GeriGündem 4C'den 4B'ye geçen hangi personeller nelerden faydalanabilecek?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

4C'den 4B'ye geçen hangi personeller nelerden faydalanabilecek?

4C'den 4B'ye geçen hangi personeller nelerden faydalanabilecek?

Devlet Personel Başkanlığı'nın yayımladığı rehber bilgilerine göre 4C'den 4B'ye geçen personeller için bazı detaylar verildi. Buna göre başvuruda bulunan vatandaşların bazı koşulları taşıması gerekiyor. İşte, 4C'lilerin 4B kadrolarına geçerken taşıması gereken kriterler

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 4C'li kadro sahiplerinin 4B kadrosundan yararlanabilmeleri için;

1-Kuruluş özelleştirme programına alınmış olmalı.

2-Hak sahibi olanların iş sözleşmeleri; özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından
kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilmiş olmalı.

3-Hak sahiplerinin müracaat tarihi itibariyle emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanamamış olması gerekli.

4-Hak sahiplerinin 657 sayılı Kanunun 48/A bendinin 1, 4, 6, 7 ve 8 inci alt bentlerindeki genel şartları taşıyor olması gerekli.

5-Özelleştirme programına alınan kuruluşta; programa alınma tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışmak ve 4046 S.K. çerçevesinde nakil hakkına sahip olmayan işçi statüsünde olmak.

6-Kuruluşta, özelleştirme programına alınma tarihinden önce istihdam ediliyor olmalı.

Özelleştirme programında olan kuruluşlarda, 1/1/2015 tarihinden önce istihdam edilmiş olanlar diğer şartları taşımaları halinde 657
sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olma hakkını haizdirler.

ÖNCELİKLE TERCİH ETTİKLERİ İLLERDE İSTİHDAM EDİLECEKLER

Sözleşmeli personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilir.

Sözleşmeli personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

ATAMA HAKKINDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

1-Atama teklifi yapılmasına rağmen göreve başlamayanlar,

2-Sözleşmesini feshedenler,

3-Askerlik hizmeti ve doğum dolayısıyla ayrılanlar ile bir kamu iktisadi teşebbüsü veya bağlı ortaklıklarındayeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona eren veya erdirilenler
ikinci kez bu haktan FAYDALANAMAZLAR.

KİMLER NERELERE ATANACAK?

Yükseköğrenim Mezunu Olanlar İdari Büro Görevlisi, Yükseköğrenim Mezunu Olmayanlar (Okur-Yazar, İlkokul, Ortaokul, İlköğretim ve Ortaöğretim) İdari Destek Görevlisi olarak atanacak.

Devlet Personel Başkanlığı’nca atama teklifi yapılan personel, kurumun atama teklifi yapılan ilde teşkilatının bulunmaması durumu hariç
olmak üzere iade edilemez.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle