (BB)

3,5 x 3,0

10,50

D Dersi

5,0

1,0 (DD)

5,0 x 1,0

5,00

Toplam

16

 

Toplam

30,50

AGNO = 30,50 / 16 = 1,91

2. Yarıyıl sonunda alınan notlar :

2. YARIYIL

Bahar Yarıyılı Dersleri

Dersin Kredisi

Dersin Ağırlık Katsayısı

  

E Dersi

4,0

3,0 (BB)

4,0 x 3,0

12,00

F Dersi

4,5

1,0 (DD)

4,5 x 1,0

4,50

G Dersi

3,5

1,5 (DC)

3,5 x 1,5

5,25

H Dersi

3,0

1,5 (DC)

3,0 x 1,5

4,50

Toplam

15

 

Toplam

26,25

AGNO = (30,50+26,25) / (16+15) = 56,75 / 31 = 1,83

2. Yarıyılı müteakiben Yaz Okulu sonunda alınan notlar :

YAZ OKULU

B Dersi (Notu değişmiş)

2,0 (CC)

4,5 x 2,0

9,00

D Dersi (Notu değişmemiş)

1,0 (DD)

5,0 x 1,0

5,00

AGNO = (30,50-4,50+9,00+26,25) / (16+15) = (35,00+26,25) / 31 = 61,25 / 31 = 1,98

Durum : AGNO 2,00'dan düşük (1,98) olduğu için 3. Yarıyıldan ders alamaz. D dersini tekrar alır (isterse B ve C derslerini de tekrar alabilir).

3. Yarıyıl sonunda alınan notlar :

3. YARIYIL

B Dersi (Notu değişmiş)

2,5 (CB)

4,5 x 2,5

6,75

D Dersi (Notu değişmiş)

3,0 (BB)

5,0 x 3,0

15,00

AGNO = (30,50-4,50-5,00+6,75+15,00+26,25) / (16+15) = (42,75+26,25) / 31 = 69,00 / 31 = 2,23

Durum : 4. Yarıyıldan M, O, P derslerini alabilir (J dersi, N dersinin ön şartlı dersi olarak kabul edildi). Bu derslere ilaveten düşük not aldığı 2. Yarıyıl derslerinden en çok ikisini danışmanının onayı ile alabilir.

4. Yarıyıl sonunda alınan notlar :

4. YARIYIL

Bahar Yarıyılı Dersleri

Dersin Kredisi

Dersin Ağırlık Katsayısı

  

M Dersi

4,0

3,5 (BA)

4,0 x 3,5

14,00

O Dersi

3,0

1,0 (DD)

3,0 x 1,0

3,00

P Dersi

4,0

2,0 (CC)

4,0 x 2,0

8,00

F Dersi

4,5

3,0 (BB)

4,5 x 3,0

13,50

H Dersi

3,0

3,0 (BB)

3,0 x 3,0

9,00

Toplam

18,5

 

Toplam

47,50

AGNO = (42,75+26,25-4,50-4,50+47,50) / (16+15-4,5-3,0+18,5) = (42,75+17,25+47,50) / 42 = 107,50 / 42 = 2,23

5. Yarıyıl sonunda alınan notlar :

5. YARIYIL

Güz Yarıyılı Dersleri

Dersin Kredisi

Dersin Ağırlık Katsayısı

  

I Dersi

4,0

3,5 (BA)

4,0 x 3,5

14,00

J Dersi

3,0

3,5 (BA)

3,0 x 3,5

10,50

K Dersi

4,0

3,0 (BB)

4,0 x 3,0

12,00

L Dersi

3,0

4,0 (AA)

3,0 x 4,0

12,00

Q Dersi

3,0

3,5 (BA)

3,0 x 3,5

10,50

R Dersi

2,5

3,0 (BB)

2,5 x 3,0

7,50

Toplam

19,5

 

Toplam

66,50

AGNO = (107,50+66,50) / (42+19,5) = 174,00 / 61,5 = 2,83

Durum : 5. Yarıyıl sonunda ortalaması 2,80'den fazla olduğu için ön şartlı olmayan üst yarıyıl programına ait derslerden ve yaz okulunda açılan derslerden de alabilir. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı her bir yarıyılda 8 krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 2 ders olabilir.

6. Yarıyıl sonunda alınan notlar :

6. YARIYIL

Bahar Yarıyılı Dersleri

Dersin Kredisi

Dersin Ağırlık Katsayısı

  

U Dersi

3,0

2,5 (CB)

3,0 x 2,5

7,50

V Dersi

3,0

2,0 (CC)

3,0 x 2,0

6,00

W Dersi

2,5

3,5 (BA)

2,5 x 3,5

8,75

X Dersi

4,0

2,0 (CC)

4,0 x 2,0

8,00

N Dersi

3,0

2,5 (CB)

3,0 x 2,5

7,50

c Dersi

4,0

1,5 (DC)

4,0 x 1,5

6,00

Toplam

19,5

 

Toplam

43,75

AGNO = (174,00+43,75) / (61,5+19,5) = 217,75 / 81 = 2,69

6. Yarıyılı müteakiben Yaz Okulu sonunda alınan notlar :

YAZ OKULU

S Dersi (5. Yarıyılda alınamamış)

3,0 (BB)

3,5 x 3,0

10,50

T Dersi (5. Yarıyılda alınamamış)

2,5 (CB)

4,0 x 2,5

10,00

AGNO = (217,75+10,50+10,00) / (81+7,5) = 238,25 / 88,5 = 2,69

7. Yarıyıl sonunda alınan notlar :

7. YARIYIL

Güz Yarıyılı Dersleri

Dersin Kredisi

Dersin Ağırlık Katsayısı

  

Y Dersi

3,0

3,5 (BA)

3,0 x 3,5

10,50

Z Dersi

3,5

3,0 (BB)

3,5 x 3,0

10,50

a Dersi

4,0

2,5 (CB)

4,0 x 2,5

10,00

b Dersi

3,0

2,5 (CB)

3,0 x 2,5

7,50

Toplam

13,5

 

Toplam

38,50

AGNO = (238,25+38,50) / (88,5+13,5) = 276,75 / 102 = 2,71

8. Yarıyıl sonunda alınan notlar :

8. YARIYIL

Bahar Yarıyılı Dersleri

Dersin Kredisi

Dersin Ağırlık Katsayısı

  

d Dersi

3,0

2,5 (CB)

3,0 x 2,5

7,50

e Dersi

4,0

3,0 (BB)

4,0 x 3,0

12,00

f Dersi

3,5

3,0 (BB)

3,5 x 3,0

10,50

Toplam

10,5

 

Toplam

30,00

AGNO = (276,75+30,00) / (102+10,5) = 306,75 / 112,5 = 2,73

3. AGNO’nun Koşullu Geçme ve Ders Alma İşlemindeki Fonksiyonu

AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği (yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural,son iki yarıyıldaki AGNO’ları ne olursa olsun bir dersten F alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.

Öğrenciler için aşağıdaki üç durumdan biri söz konusudur.

a) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 2.0 baraj değerinin üzerinde ise,

b) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’ larının biri 2.0 baraj değerinin üzerinde ise,

c) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’ larının her ikisi 2.0 baraj değerinin altında ise,

yapılacak işlemler aşağıdaki akış diyagramında verilmiştir.

 

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle