GeriGündem Ağca'ya yeniden hapis yolu göründü
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  50
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Ağca'ya yeniden hapis yolu göründü

Ağca'ya yeniden hapis yolu göründü
refid:943905 ilişkili resim dosyası

Yargıtay Ağca'nın tahlilesi ile ilgili kararı hatalı buldu. Ağca yeniden hapse girecek.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mehmet Ali Ağca'nın 5.5 yıl hapis yattıktan sonra Papa suikastı nedeniyle İtalya'da yattığı 20 yıl hapis cezasını, Abdi ipekçi cinayetinden Türkiye'de aldığı cezaya mahsup ederek tahliye kararını oy birliği ile bozdu. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine Ağca yeniden hapse girecek.

Ağcaya yeniden hapis yolu göründü

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Ağca'nın tartışılan tahliyesine olağanüstü bir yasa yetkisi olan yazılı emir yoluyla Yargıtay'da itiraz etmişti. Yargıtay ise üç günlük incelemenin sonrasında dün kararını açıkladı.Ağca ile ilgili tahliye kararının bozulmasına karar verdi. Kararda özetle şöyle denildi:Vatikan Devlet Başkanı'na karşı gerçekleştirilen öldürmeye kakışma eylemi nedeniyle İtalya'da gözaltında, gözlem altında, tutukluluk ve hükümlülükte geçen sürenin Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı verilen cezalardan indirilmesinin yasal dayanağı bulunmadığından hükmün bozulmasına

Yargıtay bu kararı uygulanmak üzere Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mehmet Ali Ağca'nın Papa'ya suikast girişiminden dolayı İtalya'da gözaltı, gözlem altı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süresinin, Türkiye'de işlediği suçlardan aldığı cezalardan düşülmesinin yasal dayanağı bulunmadığını belirtti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin, Ağca'nın tahliyesine ilişkin kararı bozma gerekçesinde, Ağca'nın, Vatikan Devlet Başkanı'na (Papa 2. John Paul) karşı gerçekleştirilen öldürmeye kalkışma eylemi nedeniyle İtalya'da gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta ve hükümlülükte geçen sürenin, Türkiye'de işlediği suçlarından dolayı verilen cezalardan indirilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı ifade edildi.

Kararda, bu nedenle Ağca'nın cezalarından, “öldürme” suçundan gözetim ve tutuklulukta geçirdiği 153 gün ile iade sırasında yolda geçirdiği 1 günlük sürenin indirilmesi gerekirken, İtalya'da geçirilen ve yanlış hesaplanan 20 yıl ile 4616 sayılı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesi'ne Dair Kanun uyarınca 10 yıllık sürelerin mahsubu sonucu erken koşullu salıverilmeye ilişkin Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı yapılan itirazı reddeden Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünün yerinde görülmediği kaydedildi.

YARGITAY'IN GEREKÇESİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mehmet Ali Ağca'nın tahliyesine ilişkin kararı bozma gerekçesinde, Ağca'nın İtalya'da cezaevinde kaldığı sürenin, Türkiye'de aldığı cezalardan düşülemeyeceğine ve 4616 sayılı Yasa'ya göre cezasından 10 yıllık indirim yapılamayacağına işaret etti.

Kararda, Ağca'nın 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'yi “taammüden öldürmek” suçundan 11 Temmuz 1979'da tutuklandığı, hüküm kesinleşmeden önce 25 Kasım 1979'da tutuklu bulunduğu Maltepe Askeri Cezaevi'nden firar edip yurtdışına kaçtığı hatırlatıldı.

Ağca'nın, 3 Nisan 1979'da gerçekleştirdiği 2 ayrı “silahlı gasp” eyleminden dolayı 36 yıl ağır hapisle cezalandırıldığı da belirtildi kararda, Ağca'nın, 13 Mayıs 1981'de Papa 2. Jean Paul'e karşı suikast girişiminden dolayı ömür boyu ağır hapse mahkum edildiği, İtalya'da bu cezasını çekerken, 13 Haziran 2000'de affedilip Türkiye'ye iade edildiği, ancak bu suçtan dolayı Türkiye'de herhangi bir ceza almadığı ifade edildi.

Kararda, Ağca'nın, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 Kasım 2004'teki kararı ile Türkiye'de işlediği suçlardan verilen cezalarının içtiması sonucu 36 yıl ağır hapis olan cezasının, idam cezasını kaldıran 4771 sayılı yasaya göre 18 ay geceli gündüzlü hücrede tecrit edilmek üzere müebbet ağır hapis cezasına dönüştürüldüğü belirtildi.

Ağca'nın, Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Ocak 2006 tarihli kararıyla 12 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere koşullu salıverildiği anımsatılan kararda, buna yapılan itirazın Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiği belirtildi.

Kararda şöyle denildi:

“Kanun yararına bozma istemi konusunu oluşturan uyuşmazlık, hükümlünün Türkiye'de işlediği 'öldürme' eyleminden dolayı aldığı cezadan, Vatikan Devlet Başkanı'na (Papa) karşı işlediği suçtan tutuklu ve hükümlü kaldığı sürenin mahsup edilip edilemeyeceğine, kabule göre ise indirilse bile bu sürenin 20 yıl değil, 19 yıl 1 ay 1 gün olduğuna, ayrıca 4616 sayılı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun hükümlerine göre 10 yıllık sürenin indirilip indirilmeyeceğine ilişkindir.

Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 16. maddesine göre, yabancı bir ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta ya da hükümlülükte geçen süre, Türkiye'de aynı suçtan dolayı verilecek cezadan indirilecektir. 765 sayılı TCK'da, sözü edilen 16. madde benzeri düzenleme bulunmadığı halde, 16. maddede belirtilen koşulların bulunması halinde hakkaniyet ve kesin hükme saygı gereği yabancı bir ülkede geçen özgürlük kısıtlanmasına ilişkin sürelerinin Türkiye'de aynı suçtan dolayı verilecek cezadan indirilmesi gerektiği Türk öğreti ve uygulamasında benimsenmiştir.

Yabancı bir ülkede infaz edilen cezayı Türkiye'de hükmolunan cezadan indirmek, sonuç olarak yabancı mahkeme kararlarına, ülke içinde etki ve infaz kabiliyeti tanımak için ulusal yasada açıklık bulunması gerektiği, her ne şekilde olursa olsun, yabancı bir ülkedeki özgürlük kısıtlamaları sürelerinin, Türkiye'de verilecek cezadan indirilebilmesi için yasal düzenlemeye gereksinim bulunduğu belirtilmiştir.

Yüksek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 6 Nisan 2004 tarihli kararında da açıklandığı üzere, kısa sayılabilecek bir süre içinde 3713, 4616, 4771, 5218 sayılı infaza ilişkin hükümler içeren yasalar çıkarılmış olup, bu yasalar karşılaştırıldığında, hükümlünün 'öldürme eylemi' bakımından en lehine olan yasa, 3713 sayılı yasanın geçici 1. maddesinin (a) bendidir. Bu yasanın uygulandığı durumda ayrıca, 4616 sayılı yasa gereğince 10 yıllık indirim yapılmasına olanak bulunmadığı anlaşılmıştır.

Somut olay, yapılan açıklamalar ışığında değerlendirildiğinde, Vatikan Devlet Başkanı'na karşı gerçekleştirilen 'öldürmeye kalkışma' eylemi nedeniyle İtalya'da gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta ve hükümlülükte geçen sürenin, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı verilen cezalardan indirilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Ağca'nın cezalarından, 'öldürme' suçundan gözetim ve tutuklulukta geçirdiği 153 gün ile yolda geçirdiği 1 günlük sürenin indirilmesi gerekirken, İtalya'da geçirilen ve yanlış hesaplanan 20 yıl ile 4616 sayılı yasa uyarınca 10 yıllık sürelerin mahsubu sonucu erken koşullu salıverilmeye ilişkin Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Ocak 2006 tarihli kararına karşı yapılan itirazı reddeden Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmü yerinde görülmediğinden, bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.”

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı, yerel mahkeme kararı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun “kanun yararına bozma” başlıklı 309. maddesine göre bozulduğundan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok daire kararına itiraz etmediğinden, kesin nitelik taşıyor.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, tahliye kararının kanun yararına bozulması istemini 17 Ocak Salı günü Yargıtay'a göndermişti.

Kazan: Kaçacaktır

Karar üzerine konuşan İpekçi ailesinin avukatı Turgut Kazan, "Polisin şu andan itibaren Ağca'nın peşine düşmesi lazım. Ancak ben Ağca'nın kaçacağını düşünüyorum" dedi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle