Gündem Haberleri

  AB ilişkileri için 5 yeni birim

  Hürriyet Haber
  19.07.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Avrupa Birliği (AB) ile mali işbirliğini yürütmek üzere yeni bir yapılanmaya giderek 5 yeni birim oluşturuldu. Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla yayımlanan Başbakanlık Genelgesi'nde, Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Mali İşbirliği Komitesi, Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Ortak İzleme Komitesi, Merkezi Finans İhale Birimi oluşturulduğu belirtildi. Genelge'de, AB'nin 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdiği Helsinki Zirvesi'nde, Türkiye'nin tam üyeliğe adaylığının kabul edilmesiyle, AB ile ilişkilerde yeni bir sürece girildiği hatırlatıldı. "İçinde bulunduğumuz katılım öncesi dönemde, AB ile ilişkilerimizin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program çerçevesinde geliştirilmesi öngörülmektedir" denilen Genelge'de, Bakanlar Kurulu tarafından 19 Mart 2001 tarihinde kabul edilen Ulusal Programın uygulanmasında, Topluluk tarafından sağlanacak mali yardımın önemli rol oynayacağı belirtildi. Söz konusu mali yardımın Türkiye'nin tam üyelik hedefini destekleyeceği nitelikte olması gerektiği ifade edilen Genelge'de, bu çerçevede, alınacak hibeler ile Avrupa Yatırım Bankası'ndan kullanılacak kredilerin, tam üyelik hedefi doğrultusunda, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program'da yer alan önceliklere uygun projeler kapsamında olacağı kaydedildi. ULUSAL MALİ YARDIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Genelge'de, bu gereksinim göz önünde tutularak Türkiye'nin AB ile mali işbirliğini yürütmek üzere bir yapılanmaya gitmesi gerektiği ifade edilerek, şöyle denildi: "AB ile mali işbirliğinin koordinasyonunu sağlayacak Ulusal Yardım Koordinatörlüğü görevi, AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından yürütülecektir. Ulusal Mali Yardım Koordinatörü bu görevi yerine getirmek üzere gerektiğinde bir temsilci atayabilir." Sekretarya hizmetleri, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek olan Ulusal Mali Yardım Koordinatörü'nün başlıca görevleri şöyle sıralandı: Topluluk mali yardımının katılım süreci ile ilişkilendirilmesi ve fonların sadece bu amaç için kullanılmasını teminen gerekli koordinasyonu sağlamak, Mali işbirliği kapsamında değerlendirilecek projelerin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programda yer alan öncelikler doğrultusunda yönlendirilmesini, seçilmesini, uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak, Finansman Protokollerini, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve ilgili bakanlıklar ile bağlantılı olarak hazırlamak ve koordine etmek, izlenmesini ve değerlendirilmesini koordine etmek. MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ Genelge'de, mali işbirliği ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar arasında gerekli uyumu sağlamak üzere Mali İşbirliği Komitesi'nin kurulduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinden oluşan Komite'ye, Ulusal Mali Yardım Koordinatörü veya görevlendireceği temsilcisi başkanlık edecek. Sekreterya hizmetleri AB Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek olan Komite'nin görevleri, mali kaynakların kullanımında öncelikleri belirlemek, saptanacak öncelikler kapsamında yıllık programları hazırlamak, mali kaynakların öncelikler doğrultusunda dağıtımını gözetmek, mali işbirliği uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek olarak sıralandı. ULUSAL FON VE ULUSAL YETKİLENDİRME GÖREVLİSİ AB'den sağlanacak mali yardımların Hazine tarafından açılacak ve yönetilecek bir Ulusal Fon'da toplanacağı belirtilen Genelge'de, Fonu yönetmek üzere ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı'nın Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olarak tanımlandığı ifade edildi. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin bu görevi yerine getirmek üzere gerektiğinde bir temsilci atayabileceği bildirilen Genelge'de, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin başlıca görevleri şöyle sıralandı: Komisyon'dan fonların transferini talep etmek ve fonları yönetmek, Finansman Protokolü'nde geçen ulusal ve diğer mali kaynakların akışını sağlamak AB mali yardımları için Topluluk tarafından kabul edilmiş bir mali raporlama sistemi oluşturmak, Finansman Anlaşmasında belirtilen usule uygun olarak fonları merkezi finans ve ihale birimlerine transfer etmek. ORTAK İZLEME KOMİTESİ Ortak İzleme Komitesi ise Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Mali İşbirliği Komitesi ve AB Komisyonu temsilcilerinden oluşuyor. Yılda enaz bir kez toplanarak programları gözden geçirecek olan Ortak İzleme Komitesi'nin görevleri, izleme raporları kapsamında finansman protokollerinde yer alan hedeflerin gerçekleşmesini değerlendirmek, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için önceliklerde değişiklik, programlar arasında kaynak aktarımı ve gerekli hallerde program bazında ilave mali kaynak önerisinde bulunmak MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ Mali işbirliği kapsamındaki projelerin AB Komisyonu tarafından belirlenen yönteme uygun olarak ihaleleri, ödemeleri ve raporlama işlemleri Başbakanlık Proje Uygulama Birimi tarafından yerine getirilecek Genelge'nin son bölümünde, "Ülkemizin adaylık sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde, Ulusal Program önceliklerine göre seçilecek ve uygulanacak projelerin yaşama geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, mali işbirliğinin yukarıda ana hatları belirtilen idari yapılanma çerçevesinde yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim" denildi.
  Etiketler: son dakika , haberler
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı