Gündem Haberleri

  A-Tel: Bizi zayıf kurmuşlar, düzeltin

  Hürriyet Haber
  01.03.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Hisseleri Yapı Kredi Bankası ve TMSF’nin kontrolünde olan A-Tel, Turkcell ile mevcut sözleşmelerin yenilenmesini istedi. Çukurova Grubu’na bir yazı gönderen A-Tel, şirketin gelecekteki varlığının ve kárlılığının güvenceye alınabilmesi için Turkcell ile olan sözleşmelerin Turkcell’in GSM lisansının bitiş tarihi olan 2023’e kadar uzatılmasını talep etti.YKB’nin Çukurova Grubu’nun borçlarına karşılık olarak yüzde 50’sine sahip olduğu A-Tel ile Turkcell arasındaki sözleşmelerin gözden geçirilerek yenilenmesi gerektiği belirtildi. A-Tel’in YKB yönetimine gönderdiği mektupta A-Tel ile Turkcell arasında 1-9 Temmuz 1999 yıllarında imzalanan sözleşmelerin güncel koşullarla şirketi, tüm ortakları ve Çukurova Grubunu’da zarara uğrattığı belirtildi. YENİDEN DÜZENLENMELİ: A-Tel’in YKB’ye gönderdiği ve Çukurova Holding Yönetim Kurulu’na hitaben yazdığı yazıda, ürünlerin satış ve pazarlamasında önemli bir aksama olmamasına rağmen Turkcell ve A-Tel arasında imzalanan sözleşmelerin hükümleri incelendiğinde A-Tel’in ileride ürünlerin kesintisiz, sağlıklı ve öngörülen fiyat ve pazarlama kalıpları ile gerçekleştirilmesini sağlayacak hukuki altyapının uzun vadede de sorun çıkarmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Gerek A-Tel’in geleceği açısından, gerekse YKB’nin yatırım değerinin korunması açısından olumlu olacağı düşüncesiyle, A-Tel ile Turkcell arasındaki ilişkide sürekliliği ve pazarın büyümesine paralel olarak pazar payını koruyucu yeni bir sözleşme yapılmasının sağlanması için öneride bulunuldu. A-Tel Yönetimi, Turkcell İletişim Hizmetleri’nin etkin ortağı Çukurova Holding’e 22 Şubat’ta yazı ile başvuruda bulundu. Sözkonusu yazı bilgi için 25 Şubatta YKB’ye de iletildi.YENİ SÖZLEŞME: 25 Şubat’ta Çukurova Holding’e gönderilen yazıda ‘YKB Genel Müdürlüğü, gerek A-Tel’in geleceği gerekse YKB’nin yatırım değerinin korunması açısından, A-Tel ile Turkcell arasındaki ilişkide sürekliliği ve pazarın büyümesine paralel olarak pazar payını koruyucu yeni bir sözleşme yapılmasını, KVK ile konunun benzer biçimde yeniden ele alınmasını ve belirtilen şirketlerle A-Tel menfaatlerini ön planda tutan uzun vadeli tedarik ve pazarlama sözleşmelerinin gerçekleştirilmesini 11 Şubatta bize bildirdi. Bu çerçevede ana ortaklarımızdan birisi tarafından şirketimize Turkcell ve KVK ile sözleşmelerin şirketimiz menfaatleri doğrultusunda yenilenmesi konusunda girişimde bulunması için talimat verildi.’Hayati öneme sahip: A-Tel’in, Turkcell’in Muhabbet Hat, Muhabbet Kart adlı önceden ödemeye dayalı ürün sistemini pazarladığı hatırlatılan açıklamada, ürünlerin satışı ve pazarlamasında Turkcell tekelci bir konuma sahip olduğu belirtildi. Bu ürünlerin ileride kesintisiz, sağlıklı ve öngörülen fiyat ve pazarlama kalıpları ile sağlanmasının A-Tel için hayati öneme sahip olduğu ifade edilerek, ürünlerin satış ve pazarlaması A-Tel ile Turkcell arasında imzalanan 1 Temmuz 1999 tarihli dağıtıcı firma sözleşmesi ve 9 Temmuz 1999 tarihli servis sağlayıcı sözleşmesi ile gerçekleştirildiği kaydedildi. A-Tel neler istiyor?Turkcell ile yapılan sözleşmelerdeki hukuki altyapı uzun vadede sorun çıkmayacak şekilde düzenlensin.A-Tel’in Turkcell’den Muhabbet Hat, Muhabbet Kart alımlarında sınır olmaması güvenceye alınsın.Turkcell ile yapılan sözleşmeler, Turkcell’in lisans bitiş tarihi olan 2023’e kadar uzatılsın.Yeni sözleşmede A-Tel’in Turkcell’e sağlamış olduğu abonelerin yüklemeleri üzerinden yüzde kaç komisyon alacağı açıkça belirtilsin.Sözleşmelerin hukuksal temelleri çok zayıf TURKCELL ile A-Tel arasındaki sözleşmelerin şirketin değerlemesini yapan kuruluşların bu sözleşmelerin devamlılığı ve sürekliliği varsayımı ile yaptığı ve bu sözleşmelerin hukuksal temeli güçlü varsayımlara dayanmadığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:‘A-Tel ile Turkcell arasında 1-9 Temmuz 1999 arasında imzalanan kısa süreli ve her an feshedilebilir nitelikteki dağıtıcı firma sözleşmesinin devamlı ve sürekliliği varsayımına dayalı olarak yapılmıştır. Bu varsayım, ilgili sözleşmelerin hükümleri incelendiğinde sağlıklı ve hukuksal temeli güçlü bir varsayım değildir.’Bu çerçevede A-Tel ile Turkcell arasındaki ilişkinin sağlıklı ve kalıcı bir hukuksal temele oturtulması kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu belirtilerek, şirketin banka tarafından satın alınması aşamasında bu ilişkinin belirsizliği önemli bir sorun olarak ortaya çıktığı ve bu sorun kalıcı ve sağlıklı bir biçimde çözülmek yerine geçici bir çözümle giderilmeye çalışıldığı kaydedildi. Turkcell ile anlaşmalar 2023’e kadar uzatılsınÇUKUROVA ile TMSF arasında 4 Ağustos 2004 tarihinde yapılan eksözleşmede bir madde eklendiği belirtilerek, gelişmeler dikkate alındığında şirketin gelecekteki gelir/nakit yaratma gücünün hukuksal açıdan son derecede zayıf bir ilişkiye dayandığı ifade edildi. A-Tel ile Turkcell arasında uzun vadeli, hatta Turkcell’in lisans bitim süresi olan 28 Nisan 2023‘e kadar uzayan bir sözleşmenin yapılması gerekliliği ortaya konuldu. A-Tel’in kart alımına sınırlama getirilmesinA-TEL’in yazısında yeni sözleşmede şirketin Turkcell’e sağlamış olduğu abonelerin yüklemeleri üzerinden yüzde kaç komisyon alacağının açıkça ortaya konması gerektiğine dikkat çekilerek, ‘A-Tel’in Muhabbet Hat ve Kart alımlarında da herhangi bir sınırlama olmamasının da garanti edilmesi gerekiyor. Bunun yanında Turkcell’in faturasız hat aboneleri içerisinde 2004 sonu itibari ile yüzde 26 olan payının Çukurova’dan YKB’ye hisse devrinin gerçekleştiği 2002’deki rakam olan yüzde 29’a çıkarılmasının da düzenlenmesi gerekiyor ve bu sözleşmelerde garanti altına alınmalı. Bu değişikliklerin yapılmaması hem tüm ortakları ve sonuç olarak Çukurova Grubu’nun da zarara uğrayacağı unutulmamalıdır. A-Tel’in geleceği açısından, Çukurova Grubu’nun taahhüdü çerçevesinde hissedarı bulunduğunuz Turkcell İletisim Hizmetleri ile A-Tel arasındaki ilişkide sürekliliği ve pazarın büyümesine paralel olarak pazar payını koruyucu bir yeni sözleşme yapılmalıdır.’
  Etiketler: gündem
  Son Dakika Haberler

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı