GeriGündem Adalet Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim personeli alacak.. İşte başvuru şartları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Adalet Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim personeli alacak.. İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığı 21 Sözleşmeli Bilişim personeli alacak.. İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan duyuru ile 21 Sözleşmeli Bilişim personeli alınacağı duyuruldu. İşe başvuracak adaylarda istenilen niteliklerde başvuru formunda yer alıyor. Ayrıca ücret, başvuru şartları ve başvuru süresi gibi adayların merak ettiği bilgilerde tüm detayları ile başvuru formunda. İşte alınacak 21 personel için aranan şartlar ve detaylar

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca 2016-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 21 (yirmi bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

Önemli Not: Başvuru şartlarının tüm detayları alınmamıştır. Detaylı bilgilendirme için aşağıdaki adresten detayları öğrenebilirsiniz

BAŞVURU KOŞULLARINDAKİ TÜM DETAYLAR VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, V-ÜCRET kısmında belirtilmiştir.

A GRUBU (4 KATA KADAR ÜCRET):

1- Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Grubu, 3 Kişi)

a) En az 30.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 300, eş
zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde
yazılımcı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) J2EE mimarisinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) XML konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) UML tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak
kullanabilmek,

e) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, Tercihen
PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

g) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ğ) HTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak en az 2 adet web projesi gerçekleştirmiş olmak,

h) Mobil platformlar için (Android, IOS ) en az 1 uygulama geliştirmiş olmak,

ı) Java JAX-WS veya JAX-RS ile en az 1 web servis uygulaması geliştirmiş olmak,

i) Tercihen Spring framework’de tecrübe sahibi olmak,

j) Tercihen SOA Mimarisi veya Microservices hakkında tecrübe sahibi olmak,

k) Tercihen XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

l) Tercihen Oracle Certified Expert (OCE) veya Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip olmak,

m) Tercihen Video Streaming konusunda tecrübe sahibi olmak,

n) Tercihen en az C seviyesinde İngilizce bilmek,

İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Başvuru formu, (Başvuru formunda başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup, grup belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.)

2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form bakanlığımızca onaylanacaktır.)

3) 2016 -KPSS sonuç belgesi,

4) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca
onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile
karşılaştırılacaktır.)

5) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)

6) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,

7) Genel şartların (ç) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

8) Fotoğraflı özgeçmiş (Başvurulan gruplar için istenilen niteliklere haiz olduğuna dair bilgi içermelidir. Örneğin Veritabanı Uzmanlığı için istenilen niteliklerin karşılandığına ilişkin bilgi.)

İlanda yer alan diğer şartlar konusunda beyan yeterli olup, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır. Sertifika istenen hallerde ilgili sertifikanın ibrazı zorunludur.

Başvuru şartlarının taşınması halinde birden fazla gruba müracaat edilebilir. Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra ilanda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 22/01/2018 tarihinden en geç 31/01/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav 21/02/2018-22/02/2018-23/02/2018 tarihlerinde Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 448/B Şaşmaz - Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda saat 09:00’da yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

SINAV KONULARI
1) UNIX/LINUX işletim sistemleri,
2) ORACLE veritabanı yönetimi ve SQL,
3) Java EE Uygulama Sunucusu,
4) Disk Sistemleri ve SAN,
5) Java ile yazılım geliştirme (swing/web/web services),
6) Mobil yazılım teknolojileri,
7) Cisco ve network ürünleri,
8) Enerji sistemleri,
9) İstatistik yöntemleri ve ürünleri,
10) Microsoft etki alanı,
11) Proje yönetimi,
12) Rekabet ve satın alma süreçleri,
13) 27001 Bilgi Güvenliği,
14) Proje süreç takibi,
15) Altyapı ve donanım güvenliği,
16) Sunucu ve disk sanallaştırma teknolojileri,
17) CISSP ve CEH,
18) Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar,
19) Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili mülakat esnasında gerektiğinde uygulamalı
testler yapılacaktır.

ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (5.296,80 TL.)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle