GeriGündem AB Türkiye İlişkileri Kronolojisi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

AB Türkiye İlişkileri Kronolojisi

1959

 • 31 Temmuz: Türkiye, AET’ye ortaklık için başvurdu.
 • 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina’nın Ortaklık başvurularını kabul etti.
 • 28-30 Eylül: Avrupa Toplulukları Komisyonu ile Türkiye arasındaki ilk hazırlık görüşmesi yapıldı.

1963

 • 12 Eylül: Türkiye ile AET’yi Gümrük Birliğine götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.
 • 12 Eylül: I. Mali Protokol imzalandı.

1964

 • 1 Aralık: Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. Birinci Ortaklık Konseyi toplantısı yapıldı.

1966

 • 16-17 Mayıs: Birinci Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu Brüksel’de toplandı.

1968

 • 9 Aralık: Katma Protokol görüşmeleri başladı.

1970

 • 26 Ekim: İlk Gümrük İşbirliği Komitesi toplantısı yapıldı.
 • 19 Kasım: Ortaklık Konseyi’nde Katma Protokol metni kabul edildi.
 • 23 Kasım: Katma Protokol Brüksel’de imzalandı.
 • 23 Kasım: II. Mali Protokol imzalandı.

1971

 • 5 Temmuz: Katma Protokol, TBMM’de 69’a karşı 149 oyla kabul edildi.
 • 22 Temmuz: Senato, Katma Protokolü kabul etti.
 • 1 Eylül: Katma Protokol’ün ticari hükümleri “Geçici Anlaşma” ile yürürlüğe konuldu.

1972

 • 13 Ocak: Ortaklık Anlaşması’nın Topluluğa katılacak yeni ülkelerce de kabulünü sağlayacak Türkiye - AET müzakereleri başladı.
 • 20 Temmuz: Ortaklık Konseyi, 1.9.1972 tarihinde sona erecek olan “Geçici Anlaşma” süresini yıl sonuna kadar uzattı.

1973

 • 1 Ocak: Katma Protokol yürürlüğe girdi. Birinci gümrük indirimi ve konsolide liberasyon listesi uyumu yapıldı.
 • 21 Mayıs: Türkiye - AET genişleme görüşmeleri mutabakat ile sonuçlandı.
 • 30 Haziran: I. Genişleme Anlaşması (Tamamlayıcı Protokol) Ankara’da imzalandı.

1974

 • 1 Ocak: Tamamlayıcı Protokol ile ilgili geçici anlaşma yürürlüğe kondu.

1976

 • 1 Ocak: Türkiye, Katma Protokol’den kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirerek ikinci gümrük indirimi ve konsolide liberasyon listesi uyumunu gerçekleştirdi.

1977

 • 12 Mayıs: III. Mali Protokol Brüksel’de imzalandı.
 • 1 Temmuz: Topluluk tarafindan Türkiye'ye tanınan yeni tarım tavizleri yürürlüğe kondu.

1978

 • 4-11 Ekim: Türkiye, Dördüncü Beş Yıllık Plan süresince yükümlülüklerinin dondurulması ve aynı dönem için yaklaşık 8 milyar dolarlık yardım yapılması talebinde bulundu.
 • 30 Ekim: III. Mali Protokol’ün onay işlemleri tamamlandı.

1980

 • 30 Haziran: Ortaklık Konseyi tarım ürünlerinin tamamına yakın bir kısmında Türkiye’ye uygulanan gümrük vergilerinin 1987 yılına kadar sıfıra indirilmesini kararlaştırdı. (1/80 sayılı Karar)

1981

 • 25 Mart: Milli Güvenlik Konseyi, AT'na tam üyelik başvurusu yapmak üzere hazırlıkların başlatılması kararını almıştır.

1982

 • 22 Ocak: Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.

1986

 • 16 Eylül: Türkiye - AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması süreci başladı.

1987

 • 14 Nisan: Türkiye, AT’ye, Roma Antlaşması’nın 237 nci, AKÇT Antlaşması’nın 98 nci ve EURATOM Antlaşması’nın 205 nci maddelerine istinaden tam üye olmak üzere müracaat etti.
 • 27 Nisan: Türkiye’nin tam üyelik talebi Topluluk Bakanlar Konseyi tarafindan incelenmek üzere Komisyon’a havale edildi.

1988

 • 7 Kasım: Türkiye -AET arasındaki ticari ve iktisadi sorunların ele alınması amacıyla oluşturulan Ad- Hoc Komite, birinci toplantısını gerçekleştirdi.
 • 20-21 Aralık: Ad-Hoc Komite ikinci kez toplandı ve Türkiye, 1978 yılında askıya aldığı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, hızlandırımış bir takvimi Topluluğa verdi ve bu takvime işlerlik kazandırdı.

1989

 • 18 Aralık: AT Komisyonu, Türkiye’nin tam üyelik başvurusu konusundaki “Görüş” ünde (Avis), Topluluğun, kendi iç pazarını tamamlayabilme sürecinden önce (1992) yeni bir üyeyi kabul edemeyeceği ve Türkiye’nin katılmadan önce, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç duyulduğu hususlarına yer verdi.

1990

 • 6 Haziran: Topluluklar Komisyonu, Türkiye ile her alanda iibirliğinin başlatılması ve hızlandırılması konusundaki önlemleri içeren bir “İşbirliği Paketi”ni hazırlayarak Konsey’in oluruna sundu.

1991

 • 30 Eylül: Ortaklık Konseyi 1986 yılından sonra ilk kez toplandı.

1991

 • 6 Aralık: Ortaklık Konseyi gibi bir ortaklık organı olan Türkiye - AT Ortaklık Komitesi de 1986'dan sonra ilk kez toplanmıştır.

1992

 • 21 Ocak: Türkiye - AT arasında bir Teknik İşbirliği Programı imzalandı.
 • 9 Kasım: Türkiye - AT Ortaklık Konseyi’nin 33 ncü dönem toplantısı yapıldı.
 • 3 Aralık: Türkiye - AT ilişkilerinin yürütülmesinde ortaya çıkan ticaret ve gümrüklerle ilgili teknik sorunların çözümü için kurulmuş olan ve 12 Kasım 1982’den beri toplanamayan Gümrük İşbirliği Komitesi, 10 ncu dönem toplantısını gerçekleştirdi.

 

 

 

1993

 • 24-25 Şubat: 9 Kasım 1992 tarihli Ortaklık Konseyi’nde, Ortaklık Komitesi gözetimi altinda çalışması kararlaştırılan teknik komitelerden Gümrük Birliği Alt Komitesi toplantısı Brüksel’de yapıldı.
 • 15 Temmuz: Avrupa Parlamentosu PKK'yı bir terör örgütü olarak kınamıştır.
 • 11-13 Eylül: Türkiye ile AT Komisyon ve Konsey yetkilileri arasında işbirliğini geliştirici önemli görüşmeler yapılmıştır.
 • 8 Kasım: Ortaklık Konseyi’nin 34 ncü dönem toplantısı yapıldı.

1994

 • Temmuz: AT Komisyonu, Gümrük Birliğinin, Türkiye-AT arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşmasında belirtildiği şekilde gerçekleşmesini sağlayıcı ilkeleri tespit etmiştir.
 • 19 Aralık: Ortaklık Konseyi’nin 35 nci dönem toplantısı yapıldı.

1995

 • 6 Mart: Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin gerçekleştirilmesi ile ilgili ve Gümrük Birliği döneminde uygulanacak usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95 ve 2/95 sayılı kararlar Ortaklık Konseyi’nin 36 nci dönem toplantısında kabul edildi.
 • 30 Ekim: Ortaklık Konseyi, 1/95 sayili Gümrük Birliği Kararı çerçevesinde, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin iyi işlemesi için gerekli teknik koşulları yerine getirdiğini tesbit eden 37 nci toplantısını gerçekleştirdi.
 • 13 Aralık: 1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı Avrupa Parlamentosu tarafindan onaylandı (343 Kabul, 149 Red, 36 Çekimser).
 • 21 Aralık: AB ile Türkiye arasinda, AKÇT ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması parafe edildi.

1996

 • 1 Ocak: Türkiye, AB ile entegrasyonunda 22 yil süren “Geçis Dönemi”ni 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlayarak, 1.1.1996 tarihi itibariyle, tam üyelik sürecinde “Son Dönem”e, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanan Gümrük Birliği ile girmiştir.
 • 7-15 Şubat: AT Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu Türkiye-Yunanistan arasındaki Kardak (İmnia) adası nedeni ile yaşanan sorunun barışçı yollardan çözümü çağrısında bulunmuştur.
 • 19 Şubat: Gümrük Birliği Ortak Komitesi 1 inci dönem toplantısı yapıldı.
 • 24-26 Nisan: AT Komisyon ve Konsey yetkilileri Türk Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmuştur.
 • 4 Haziran: Türk Başbakanı, AT Komisyon Başkanını Brüksel'de ziyaret ederek insan hakları ve terörist faaliyetler hakkında görüşmelerde bulunmuştur.
 • 25 Temmuz: Türkiye-AB AKÇT Anlaşması Brüksel’de imzalandı.
 • 1 Ağustos: Türkiye-AB AKÇT Anlaşması TCRG’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 30 Ekim: AT Komisyonu hazırlamış olduğu raporda, Türkiye-AT Gümrük Birliği ilişkisinin son derece başarılı biçimde gerçekleşmekte olduğunu vurgulamıştır. Fakat raporda, Türkiye'nin ekonomik ve demokratik reformlar açısından aynı başarıyı gösteremediği;insan hakları ihlallerinin devam ettiği belirtilmiştir.
 • 13-14 Aralık: Dublin'de gerçekleştirilen Avrupa Zirvesinde, AT'nin Türkiye ile ilişkilerini daha da geliştirmesinin önemine değinilmekle birlikte; insan hakları konusu ile Kıbrıs ve Ege sorunlarının da altı çizilmiştir.

1997

 • 20 Mart: Ortaklık Komitesi 106 inci dönem toplantısı yapıldı.
 • 14-16 Nisan: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 40 inci dönem toplantısı yapıldı.
 • 24 Nisan: Ortaklık Komitesi 107 inci dönem toplantısı yapıldı.
 • 29 Nisan: Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Lüksembourg’da toplanmış; Konsey Başkanı Türkiye'nin AT üyeliğine ehil olduğunu ve diğer tam üyeliğe başvuran ülkelerle birlikte, aynı kriterler altında değerlendirileceğini vurgulamıştır.
 • 30 Mayıs: Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 19 uncu dönem toplantısı yapıldı.
 • 15 Temmuz: AT Komisyonu "Daha Güçlü ve Daha Geniş bir Birlik için Gündem 2000" isimli bir rapor yayımlamıştır. Bu raporda, tam üyelik başvurusu yapan 10 Doğu ve Merkezi Avrupa ülkesi ile Kıbrıs'ın, Avrupa Birliğine katılabilme konumları incelenmiştir.
 • 15 Temmuz: AT Komisyonu, Türkiye-AT ilişkilerinin Gümrük Birliği ilişkisinin ötesinde daha da geliştirilmesi dileği ve önerisini içeren bir karar almıştır.
 • 17 Temmuz: Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta, yaptığı askerî manevraları eleştiren bir karar almıştır.
 • 23 Temmuz: Gümrük Birliği Ortak Komitesi 6 inci dönem toplantısı yapıldı.
 • 30 Ekim - 27 Kasım1997: AT Konsey ve Komisyon yetkilileri Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulunmuştur.
 • 21 Kasım 1997: Türkiye - AT Gümrük İşbirliği Komitesi, 20. Dönem toplantısını gerçekleştirmiştir.
 • 5 Aralık 1997: Türkiye insan hakları, Kıbrıs, Ege gibi başlıkları içeren siyasî konuları AT ilehiçbir şekilde görüşmeyeceğini; ilişkisini Gümrük Birliği çizgisinde sürdüreceğini bildirmiştir.
 • 12-13 Aralık: Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'ta gerçekleştirdiği devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonucunda Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kıbrıs Rum Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmiştir. Türkiye ise aday ülkeler arasında zikredilmemiş, tam üyeliğe ehil olduğu teyid edilmiştir.

1998

 • 1 Ocak :Türkiye ile AB arasında karşılıklı tarım tavizlerine ilişkin 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı yürürlüğe girdi.
 • 1 Ocak: AB Konsey Dönem başkanlığı, 6 aylık bir süre ile icra edilmek üzere İngiltere'ye geçmiştir.
 • 21 Ocak: Türkiye-AT Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare Komitesi Brüksel'de toplanmıştır.
 • 9-10 Şubat: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 41 inci dönem toplantısı yapıldı.
 • 16 Şubat: Gümrük Birliği Ortak Komitesi 7 nci dönem toplantısı yapıldı.
 • 3 Mart: Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak AB Komisyonu tarafından hazırlanan"European Strategy for Turkey" başlıklı belge açıklandı.
 • 12 Mart: AB üyesi devletler ile tam üyeliğe aday 11 devlet Londra'da Avrupa Konferansı çerçevesinde toplanmıştır. Türkiye'nin kendi seçimi nedeni ile katılmadığı toplantıda, Fransa, Belçika ve İngiltere devlet ve hükümet başkanları; Türkiye'nin, Avrupa'nın geleceğinin bir parçası olduğunu ve bu tür toplantılarda Türkiye'yi de görmek istediklerini vurgulamıştır.
 • 25 Mart: Komisyon ortak para birimi olan EURO'ya 1.1.1999 tarihinde geçecek ülkeleri tespit etmiştir. Bunlar Belçika, Hollanda, Lüksembourg, Almanya, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Avusturya, Portekiz ve Finlandiya olmak üzere, toplam 11 üyeden oluşmaktadır.
 • 20-22 Nisan: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 42 nci dönem toplantısı yapıldı.
 • 27 Nisan: İngiltere Dışişleri Bakanının başkanlığında toplanan AB Konseyi, 25 Mayıs 1998 tarihinde yapılması öngörülen Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısını da gündeme almış ve Stratejinin uygulanması gereği vurgulanmıştır. Yunanistan Dışişleri Bakanı, vetosunu sürdüreceğini beyan etmiştir.
 • 1-3 Mayıs: AB organlarından Ekonomik ve Mali Konsey toplantısında, ortak para birimi EURO'nun kullanımı ile ilgili Tüzüğün 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girişi, oybirliği ile kabul edilmiştir. Tüzük çerçevesinde 11 üye devlet, 1.1.2002 tarihinden itibaren, EURO cinsinden banknot ve madeni paraları tedavüle sokacaklardır.
 • 19-20 Mayıs: AB Konsey Başkanı Robin Cook Türkiye'yi ziyaret ederek; Yunan vetosunun ilişkiler üzerindeki olumsuz etkisinden müteessir olduğunu dile getirmiştir.
 • 25 Mayıs: Türkiye-AB Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin, ilişkilerin seyrinden duyduğu memnuniyetsizlik nedeni ile toplanmamıştır.
 • 22-28 Mayıs: İrlanda ve Danimarka, Kurucu Antlaşmalarda değişiklik yapan, Amsterdam Anlaşması'nı referandum yolu ile onaylamışlardır. Anlaşma, Danimarka'da %55.1, İrlanda'da ise % 61.7 olumlu oy almıştır.
 • 28 Mayıs: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi 21 inci dönem toplantısı yapıldı.
 • 3-4 Haziran: Avrupa-Akdeniz Bakanlar toplantısı gerçekleştirilmiş ve Avrupa-Akdeniz Ortaklığının, vatandaşlar tarafından da anlaşılabilir ve faydalanılabilir hale getirilmesi için tüm MED programlarının yaygınlaştırılması gereği vurgulanmıştır.
 • 14-15 Haziran: Avrupa Birliğinin desteklediği "Avrupa Akdeniz Enformasyon Toplumunda İş Stratejileri ve Politikalar" konulu uluslararası konferans İstanbul'da yapılmıştır.
 • 15-16 Haziran: Cardiff'de Avrupa Konseyi Zirvesi toplanarak AB'nin değişik konularını tartışmıştır.
 • 24 Haziran: Avrupa Parlamentosu Türkiye ile siyasî diyaloğun yeniden başlatılmasını vurgulayan bir raporu kabul etmiştir.
 • 30 Haziran: Ortaklık Komitesi 108 inci dönem toplantısı yapıldı.
 • 30 Haziran: Avrupa Merkez Bankası, Frankfurt'da resmen kurulmuştur.
 • 2 Temmuz: Avrupa Konseyi'nin 6 aylık dönem başkanlığı Avusturya'ya geçmiştir.
 • 16 Temmuz: Türkiye'nin, AB'den canlı hayvan et ithalatını yasaklayan kararında değişiklik yapmaması nedeni ile AT Komisyonunun karşı tedbirleri içeren kararı onaylanmıştır (AB RG16.07.1998,L 200).
 • 22 Temmuz: Türkiye, AB politikasının özünü oluşturacak şekilde hazırlamış olduğu "Türkiye AB ilişkilerini Geliştirme Stratejisi" başlıklı raporunu bir nota eşliğinde, AB Komisyonu ve dönem başkanlığına(Konseye) göndermiştir.
 • 30 Ağustos: AB'ne tam üyelik adayı olan Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Romanya ve Slovakya'nın Topluluk müktesebatına (acquis communautaire) uyum durumunun değerlendirildiği "izleme" (screening) sürecinin 3 Nisan 1998 tarihinde başlatılan ilk aşaması tamamlanmıştır.
 • 16 Eylül: Avrupa Parlamentosunun Muhafakazar kanadından milletvekili McMillan Scott'un Türkiye-AB ilişkilerini konu alan raporu Avrupa Parlamentosunda tartışılmıştır.
 • 30 Eylül: AB Komisyonu; Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya ve Kıbrıs Rum Kesimi ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması amacıyla, bu ülkelerin Topluluk müktesebatına uyumunun değerlendirildiği "İzleme Raporu"nu kabul etmiştir.
 • 19 Ekim: AB'nin Brüksel'de düzenlediği "Ticaret, Genişleme ve Çok Taraflı Sistem" konulu Konferansa 11 aday ülke ile birlikte Türkiye'de 12. aday ülke olarak davet edilmiştir.
 • 22 Ekim: AB Komisyonu, Yunanistan vetosu nedeniyle engellenen mali desteğin verilebilmesi ve Türkiye için Avrupa Stratejisinin uygulamaya sokulabilmesi amaçlarıyla yeni bir mali işbirliği önerisi sunmuştur.
 • 4 Kasım: AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB’ne üyelik için belirlenmiş olan Kopenhag kriterleri ışığında kaydedilen gelişmelere ilişkin Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.
 • 9-10 Kasım: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 43 üncü dönem toplantısı yapıldı.
 • 10 Kasım: AB Konseyi; Kıbrıs Rum Kesimi, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Estonya ile bakanlar düzeyinde AB'ne katılım müzakerelerini başlatmıştır.
 • 23 Kasım: Avrupa Birliği Konsey Dönem Başkanlığı adına Avusturya, yasadışı bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İtalya tarafından Türkiye'ye iadesi hususunda, AB'nin İtalya ile dayanışma içinde bulunduğunu belirten bir deklarasyon yayımlamıştır.
 • 10 Aralık 1998: TCheyeti ile Avusturya'nın Konsey Dönem Başkanlığını yaptığı AB heyeti arasında ikinci kez adalet ve içişleri konularında işbirliği toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
 • 15 Aralık: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi 22 nci dönem toplantısı yapıldı.
 • 18 Aralık: AB Komisyonu, Türkiye'deki beş ekonomik ve sosyal amaçlı proje için toplam 133 milyon ECU tutarındaki yardımın MEDA fonlarından Türkiye'ye aktarılması için gereken onayı vermiştir.

1999

 • 1 Ocak: Avrupa Birliği’nde Tek Para (Euro) uygulamasına geçildi.
 • 1 Ocak: Avrupa Birliği Konsey Dönem Başkanlığı Avusturya’dan Almanya’ya geçmiştir.
 • 1 Ocak: Türkiye “Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu” sistemine dahil olmuştur.
 • 18 Ocak: Göç ve sığınma hakkı konularında Avrupa Birliğine egemenlik devrine imkân veren anayasaya değişikliğini gerçekleştirmiştir.
 • 26 Ocak: Türkiye'deki insan hakları ihlallerini öne sürerek iki yıldan beri Türk öğrencilerin AB'nin eğitim ve gençlik programlarından yararlanmasını önleyen Avrupa Parlamentosunun Kültür, Eğitim ve Gençlik Komisyonu görüş, değişikliğine gitmiş ve bu konuda Türkiye’ye yeşil ışık yakan Alman Parlamenter Renate Heinish’ın raporunu kabul etmiştir.
 • 18-19 Şubat: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 44 üncü dönem toplantısı yapıldı
 • 23 Şubat: Türkiye-AKÇT Ortak Komitesi’nin Çalışma Usullerinin kabul edildiği ilk toplantısı yapıldı.
 • 24 Şubat: Öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitimi ve değişimi amacına hizmet eden AB'nin "Socrates" ve " Avrupa Gençliği"programlarınaTürkiye'nin de katılımı konusunda Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamada, büyük bir çoğunlukla olumlu karar alınmıştır. Ancak bu konudaki nihai karar yetkisi Konseyin olacaktır.
 • 26 Şubat: Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin 8 inci toplantısı yapıldı.
 • 28 Şubat: AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve gümrük birliğinin derinleştirilmesi amacını taşıyan "Türkiye için Avrupa Strateji'sinin" hayata geçirilmesi amacıyla yapılan teknik görüşmelerin üçüncüsü Bonn'da gerçekleştirilmiştir.
 • 4-5 Mart: AB'ne dahil 15 ülkenin Tarım Bakanları Berlin'de yapılanAvrupa Konseyi çerçevesinde toplanarak, Ortak Tarım Politikası reformu üzerinde büyük oranda uzlaşmışlar ve tarım harcamalarına bütçeden ayrılan miktarın azaltılması ve bunun oranları hususunda görüş birliğine ulaşmışlardır.
 • 9 Mart: Türkiye'deki ve AB'deki ekonomik ve sosyal çevrelerin entegrasyon sürecinde birbirini tanıması ve anlamasına yönelik diyalog ortamınınyaratılmasını amaçlayan ECOSOC Karma İstişare Komitesinin, 7 nci toplantısı Brüksel'de yapılmıştır.
 • 16 Mart: Amsterdam Antlaşmasını onaylamayan son ülke olan Fransa büyük bir çoğunlukla bu anlaşmayı Parlamento'da onaylayarak onay sürecine son noktayı koymuştur.
 • 16 Mart: AB Parlamentosu ve Komisyonu tarafından müştereken oluşturulan ve Komisyonun mali işlemlerini araştırmakla görevlendirilen "Bağımsız Uzmanlar Komitesi"nin; Komisyondaki mali işlemlerde bir dizi yolsuzluk, kötü yönetim ve kayırma (nepotizm) suçlarının işlendiğine ilişkin raporundan sonra, AB Komisyonunun 20 üyesi toplu halde istifa etmiştir.
 • 24-25 Mart: 16 Mart 1999 tarihinde diğer 19 Komisyoner ile birlikte istifa eden Komisyon Başkanı Fransız Jacques Santer'in yerine İtalya eski Başbakanı Romana Prodi'nin 5 yıllık bir süre için atanmasına olağanüstü Berlin Zirvesinde karar verilmiştir.
 • 24-25 Mart: Almanya'nın Berlin kentinde yapılan ve 15 AB ülkesinin devlet veya hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirvede; genişleme, ortak tarım politikası reformu, yapısal politikaların reformu, bütçe finansmanı ve AB bütçesine en fazla yardımı yapan Almanya, İsveç, Hollanda ve Avusturya'nın katkı paylarının %25 oranında azaltılması konularını içeren Gündem 2000 (Agenda 2000) üzerinde genel bir anlaşmaya varılmıştır.
 • 30 Mart: Türkiye-AB Ortaklık Komitesi 109 uncu dönem toplantısı yapıldı.
 • 1 Mayıs: Amsterdam Antlaşması yürürlüğe girmiştir. 2 Ekim 1997 tarihinde 15 AB ülkesi tarafından imzalanan ve üye devletlerin onay sürecinigeçen Amsterdam Antlaşması, 1 Mayıs 1999 tarihinden itibaren,AB'ne dahil tüm devletlerde uygulanmaya başlamıştır.
 • 5 Mayıs: Romano PRODİ’nin Komisyon Başkanlığı’na atanması A.B. Parlamentosu tarafından onaylanmıştır.
 • 28 Mayıs: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi 23 üncü dönem toplantısı yapıldı.
 • 3-4 Haziran: AB Konseyi Zirvesi Almanya’nın Köln kentinde toplanmıştır.
 • 10-13 Haziran: Gerçekleşen AB Parlamentosu seçimleri sonucunda Sağ Grupların güçlerini artırdığı görülmüştür.
 • 1 Temmuz: AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Finlandiya devralmıştır.
 • 8 Temmuz: Türkiye-AKÇT Ortak Komitesi’nin ikinci toplantısında Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın Menşe Protokolü’nde Türkiye'nin 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi'ne dahil olması çerçevesinde gerekli değişiklikler yapıldı.
 • 20 Temmuz: AB Parlamentosu Başkanlığına Bayan Fontain seçilmiştir.
 • 17 Ağustos: Marmara Bölgesi’nde meydana gelen deprem 20.000’e yakın insanın ölmesine ve çok büyük maddi kayıplara neden olmuştur. Meydana gelen felaketin büyüklüğü karşısında dünyanın her bir tarafından Türkiye’nin yardımına koşulmuş ve depremin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılmasında ülkemize yardımda bulunulmuştur. Marmara Depreminin etkileri, Türkiye-AB ilişkilerine bakımından ise olumlu olmuştur.
 • 4-5 Eylül: Finlandiya’da yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında, deprem nedeni ile tekrar gündeme gelen Türkiye ile mali işbirliği konusu ve AB’nin genişlemesi bağlamında Türkiye’nin adaylığı ele alınmıştır.
 • 15 Eylül: AB Parlamentosu’nca yeni Komisyon’a güvenoyu verilmiştir.
 • 13 Ekim: AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB’ne üyelik için belirlenmiş olan Kopenhag kriterleri ışığında kaydedilen gelişmelere ilişkin Komisyon görüşlerini içeren ikinci "İlerleme Raporu" yayımlandı.
 • 19 Ekim: AB Konseyi İnsan Hakları Konusunda ilk Yıllık Raporu’nu yayınlamıştır.
 • 26 Ekim: Adalet Divanı tarafından üye ülkelerdeki silahlı kuvvetlerin idaresi ve organizasyonu ile ilgili alınan kararlarda, kadın erkek eşitliğinin gözetilmesine dair bir karar verilmiştir.
 • 11-12 Aralık: Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı.
 • 13 Aralık: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi 24 üncü dönem toplantısı yapıldı.

2000

 • 1 Ocak: AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Portekiz devralmıştır.
 • 15 Ocak: Malta, Romanya, Slovakya, Letonya, Litvanya ve Bulgaristan ile AB’ye katılım müzakereleri Brüksel’de başlamıştır.
 • 24-25 Ocak: Avrupa Birliği ve Türk heyetleri arasında Adalet ve İçişleri (Justice and Home Affairs) konularında katılım ortaklığı stratejisi ile malî yardımları saptama amaçlı görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
 • 9 Şubat: AB Komisyonu hukukî konularda adli yardım ile ilgili bir Yeşil Belge’yi benimsemiştir.
 • 25 Şubat: Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi 8 inci dönem toplantısı yapıldı.
 • 23-24 Mart: AB Konseyi Olağanüstü Zirvesi Dönem Başkanı Portekiz’in Başkenti Lizbon’da toplanmıştır.
 • 27 Mart: Adalet ve İçişleri Konseyi organize suçlarla mücadele konusunda bir eylem planını benimsemiştir.
 • 11 Nisan: Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 39 uncu dönem toplantısı yapıldı
 • 9 Mayıs: Schuman Deklerasyonu’nun 50. yıldönümü AB kurumlarınca kutlanmıştır.
 • 5-6 Haziran: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 45. Dönem Toplantısı yapıldı.
 • 13 Haziran: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 25 inci dönem toplantısı yapıldı.
 • 19-20 Haziran: Avrupa Konseyi Zirvesi Portekiz’in Feira kentinde toplanmıştır.
 • 1 Temmuz: AB Konsey Dönem Başkanlığı’nı Fransa devralmıştır.
 • 4 Temmuz: : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 4 Temmuz 2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4587 sayılı Kanunla, Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. Kanuna göre amaç, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyon ve uyumun plân ve programlara uygun olarak yönlendirilmesi ve yürütülmesini sağlamaktır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevine ise Büyükelçi Volkan VURAL atanmıştır.
 • 6 Temmuz: Avrupa Parlamentosu Avusturya Hükümetini, Üye devletleri ve tüm AB kurumlarını Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını Takip Merkezi’nin faaliyetlerini desteklemeye çağıran bir karar alınmıştır.
 • 26 Temmuz: Avrupa Komisyonu, Türkiye için 450 Milyon EURO tutarında bir kredi finansman paketini onaylamıştır. Türkiye’ye yönelik bir özel eylem programı şeklinde olacak 450 Milyon EURO tutarındaki bu finansman 2000-2004 döneminde Avrupa Yatırım Bankası tarafından idare edilecektir.
 • 18-28 Eylül: AB Komisyonundan bir heyet, Adalet ve İçişleri konusunda Türkiye’nin kaydettiği gelişmeleri izlemek üzere 10 günlük inceleme ziyaretinde bulunmuştur.
 • 28 Eylül: EURO konusunda referanduma gidilen Danimarka’da halkın çoğunluğu para birliğine katılmayı reddetmiştir.
 • 29 Eylül: AB’nin malî menfaatlerini korumak amacıyla Avrupa Savcılığı kurumu ihdas edilmiştir.
 • 13 Ekim: Avrupa Komisyonu Türkiye için 3. İlerleme Raporu’nu açıkladı.
 • 17-18 Ekim: Türkiye ile AB arasında Hizmetler ve Kamu Alımları alanlarında müzakerelere başlandı
 • 8 Kasım: AB Komisyonu Türkiye hakkındaki İlerleme Raporlarından 3. Üncüsünü, Katılım Ortaklığı Belgesi Taslağı’nı ve Genişleme Stratejisi’nin açıklamıştır.
 • 15 Kasım: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal reform programını desteklemek amacıyla AB Komisyonu MEDA programı çerçevesinde 150 Milyon EURO tutarında olan ve 2001 yılı içerisinde ödenmesi tamamlanacak olan bir hibe yardımına onay vermiştir.
 • 21-22 Kasım: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 46 ncı toplantısı yapıldı.
 • 4 Aralık: Genel İşler Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı taslağını kabul etti.
 • 7-9 Aralık: Nice’te toplanan Avrupa Konseyi, Nice Antlaşması’nı kabul ederek, üye ülkelerin genişleme sürecinde AB kurumlarındaki temsil güçlerinde değişikliğe gitti.
 • 8 Aralık: Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin 10 uncu toplantısı yapıldı.
 • 19 Aralık: Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 26 ncı dönem toplantısı yapıldı.

2001

 • 1 Ocak: AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı İsveç devralmıştır.
 • 2 Ocak: Yunanistan Avrupa Para Birliği’ne (EURO Zone) 12. üye ülke olarak katılmıştır.
 • 4 Ocak: AB Konseyi Türkiye’ye 2001-2003 yılları içinde verilecek olan toplam 135 Milyon EURO tutarındaki hibeyi onaylamıştır.
 • 18-19 Ocak: Hizmetler ve Kamu Alımları müzakerelerinin ikinci turu gerçekleştirildi.
 • 26 Şubat: Katılım Ortaklığına ilişkin usuller ile Katılım Ortaklığı çerçevesinde ülkemizin alacağı yardımların temelini oluşturaca Çerçeve Yönetmelik Genel İşler Konseyi’nin toplantısında kabul edildi.
 • 6-7 Şubat: AB-Türkiye Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Paranın Aklanması konulu 8. Alt Komite Toplantısı Brüksel’de AB Komisyonu adına Eric Van der MEER ve Türkiye adına Büyükelçi Mümin ALANAT’ın eş başkanlığında gerçekleşmiştir.
 • 8 Mart: AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti.
 • 19 Mart: TBMM “Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nı kabul etti.
 • 23-24 Mart: Avrupa Konseyi, 1. Bahar Toplantısını Dönem Başkanı İsveç’in Başkenti Stockholm’de toplanmıştır. Toplantının ana gündem maddeleri ekonomik ve sosyal konular olmuştur.
 • 25 Mart: Danimarka, Finlandiya ve İsveç Schengen Sistemine dahil olmuştur. AB içinde bireylerin serbestçe dolaşmalarına olanak sağlayan Schengen Sistemine halen Almanya, Avusturya, Belçika Hollanda, Lüksemburg, Fransa, İspanya Portekiz, İtalya ve Yunanistan dahil olup, İrlanda ve İngiltere, Schengen Sistemi dışında kalmayı tercih etmiştir.
 • 1 Haziran: Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin 11 inci toplantısı yapıldı.
 • 7 Haziran: İrlanda Cumhuriyeti’nde, Nice Antlaşması’nın onaylanması için yapılan referandumda, seçmenler % 54 oranında hayır oyu kullanarak bu anlaşmaya karşı çıkmışlardır.
 • 12 Haziran: Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 27 nci dönem toplantısı yapıldı.
 • 15-16 Haziran: AB Konseyi Zirvesi, İsveç’in Göteborg kentinde toplanmıştır.
 • 26 Haziran: Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 40 ıncı dönem toplantısı yapıldı.
 • 26-27 Haziran: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 47 nci toplantısı yapıldı.
 • 1 Temmuz: AB Konseyi Dönem Başkanlığını Belçika devralmıştır.
 • 2-3 Temmuz: AB-Türkiye Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu ve Kara Para Aklama Alt Komite Toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
 • 5 Eylül: Avrupa Birliği Parlamentosu, Kıbrıs konusunda Jacque Paas tarafından hazırlanan raporu kabul etmiştir. Raporda Kıbrıs’ta bir çözümün bulunamayışının sorumlusu olarak Türkiye gösterilirken, 2004 yılında bir çözüm olmasa dahi Kıbrıs’ın üyeliğinin gerçekleşeceği belirtilmiştir.
 • 12 Eylül: Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcileri, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin New York, Washington ve Pennsylvania kentlerinde gerçekleştirilen terörist saldırılar ile ilgili açıkladıkları Ortak Bildiri’de, tüm Avrupa vatandaşlarının bu saldırılardan derin üzüntü duyduğunu ve olaylarda hayatlarını kaybeden kişilerin anısına 14 eylül gününü “Yas Günü” olarak ilan etmiştir.
 • 13 Kasım: IV. İlerleme Raporu yayınlandı.
 • 26-27 Kasım: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 48 nci toplantısı yapıldı.
 • 29 Kasım: Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin 12 inci toplantısı yapıldı.
 • 5 Aralık: Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 28 nci dönem toplantısı yapıldı.
 • 14-15 Aralık: Avrupa Konseyi Belçika’nın Leaken kentinde toplanmıştır.Zirvenin sonucunda Türkiye’nin katılım müzakerelerine yaklaştığı ve AB’nin geleceği ile ilgili konvansiyon çalışmalarına katılacağı ilan edildi.

2002

 

1 Ocak: AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı İspanya devralmıştır.

 

1 Ocak: AB ülkeleri ortak para birimi olan EURO'ya geçti.

 

8 Ocak: Türkiye-AB Troykası 10. toplantısı Madrid’de gerçekleştirilmiştir.

 

24 Ocak: 110. Türkiye-AB Ortaklık Komitesi toplantısı Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

 

13-15 Şubat: AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Günter Verheugen’in Türkiye ziyareti gerçekleşmiştir.

 

14 Şubat: AB mali yardımlarının yönetimi ile ilgili olarak AB Komisyonu ve Türk Hükümeti arasında Mutabakat Zaptları imzalanmış, Ulusal Fon ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin yapısı, işleyişi ve sorumlulukları belirlenmiştir.

 

19 Şubat: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan I. Uyum Paketi (TCK,terörle mücadele ve DGM kanunlarında değişiklik getiren) yürürlüğe girmiştir.

 

28 Şubat: AB’nin Geleceğine İlişkin Konvansiyon, ilk toplantısını Brüksel’de gerçekleştirmiştir.

 

1-2 Mart: İstanbul’da 5. Avrupa-Akdeniz Özel Sektör Zirvesi düzenlenmiş, 12 Akdeniz ülkesinin önde gelen özel sektör örgütleri, Akdeniz Özel Sektörü Konfederasyonu’nu (Union of Mediterranean Confederation of Enterprises-UMCE) kurma kararını imzalamışlardır.

 

4 Mart: AYB, Silivri’de inşa edilecek doğalgaz tesisleri projesi için TPAO’ya 90 milyon Euro tutarında kredi vermiştir.

 

15-16 Mart:AB Hükümet ve Devlet Başkanlarının Barselona’da gerçekleştirdiği Bahar Zirvesi’nde enerji ve finans piyasalarının serbestleştirilmesi, istihdamın artırılması, esnek işgücü pazarı yaratılması, Avrupa çapında ulaşım şebekelerinin birbirine bağlanması, Ortadoğu sorunu gibi ekonomi ve dış ilişkiler konuları ele alınmıştır.Türkiye, diğer aday ülkelerle birlikte 15 Mart oturumuna katılmıştır.

 

19 Mart: AB üyesi ülkeler ve AB aday ülkelerinin Tarım Bakanları Ortak Toplantısı gerçekleşmiştir.

 

20 Mart: II. Avrupa-Akdeniz Ticaret Konferansı Toledo’da yapılmıştır.

 

20-21 Mart: AB’nin Geleceğine İlişkin Konvansiyon, ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir.

 

9 Nisan: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan II.Uyum Paketi (dernekler,siyasi partiler ve basın kanunları başta olmak üzere önemli yasal değişiklikler getiren) yürürlüğe girmiştir.

 

16 Nisan: AB–Türkiye Ortaklık Konseyi 41. toplantısını Lüksemburg’da gerçekleştirmiştir.

 

22-23 Nisan: Avrupa Akdeniz Süreci’nin 5. Dışişleri Bakanları toplantısı Valencia’da gerçekleşmiştir.

 

23-24 Mayıs: AB’nin Geleceğine İlişkin Konvansiyon, üçüncü toplantısını gerçekleştirmiştir.

 

7 Haziran: Cumhurbaşkanı Sezer’in başkanlığında TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarının çağrıldığı Avrupa Birliği konusundaki toplantı, Çankaya Köşkü’nde yapıldı.

 

17-18 Haziran: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun (KPK) 49. toplantısı Brüksel’de yapılmıştır.

 

21-22 Haziran: Seville zirvesinde devlet ve hükümet başkanları Türkiye'nin gerçekleştirdiği reformların memnuniyet verici olduğunu vurguladılar. Liderler yapılan reformların yürürlüğe sokulmasının Türkiye'nin üyelik perspektifini pekiştireceğini hatırlattılar.

 

28 Haziran: Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Topluluk programlarına katılımın genel ilkelerini belirlemek üzere imzalanan Çerçeve Anlaşma, 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

1 Temmuz: AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Danimarka devralmıştır.

 

4 Temmuz: Hazine Müsteşarlığı “Belediye Su ve Kanalizasyon Altyapı Programı”nın finansmanına yönelik olarak Avrupa Yatırım Bankası ile 40 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalamıştır.

 

9-12 Temmuz: Avrupa gençliğinin AB’nin geleceğine ilişkin yaklaşımlarını ortaya koyduğu Gençlik Konvansiyonu Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

 

11-12 Temmuz: Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin 13. toplantısı Erzurum’da gerçekleştirilmiştir.

 

15 Temmuz:  Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören VI. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir.

 

23 Temmuz: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması, yürürlüğe girdiği tarihin 50. yılında sona ermiştir.

 

3 Ağustos: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan III. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir. TBMM’de kabul edilen yasayla, “savaş ve yakın savaş tehdidi” dışında idam cezası kaldırıldı, Kürtçe de dahil farklı anadil ve lehçede yayına izin verildi, anadilde öğrenim serbest bırakıldı, azınlık vakıflarına gayrimenkul edinme, kendi taşınmazları üzerinde tasarrufta bulunma hakkı tanındı.

 

14 Ağustos: 2002-2005 dönemini kapsayan Katılım Öncesi Ekonomik Program Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilerek AB’ye iletilmiştir.

 

3 Eylül: Türkiye Avrupa Kolordusu’na (Eurocorps) katılmıştır.

 

3 Eylül: “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulmasına ilişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” (Türkiye-AB dolaşım belgelerinin kullanım esasları ile ilgili) Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

9 Eylül: Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya Cumhuriyeti, Yunanistan’ı da içeren ve İtalya ile Türkiye’yi birbirine bağlayacak olan “VIII. Pan-Avrupa Koridoru’na ilişkin ön anlaşma imzalanmıştır.

 

27 Eylül: Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Hansjörg KRETSCHMER güven mektubunu Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER’e sunarak resmen göreve başlamıştır.

 

4 Ekim: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 29. toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

 

9 Ekim: Avrupa Komisyon, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Anayasa değişiklikleri ile AB uyum paketinin Kopenhag kriterlerine doğru önemli adımlar olduğunu belirtti.

 

18 Ekim: Avrupa Yatırım Bankası’nın yeni Avrupa-Akdeniz Yatırım ve Ortaklık İmkanı’nın AB üyesi ülkelere ve 12 Akdeniz ülkesine tanıtıldığı toplantı Barselona’da gerçekleştirilmiştir.

 

19 Ekim: AB’nin kurumsal yapısında ve karar alma mekanizmalarında değişiklikler yapan Nice Anlaşması İrlanda’da ikinci kez yapılan referandum ile kabul edilmiştir.

 

24-25 Ekim 2002: Olağanüstü Brüksel zirvesinde AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporunda belirttiği reformlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Türkiye'nin katılım müzakerelerine yaklaştığı vurgulandı. Türkiye'nin reformlara devam etmesi gerektiğini belirten sonuç bildirgesinde, Kopenhag zirvesinde, Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporunu esas alarak, Helsinki ve Seville zirvelerinin sonuç bildirgesinde belirtilen görüş ışığında, Türkiye'nin adaylığının ir sonraki aşaması konusunda karar alacaklarını bildirildi.

 

28 Ekim: Avrupa Anayasası Taslağı Avrupa Konvansiyonu’nun genel oturumunda Başkan Valéry Giscard d’Estaing tarafından sunulmuştur.

 

11-13 Kasım: 2003 yılı itibariyle başlatılan 6. Çerçeve Programı’nın tanıtımına ilişkin oturumların düzenlendiği ve katılımcı ülkelerin araştırma geliştirme çalışmalarını tanıtma imkanı bulduğu açılış konferansı Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

 

20 Kasım: “Aday Ülkelerin Üyelik Yolunda İlerlemelerine İlişkin Tavsiye Kararı” Avrupa Parlamentosu raporu (Genişleme Raporu), AP’nin genişleme konulu Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

 

27-28 Kasım: Kopenhag’da toplanan Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Genel Kurulu’nda Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’ın üyeliği kabul edilmiştir.

 

28-29 Kasım: Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin 14. toplantısını gerçekleştirmiştir.

 

10 Aralık: Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi’nin 13. toplantısı Brüksel’de gerçekleştirmiştir.

 

 

11 Aralık: Kopenhag siyasi kriterleri ile Anayasa’ya uyum çerçevesinde hazırlanan ve çeşitli yasalarda değişiklik öngören yasa tasarısının, yürütme ve yürürlük maddeleri dışındaki tüm maddeleri, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

 

12-13 Aralık: Kopenhag Avrupa Konseyi Zirvesi sonucunda 10 aday ülkenin 1 Mayıs 2004 itibariyle üye olmaları kararı alınmıştır. Zirve’nin Sonuç Bildirgesi’nin Türkiye bölümünde Konsey’in 2004 yılı İlerleme Raporu ve Komisyon’un görüşleri ışığında, Aralık 2004 tarihli Zirve’de Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığı kararını alması halinde müzakerelerin gecikmeksizin başlatılacağı belirtilmiştir.

 

19 Aralık:Avrupa Komisyonu Türkiye için Yapısal Uyum Yardımı kapsamındaki 75 milyon Euro’luk ikinci ödemeyi onaylamıştır.

 

20 Aralık:Avrupa Komisyonu Türkiye için öngördüğü 2002 yılı katılım öncesi mali yardım programını onaylamıştır. Program dahilinde Türkiye tarafından AB üyeliğinin gerekliliklerini üstlenmeye hazırlık amacıyla tasarlanmış 18 farklı projeye 126 milyon Euro destek verileceği ifade edilmiştir.

 

27 Aralık: Türkiye AB Komisyonu ile Leonardo, Socrates ve Gençlik programlarının her biri için Hazırlık Tedbirleri Anlaşmaları ve Socrates Programı Pilot Uygulamaları Anlaşmasını imzalamıştır.

2003

 

1 Ocak: Yunanistan Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı Danimarka’dan devralmıştır.

 

1 Ocak: 1 Ocak 1993 tarihinde tamamlanan İç Pazar’ın 10. yılı kutlanmış, konuya ilişkin olarak Komisyon tarafından “Sınırlar Olmaksızın 10 Yıl” adlı rapor yayınlanmıştır.

 

11 Ocak: IV. Uyum Paketi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu paket başta Siyasi Partiler Kanunu, Basın Kanunu, Dernekler Kanunu, Dilekçe Kanunu olmak üzere toplam 16 ayrı yasada değişiklik yapmaktadır.

 

23 Ocak: AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan V. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir. Paket, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda AİHM kararları doğrultusunda yargılamanın iadesine gidebilme konusunda önemli değişiklikler getirmiştir. Ayrıca Beşinci Uyum Paketi ile daha önce Üçüncü Uyum Paketi’nde yer almış hükümlerin kapsamı genişletilmiştir.

 

31 Ocak: AB Komisyonu ile Türk Hükümeti arasında Türkiye için öngörülen 2002 katılım öncesi mali yardım programının finansman zaptı imzalamıştır.Söz konusu finansman zaptını Komisyonun adına Genişlemeden Sorumlu Üye Günter Verheugen imzalamıştır.

 

31 Ocak: AB Troikası (AB Dönem Başkanı Yunanistan’ın, müteakip Dönem Başkanı İtalya’nın Dışişleri Bakanları ve AB Komisyonu’nu temsilen Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Günter Verheugen’denoluşan) Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

 

1 Şubat: AB’nin tarihindeki en büyük genişlemenin yolunu açarak gerekli kurumsal yapılanmayı düzenleyen Nice Antlaşması yürürlüğe girmiştir.

 

5 Şubat: Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) 2004 yılında tam üye olacak 10 aday ülkeye ilişkin Katılım Antlaşması metnini onaylamıştır.

 

13 Şubat: Arnavutluk ile AB arasında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasına ilişkin görüşmeler başlamıştır.

 

17 Şubat: Irak konusunda ortak bir tutum belirlenmesi amacıyla AB Dönem Başkanı Yunanistan tarafından Brüksel’de olağanüstü bir Avrupa Konseyi Zirvesi düzenlenmiştir.

 

21 Şubat: Hırvatistan AB üyeliği için resmi başvurusunu Avrupa Konseyi Başkanlığı’na sunmuştur.

 

24 Şubat: Üçüncü AB-Fas Ortaklık Konseyi toplantısında Ortaklık Anlaşması çerçevesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla alt komitelerin oluşturulmasına karar verilmiştir. Alınan bu karar sonucunda ilk defa AB ile bir güney Akdeniz ülkesi arasında alt komiteler kurulmuştur.

 

1 Mart: AB-Lübnan arasındaki Ara Anlaşma yürürlüğe girdi.

 

9 Mart: Malta AB üyeliği için referanduma düzenlemiştir. Maltalılar referandum sonucunda AB üyeliğine evet demiştir.

 

13 Mart: Türkiye-AT Ortaklık Komitesi’nin 111. toplantısı Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

 

19 Mart: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Genişletilmiş Başkanlık Divanı toplantısı Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

 

20-21 Mart: Avrupa Konseyi Brüksel Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirve toplantısı sonucunda Lizbon reform programına ilişkin öncelikli amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için çeşitli yönlendirmeler ve belirli önlemler üzerinde uzlaşmaya varılmıştır.

 

23 Mart: Slovenya’da Avrupa Birliği ve NATO üyeliği referandumla kabul edilmiştir.

 

26 Mart: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye için gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi taslak metnini ve katılım öncesi mali yardıma ilişkin önerisini sunmuştur.

 

26 Mart: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Bulgaristan ve Romanya için gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi taslak metnini ve katılım öncesi mali yardıma ilişkin önerisini sunmuştur.

 

26-27 Mart: AB-Akdeniz işbirliği çerçevesinde Barselona Süreci İzleme Komitesi Brüksel’de toplanmıştır.

 

2 Nisan: Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında toplam 350 milyon Euro tutarında iki kredi anlaşması yapılmıştır.

 

7-8 Nisan: Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 15. toplantısını İstanbul’da gerçekleştirmiştir.

 

9 Nisan: Avrupa Parlamentosu Strasburg’da yapılan oturumda, Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi’nde katılım müzakerelerini tamamlayan 10 aday ülkenin Birliğe katılımını onaylamıştır.

 

12 Nisan: Macaristan’da yapılan referandum sonucunda AB’ye katılım kararı alınmıştır.

 

15 Nisan: Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi’nin 42. toplantısı Lüksemburg’da yapılmıştır. Toplantıda Avrupa Birliği tarafı Türkiye’ye gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’ni sunmuştur.

 

19 Nisan: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AB Komisyonu kurulmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmekle görevlendirilen sözkonusu Komisyon aynı zamanda TBMM’ye sunulan kanun tasarı ve teklifler ile kanun hükmünde kararnamelerin AB mevzuatına uygunluğunu inceleyecek ve ihtisas komisyonlarına görüş sunacaktır.

 

10-11 Mayıs: Litvanya’da yapılan referandum sonucunda AB’ye katılım kararı alınmıştır.

 

12 Mayıs: Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi toplantısında Hollandalı Parlamenter Arie Oostlander tarafından hazırlanan Türkiye’ye ilişkin taslak rapor, üzerinde önemli değişiklikler yapılmasının ardından kabul edilmiştir.

 

17-18 Mayıs: Slovakya’da yapılan referandum sonucunda AB’ye katılım kararı alınmıştır.

 

5 Haziran: Avrupa Halk Partisi-Hıristiyan Demokrat Grup üyesi Arie Oostlander tarafından Türkiye’ye ilişkin olarak hazırlanan rapor Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

 

6 Haziran: 2004 yılı Mayıs ayında AB tam üyesi olacak aday ülkelerin Avrupa Ekonomik Alanına katılımlarına ilişkin 9 Ocak 2003 tarihinde başlayan müzakereler tamamlanmıştır.

 

7-8 Haziran: Polonya’da yapılan referandum sonucunda AB’ye katılım kararı alınmıştır.

 

12 Haziran: Türkiye için Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi 12 Haziran 2003 tarih ve L 145 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak geçerlilik kazanmıştır.

 

13-14 Haziran: Çek Cumhuriyeti’nde yapılan referandum sonucunda AB’ye katılım kararı alınmıştır.

 

14 Haziran: GKRY Katılım Antlaşması’nı onaylamıştır.

 

16-17 Haziran: AB –Türkiye Karma Parlamento Komisyonu 50. toplantısınıİstanbul’da gerçekleştirmiştir. Toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra Türkiye’nin AB’ye katılımının önündeki sorunlar, Türkiye için katılım öncesi stratejisinin uygulanması, Avrupa’nın geleceğine ilişkin konvansiyon çalışmaları ve Avrupa Parlamentosu ile TBMM arasındaki işbirliğ igörüşülmüştür.

 

19-20 Haziran: Avrupa Konseyi Zirvesi Selanik’te gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nın Yunanistan’dan İtalya’ya devredildiği Zirve’ye aday ülkeler gözlemci olarak katılmıştır. Zirve’de Türkiye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından temsil edilmiştir.

 

21 Haziran: Avrupa Birliği-Balkan Ülkeleri Zirvesi Porto Carras’da gerçekleştirilmiştir. Zirve’de Balkan ülkelerinin üyelik kriterlerini karşılamaları halinde Birliğe tam üye olabilecekleri belirtilerek söz konusu ülkelerin üyelik perspektifi teyit edilmiştir.

 

19 Temmuz: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören VI. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir.

 

24 Temmuz: 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi ışığında güncelleştirilmiş olan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı yürürlüğe girmiştir.

 

7 Ağustos: Kopenhag siyasi kriterlerine uyum amacıyla hazırlanan, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören VII. Uyum Paketi yürürlüğe girmiştir.

 

15 Ağustos: Türkiye tarafından hazırlanan 2003-2006 dönemine ilişkin 3. Katılım Öncesi Ekonomik Program Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur.

 

14 Eylül: İsveç, yapılan referandum sonucunda Ekonomik ve Parasal Birliğe katılmayı reddetmiştir.

 

14 Eylül: Estonya’da yapılan referandum sonucunda AB’ye katılım kararı alınmıştır.

 

20 Eylül: Letonya’da yapılan referandum sonucunda AB’ye katılım kararı alınmıştır.

 

4 Ekim: Hükümetlerarası Konferans, Avrupa Birliği Anayasası için Roma’da çalışmalara başlamıştır. Hükümetlerarası Konferans’ta, AB’ye üye ve aday ülkelerin hükümet ve parlamento temsilcileri ile Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu temsilcilerinin katıldığı Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon tarafından hazırlanan Anayasal Antlaşma Taslağı’na son halinin verilmesi hedeflenmiştir.

 

8 Ekim: Avrupa Birliği’nden sağlanacak mali yardımların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için kurulan Merkezi Olmayan Mali Yapılanma onaylanmış böylece AB mali yardımlarının yönetimi Türkiye’ye geçmiştir.

 

16-17 Ekim: Avrupa Birliği Brüksel Zirvesi ve 15 Birlik üyesinin yanı sıra 1 Mayıs 2004 tarihinde AB tam üyesi olacak 10 aday ülke ile Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin gözlemci statüsü ile katıldığı Hükümetlerarası Konferans toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

28 Ekim: Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi’nin 14. toplantısı Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

 

5 Kasım: AB Komisyonu Türkiye’nin üyelik yönünde attığı adımları siyasi, ekonomik ve müktesebat uyumu kriterleri açısından değerlendiren 2003 Türkiye İlerleme Raporunu ve Strateji Belgesi’ni yayınlamıştır.

 

28-29 Kasım: AB Bakanlar Konseyi toplantısı Napoli’de yapılmıştır.

 

2-3 Aralık: Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 51. toplantısı Brüksel’de yapılmıştır.

 

8 Aralık: AB Genel İşler Konseyi Brüksel’de toplanmıştır.

 

12-13 Aralık: Avrupa Birliği Zirve toplantısı Brüksel’de gerçekleşmiştir. Konsey, Komisyon’un raporu ve tavsiyeleri temelinde, 2004 Aralık ayında yapılacak olan Zirve’de alınacak karar ışığında Türkiye ile birlikte çalışacağı taahhüdünü vurgulamıştır. Ayrıca Konsey, tam üyelik müzakerelerine başlanabilmesi içim yapılan hazırlıklar çerçevesinde kaydedilen önemli ilerlemelere dayanarak Türkiye’yi teşvik ettiğini vurgulamaktadır.

 

15 Aralık: Türkiye ile AB mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen projelerin değerlendirmesinin yapıldığı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de aday ülke statüsünde ilk kez yapılan toplantı sonuçları mali yardımları kullanmada bir atılım olduğunu göstermektedir.

 

22 Aralık: Hazırlık faaliyetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda sürdürülen Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006) kabul edilmiştir

Yorumları Göster
Yorumları Gizle